Vrouwen voor Vrede, Enschede

OPROEP: (Vredesweek 2021)

       EEN VERHALENAVOND MET ALS THEMA:

“inclusief samenleven”.

Er is pas sprake van vrede als recht wordt gedaan aan iedereen. Vrede is rechtvaardig. Vrede is liefde. Vrede sluit niet uit. Vrede is inclusief. Vrede wordt geboren als we naar elkaar omzien, naar elkaar luisteren, elkaar horen, elkaar ruimte geven, elkaar vrijheid geven. Vrede ontstaat als de waarheid aan het licht komt, als recht wordt gepleegd en de verzoening wordt gezocht.

Al enkele jaren organiseert Vrouwen voor Vrede Enschede een schrijfwedstrijd in de jaarlijkse vredesweek. Dit jaar willen we een verhalenavond houden, om ook de mensen die het wedstrijdelement afschrikt, de kans geven een verhaal te schrijven en aan anderen voor te lezen.

Dit gebeurt in het kader van de vredesweek, die is dit jaar van 18 t/m 26 sept. 2021.

Als Corona het ons mogelijk maakt, zullen op 22 september 2021 de verhalen aan elkaar worden voorgelezen.

We doen dat graag in een fijne sfeer, met een hapje en een drankje.

Yosé Höhne Sparborth zal die avond iets van haar belevenissen in Irak te vertellen en hoe men daar, met zoveel verschillende achtergronden “inclusief samenleven” vorm geeft.

De verhalen zullen worden gebundeld, ook wanneer ze niet kunnen worden voorgelezen. De gebundelde verhalen worden verspreid.

Iedereen kent wel het gevoel er even niet bij te horen en te worden uitgesloten. Sommigen ervaren dat ze stelselmatig niet gehoord worden en dat ze geen onderdeel uitmaken van een groter geheel. Deze uitsluiting ligt diep verankerd in onze maatschappij. Er is pas sprake van vrede als er recht wordt gedaan aan iedereen. Voor 2021 kiest PAX ‘inclusief samenleven’ als thema van de Vredesweek.

Donker is het voor mensen die keer op keer worden afgewezen voor een baan vanwege hun afkomst. Kinderen zijn op school nog steeds de dupe van hardnekkige sociale- en  klasseverschillen. Het PAX-programma ‘Het verhaal van mijn vlucht’ zag vluchtelingen groeien in hun professionele vaardigheden en zelfs de Nederlandse nationaliteit krijgen, maar blijven ‘de vluchteling’, hoe graag ze dat etiket ook achter zich zouden willen laten. In de steden neemt het aantal mensen dat van de voedselbank gebruik moet maken toe. Ook hier zitten mensen die zich niet gehoord voelen en een gebrek aan perspectief ervaren.

Kunt u een verhaal schrijven over inclusiviteit, ‘er bij horen’,  van uzelf, van vrienden, misschien van onbekenden. De bedoeling van de verhalen  is, dat we onze ervaringen en belevenissen met elkaar delen, naar elkaar luisteren en van elkaar leren…   De wereld mooier maken voor iedereen!

Hoe gaat het in zijn werk?

Schrijf een pakkend verhaal, van maximaal 700 woorden, (veel) korter is toegestaan.

Stuur uw verhaal geschreven in het Nederlands, vóór de sluitingsdatum, 6 september 2021 naar: info@enschedevoorvrede.nl onder vermelding van: VERHALEN VERTELLEN 2021

Vrouwen voor Vrede Enschede  en  Enschede voor Vrede.

Vrouwen voor Vrede, Enschede

Vrouwen voor vrede Enschede is begonnen als een plaatselijke groep van een landelijke vereniging. Helaas moest door vergrijzing de landelijke vereniging worden opgeheven. De leden en de plaatselijke groepen konden echter terecht bij

 

Platform Vrouwen en Duurzame Vrede”

Dit is een Platform van (vrouwen) vredesorganisaties.                                                          Vrouwen voor Vrede was een van de mede-oprichters.                                                     

Bij dit Platform zitten ook jonge mensen en de verwachting is dat zij zorgen dat het Platform kan blijven bestaan.

Vrouwen voor Vrede, Enschede (VvV-E) is lid van het Platform, maar omdat ze intensief samenwerkt met Enschede voor Vrede, en enkele leden van beide groepen lid zijn, heeft (VvV-E) een eigen pagina op de website van Enschede voor Vrede, waar u zich nu op bevindt.

 1. Op deze pagina staan de doelstellingen van VvV-E, enkele verslagen van activiteiten.         Informatie krijgt u bij: Tiny Hannink, tinyhannink3@gmail.com

WAT WILLEN VROUWEN VOOR VREDE?

1 Deze plaatselijke groep heeft ten doel:

te streven naar een geweldloze, respectvolle en veilige mondiale samenleving, waarin de rechten van de mens – zoals verwoord in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens – worden nageleefd en waarin:

a. welvaart en welzijn rechtvaardig zijn verdeeld met eerbied voor natuur en milieu.

b. conflicten geweldloos worden opgelost.

2. Dit doel betekent dat de vereniging:

a. vrouwen bemoedigt om zich geweldloos in te zetten voor een vredescultuur in verbondenheid met alles wat leeft;

b. meepraat in de (multiculturele) vredesbeweging en bij vrouwengroepen.

c. zich inzet om bij een breed publiek duidelijk te maken dat vrouwen anders omgaan met vrede en veiligheid en met oorlog dan mannen. Daarom hebben zij een eigen plaats nodig in de maatschappij.

d. waar mogelijk resolutie 1325 bij een breed publiek en bij belangenbehartigers steeds weer onder de aandacht  brengt. Intussen is NAP IV, Nationaal actieplan 4 in werking, om de resolutie in praktijk te brengen.

 

VROUWEN VOOR VREDE

OMGANG MET DE MENSEN IN ONZE DAGELIJKSE OMGEVING:

We gaan in vrede met elkaar om, leggen contact en als er onmin is, praten we het uit.

 • CONSUMEREN:
  Waar mogelijk kopen we seizoensgebonden etenswaren. We gebruiken weinig of geen vlees, hergebruiken materialen, 2ehands is geen schande, We lopen of fietsen en bij grotere afstanden maken we zo veel mogelijk gebruik van openbaar vervoer.
 • COMMUNICEREN:
  We beginnen individueel en verbreden dan naar politiek & onderwijs. We gebruiken moderne media. Onze boodschap is aansprekend. We zijn ons bewust van wat we doen & uitdragen.
 • VERDELING:
  We werken aan: Bruto Nationaal Vredesomzet: producten, (arbeids)verhoudingen, sociale omgeving, handel. Het rendement is teVREDEnheid.
 • BANKEN & GELD:
  Geldeconomie is niet de enige economie. We kiezen een goede bank. We streven er naar dat de (Europese) winst terug gaat naar de maatschappij en naar het stoppen (echt!) van de bonuscultuur. Multinationals nemen verantwoordelijkheid voor werknemers & gebieden waar ze verblijven/werken. Producten gaan we herwaarderen naar kwaliteit & of het met vrede is gemaakt. Kinderarbeid wijzen we op alle fronten af.
 • VERBINDEN * SAMENWERKEN:
  Ieder komt tot zijn recht, we hebben begrip voor verschillen, Er is een balans tussen onszelf & de rest, we werken samen.
 • GENDER:
  De aarde is van IEDEREEN.

 

 

 

         

VREDE IS EEN WERKWOORD.

 

Door het jaar heen, doet VvV mee aan vredesdemonstraties in Nederland en in Duitsland net over de grens.
Binnen verschillende organisaties werkt ze mee, om een klimaat van vrede te scheppen.
In de vredesweek werkt Vrouwen voor Vrede (VvV) mee om het vredeswerk bij een groter publiek bekend te maken.
Dit beslaat verschillende activiteiten, met Enschede voor Vrede en andere organisaties in Enschede.
Verschillende jaren heeft ze een verhalen wedstrijd georganiseerd, maar in 2021 wil ze het wedstrijd element er uit halen en een verhalen avond organiseren. Tijdens een gezellige avond met een hapje en een drankje, kunnen de schrijvers hun verhaal voorlezen. (zie de oproep elders op deze website)

 

Links naar verslagen van bijeenkomsten en excursies:

Een bezoek aan een moskee in Enschede

https://www.enschedevoorvrede.nl/bezoek-aan-de-moskee/

Mini- symposium Platform Vrouwen & Duurzame vrede

https://www.enschedevoorvrede.nl/mini-symposium-platform-vrouwen-duurzame-vrede/

KRACHT VAN VROUWEN IN OORLOG EN VREDE

DE HOGE HEUVEL DIE ONS WACHT, Amanda Gorman