Vrouwen voor Vrede, Enschede 

zie ook: FB http://www.facebook.com/groups/vrouwenvoorvrede

Vrouwen voor vrede Enschede is begonnen als een plaatselijke groep van een landelijke vereniging. Helaas moest door vergrijzing de landelijke vereniging worden opgeheven. De leden en de plaatselijke groepen konden echter terecht bij“Platform Vrouwen en Duurzame Vrede”

Dit is een Platform van (vrouwen) vredesorganisaties. Vrouwen voor Vrede, Enschede was een van de mede oprichters.                                                     

Bij dit Platform zitten ook jonge mensen en de verwachting is dat zij zorgen dat het Platform kan blijven bestaan.

Vrouwen voor Vrede, Enschede (VvV-E) is lid van het Platform, maar omdat ze intensief samenwerkt met Enschede voor Vrede, en enkele leden van beide groepen lid zijn, heeft (VvV-E) een eigen pagina op de website van Enschede voor Vrede, waar u zich nu op bevindt.

 1. Op deze pagina staan de doelstellingen van VvV-E, enkele verslagen van activiteiten.         Informatie krijgt u bij: Tiny Hannink, tinyhannink3@gmail.com

WAT WILLEN VROUWEN VOOR VREDE?

1 Deze plaatselijke groep heeft ten doel:

te streven naar een geweldloze, respectvolle en veilige mondiale samenleving, waarin de rechten van de mens – zoals verwoord in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens – worden nageleefd en waarin:

a. welvaart en welzijn rechtvaardig zijn verdeeld met eerbied voor natuur en milieu.

b. conflicten geweldloos worden opgelost.

2. Dit doel betekent dat de vereniging:

a. vrouwen bemoedigt om zich geweldloos in te zetten voor een vredescultuur in verbondenheid met alles wat leeft;

b. meepraat in de (multiculturele) vredesbeweging en bij vrouwengroepen.

c. zich inzet om bij een breed publiek duidelijk te maken dat vrouwen anders omgaan met vrede en veiligheid en met oorlog dan mannen. Daarom hebben zij een eigen plaats nodig in de maatschappij.

d. waar mogelijk resolutie 1325 bij een breed publiek en bij belangenbehartigers steeds weer onder de aandacht  brengt. Intussen is NAP IV, Nationaal actieplan 4 in werking, om de resolutie in praktijk te brengen.

 

VROUWEN VOOR VREDE

OMGANG MET DE MENSEN IN ONZE DAGELIJKSE OMGEVING:

We gaan in vrede met elkaar om, leggen contact en als er onmin is, praten we het uit.

 • CONSUMEREN:
  Waar mogelijk kopen we seizoensgebonden etenswaren. We gebruiken weinig of geen vlees, hergebruiken materialen, 2ehands is geen schande, We lopen of fietsen en bij grotere afstanden maken we zo veel mogelijk gebruik van openbaar vervoer.
 • COMMUNICEREN:
  We beginnen individueel en verbreden dan naar politiek & onderwijs. We gebruiken moderne media. Onze boodschap is aansprekend. We zijn ons bewust van wat we doen & uitdragen.
 • VERDELING:
  We werken aan: Bruto Nationaal Vredesomzet: producten, (arbeids)verhoudingen, sociale omgeving, handel. Het rendement is teVREDEnheid.
 • BANKEN & GELD:
  Geldeconomie is niet de enige economie. We kiezen een goede bank. We streven er naar dat de (Europese) winst terug gaat naar de maatschappij en naar het stoppen (echt!) van de bonuscultuur. Multinationals nemen verantwoordelijkheid voor werknemers & gebieden waar ze verblijven/werken. Producten gaan we herwaarderen naar kwaliteit & of het met vrede is gemaakt. Kinderarbeid wijzen we op alle fronten af.
 • VERBINDEN * SAMENWERKEN:
  Ieder komt tot zijn recht, we hebben begrip voor verschillen, Er is een balans tussen onszelf & de rest, we werken samen.
 • GENDER:
  De aarde is van IEDEREEN.

 

 

         

VREDE IS EEN WERKWOORD.

Door het jaar heen, doet VvV mee aan vredesdemonstraties in Nederland en in Duitsland net over de grens.
Binnen verschillende organisaties werkt ze mee, om een klimaat van vrede te scheppen.
In de vredesweek werkt Vrouwen voor Vrede (VvV) mee om het vredeswerk bij een groter publiek bekend te maken.
Dit beslaat verschillende activiteiten, met Enschede voor Vrede en andere organisaties in Enschede.
Verschillende jaren heeft ze een verhalen wedstrijd georganiseerd, maar in 2021 wil ze het wedstrijd element er uit halen en een verhalen avond organiseren. Tijdens een gezellige avond met een hapje en een drankje, kunnen de schrijvers hun verhaal voorlezen. (zie de oproep elders op deze website)

 

Links naar verslagen van bijeenkomsten en excursies:

Een bezoek aan een moskee in Enschede

https://www.enschedevoorvrede.nl/bezoek-aan-de-moskee/

Mini- symposium Platform Vrouwen & Duurzame vrede

https://www.enschedevoorvrede.nl/mini-symposium-platform-vrouwen-duurzame-vrede/

KRACHT VAN VROUWEN IN OORLOG EN VREDE

DE HOGE HEUVEL DIE ONS WACHT, Amanda Gorman