Vrouwen voor Vrede, Enschede

Enschede, 18-10-2021
Betreft: uitnodiging informatie middag over Afghanistan.
Geachte vredesvrienden,
Nu er zoveel gebeurd is in Afghanistan, wil Enschede voor Vrede in samenwerking met het Platform
Vrouwen & Duurzame Vrede en stichting Nahid u graag uitnodigen om de laatste ontwikkelingen te
horen en met ons te kijken hoe we ons verder in kunnen zetten voor vrouwen en kinderen in
Afghanistan.
Al vele jaren helpen we alleenstaande vrouwen in Kabul. Met de komst van de Taliban is hun
veiligheid en die van de meewerkende mannen en hun gezinnen in gevaar. Graag brengen we u op
de hoogte van de laatste ontwikkelingen en kijken we met deskundigen en betrokkenen, hoe we ons
het beste kunnen inzetten.
Het Platform Vrouwen & Duurzame Vrede ondersteunt dit van harte. Voor de aanwezigen zijn geen
kosten aan deze middag verbonden.
Daartoe hebben we voor donderdagmiddag 4 november een middag georganiseerd.
We kunnen van 13.30 uur tot 16.00 uur terecht in de Van Persijnstraat 9, 3811 LS, te Amersfoort
We zitten klaar met koffie en thee en hebben het volgende programma:
Vanaf 13.00 uur ontvangst met koffie en thee,
ook staan er andere dranken en hapjes klaar.
13.30 uur Janny Beekman vertelt over NAHID en de hulp aan de vrouwen.
Ze toont a.d.h.v. van foto’s / dia’s hoe het vrouwenhuis tot stand is gekomen.
14.00 uur We horen van een deskundige, die kort geleden nog in Kabul was,
over de stand van zaken in Kabul.
14.45 uur Korte pauze met drinken en hapjes.
15.00 uur Wat zijn de toekomstige mogelijkheden voor vrouwen en kinderen in
Afghanistan?
Hoe kunnen wij onze medewerking geven.
15.45 uur Even napraten en afscheid nemen.
Wij nodigen ieder die hierin belangstelling heeft van harte uit te komen en mee te denken.
Bij deze middag zijn vrouwen, zowel als mannen welkom.
U kunt zich aanmelden bij: info@vrouwenenduurzamevrede.nl
Maar ook als u zich niet hebt aangemeld, bent u welkom.
Hoewel kort dag, hopen wij op een goede opkomst en een vruchtbaar overleg.
Met Hartelijke Groeten,
Het organiserend comité: Janny Beekman, Ria Herregraven, Anna Zanen,Tiny Hannink
Routebeschrijving:
Vanuit het station gaat u richting stad. Na de Snouckaertlaan (=zijstraat) en voor de Stadsring gaat u

rechtsaf de Van Persijnstraat in. Die maakt een bochtje naar rechts, dat volgt u tot aan nummer 9.
Het is ongeveer 10 minuten lopen.
Er zijn geen speciale corona controles maar wij vragen u dringend uw eigen verantwoordelijkheid te
nemen wat betreft vaccinaties en evt. verkoudheden, griep of koorts.

  

Vrouwen voor Vrede, Enschede

Vrouwen voor vrede Enschede is begonnen als een plaatselijke groep van een landelijke vereniging. Helaas moest door vergrijzing de landelijke vereniging worden opgeheven. De leden en de plaatselijke groepen konden echter terecht bij

Platform Vrouwen en Duurzame Vrede”

Dit is een Platform van (vrouwen) vredesorganisaties.                                                          Vrouwen voor Vrede was een van de mede-oprichters.                                                     

Bij dit Platform zitten ook jonge mensen en de verwachting is dat zij zorgen dat het Platform kan blijven bestaan.

Vrouwen voor Vrede, Enschede (VvV-E) is lid van het Platform, maar omdat ze intensief samenwerkt met Enschede voor Vrede, en enkele leden van beide groepen lid zijn, heeft (VvV-E) een eigen pagina op de website van Enschede voor Vrede, waar u zich nu op bevindt.

 1. Op deze pagina staan de doelstellingen van VvV-E, enkele verslagen van activiteiten.         Informatie krijgt u bij: Tiny Hannink, tinyhannink3@gmail.com

WAT WILLEN VROUWEN VOOR VREDE?

1 Deze plaatselijke groep heeft ten doel:

te streven naar een geweldloze, respectvolle en veilige mondiale samenleving, waarin de rechten van de mens – zoals verwoord in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens – worden nageleefd en waarin:

a. welvaart en welzijn rechtvaardig zijn verdeeld met eerbied voor natuur en milieu.

b. conflicten geweldloos worden opgelost.

2. Dit doel betekent dat de vereniging:

a. vrouwen bemoedigt om zich geweldloos in te zetten voor een vredescultuur in verbondenheid met alles wat leeft;

b. meepraat in de (multiculturele) vredesbeweging en bij vrouwengroepen.

c. zich inzet om bij een breed publiek duidelijk te maken dat vrouwen anders omgaan met vrede en veiligheid en met oorlog dan mannen. Daarom hebben zij een eigen plaats nodig in de maatschappij.

d. waar mogelijk resolutie 1325 bij een breed publiek en bij belangenbehartigers steeds weer onder de aandacht  brengt. Intussen is NAP IV, Nationaal actieplan 4 in werking, om de resolutie in praktijk te brengen.

 

VROUWEN VOOR VREDE

OMGANG MET DE MENSEN IN ONZE DAGELIJKSE OMGEVING:

We gaan in vrede met elkaar om, leggen contact en als er onmin is, praten we het uit.

 • CONSUMEREN:
  Waar mogelijk kopen we seizoensgebonden etenswaren. We gebruiken weinig of geen vlees, hergebruiken materialen, 2ehands is geen schande, We lopen of fietsen en bij grotere afstanden maken we zo veel mogelijk gebruik van openbaar vervoer.
 • COMMUNICEREN:
  We beginnen individueel en verbreden dan naar politiek & onderwijs. We gebruiken moderne media. Onze boodschap is aansprekend. We zijn ons bewust van wat we doen & uitdragen.
 • VERDELING:
  We werken aan: Bruto Nationaal Vredesomzet: producten, (arbeids)verhoudingen, sociale omgeving, handel. Het rendement is teVREDEnheid.
 • BANKEN & GELD:
  Geldeconomie is niet de enige economie. We kiezen een goede bank. We streven er naar dat de (Europese) winst terug gaat naar de maatschappij en naar het stoppen (echt!) van de bonuscultuur. Multinationals nemen verantwoordelijkheid voor werknemers & gebieden waar ze verblijven/werken. Producten gaan we herwaarderen naar kwaliteit & of het met vrede is gemaakt. Kinderarbeid wijzen we op alle fronten af.
 • VERBINDEN * SAMENWERKEN:
  Ieder komt tot zijn recht, we hebben begrip voor verschillen, Er is een balans tussen onszelf & de rest, we werken samen.
 • GENDER:
  De aarde is van IEDEREEN.

 

 

         

VREDE IS EEN WERKWOORD.

Door het jaar heen, doet VvV mee aan vredesdemonstraties in Nederland en in Duitsland net over de grens.
Binnen verschillende organisaties werkt ze mee, om een klimaat van vrede te scheppen.
In de vredesweek werkt Vrouwen voor Vrede (VvV) mee om het vredeswerk bij een groter publiek bekend te maken.
Dit beslaat verschillende activiteiten, met Enschede voor Vrede en andere organisaties in Enschede.
Verschillende jaren heeft ze een verhalen wedstrijd georganiseerd, maar in 2021 wil ze het wedstrijd element er uit halen en een verhalen avond organiseren. Tijdens een gezellige avond met een hapje en een drankje, kunnen de schrijvers hun verhaal voorlezen. (zie de oproep elders op deze website)

 

Links naar verslagen van bijeenkomsten en excursies:

Een bezoek aan een moskee in Enschede

https://www.enschedevoorvrede.nl/bezoek-aan-de-moskee/

Mini- symposium Platform Vrouwen & Duurzame vrede

https://www.enschedevoorvrede.nl/mini-symposium-platform-vrouwen-duurzame-vrede/

KRACHT VAN VROUWEN IN OORLOG EN VREDE

DE HOGE HEUVEL DIE ONS WACHT, Amanda Gorman