VREDESWEEK

VERSLAG VREDESWEEK 2019

Vredesweek in Enschede, 2019
In de vredesweek hadden we in Enschede een prima
programma.
Het begon al op vrijdag 20 sept.
Toen werd de fototentoonstelling in de bibliotheek geopend. De
foto’s waren gemaakt door leerlingen fotografie van het ROC en
het thema was, net als die van de vredesweek:
VREDE VERBINDT OVER GRENZEN.
Het woord; verbindt stond echter niet in hun poster en was ook
niet meegenomen in de foto’s.
Twee leerlingen vertelden iets over hun foto. Naast andere
korte toespraken verlevendigde Sam, een singer songwriter het
geheel op een plezierige manier.
De foto’s werden beoordeeld door een vakjury en het publiek kon ook laten weten welke zij de mooiste vonden.
De winnaar, door vakjury én het publiek gekozen is Siebe Heidkamp.

Op 21 sept. de dag van de vrede, werd de vredesweek officieel
geopend in de grote kerk door de Enschedese Ambassadeur van
de Vrede Margarita Jeliazkova. Ze vertelde haar publiek, dat uit
ongeveer 120 mensen bestond; “Vrede met grenzen is een
gevangenis, Vrijheid met grenzen is een privilege,”. Komend uit
Bulgarije, het Oostblok, kon ze dit zeggen uit eigen ervaring.
Ook wethouder Jurgen van Houdt verbond de begrippen vrede
en vrijheid met elkaar en aan de mensen die op de vlucht zijn
vanwege oorlog en onderdrukking.
Er was een mooi programma dat muzikaal werd afgesloten met
het koor IntervOcaal dat genomineerd is als Ambassadeurs voor Verdraagzaamheid.
Lekkere hapjes maakten deze prima avond compleet.

Op 22 sept. was er eerst in een overvolle Ontmoetingskerk
(vroeger heette deze kerk VREDESkerk) een oecumenische
viering die door de aanwezigen hoog gewaardeerd werd.
Na enkele toespraken en soep van het Leger des Heils werd
vanuit deze locatie de Walk of Peace gelopen. De
voetbalclub de Tubanters was de eerste halte plaats. Het
motto van de Tubanters is: “Passie voor voetbal, oog voor
elkaar”. Dat brengen ze in praktijk door tal van acties; van
(natuurlijk) voetballen tot buurtmaaltijden en huiswerk
begeleiding aan kinderen in de buurt.
Mensen van de Stichting Historische Sociëteit Enschede-
Lonneke, vertelde onderweg tal van bijzonderheden en wezen
de bijzondere plekken aan; o.a. stolpersteine, geboortehuis en
(en een ander huis in dezelfde straat) sterfhuis van Willem
Wilmink, straatstenen met gedichten van Willen Wilmink.

Het Wereldvrouwenkoor The Sista’s zongen voor ons
verschillende (vredes)liederen op het Buitenzorgplein. Toen een
Bulgaars volkslied werd ingezet werd onze Ambassadeur van de
Vrede helemaal enthousiast. Eén van de koorleden kreeg een
vlag met het Enschede-voor-Vrede-logo.
Verder ging het; naar de door Willem Wilmink bezongen “Oude
School” waarin thans de school Al Ummah is gehuisvest: een basisschool op islamitische grondslag, maar ook
gecertificeerd als Vreedzame School en als Gezonde School. Nadat we de school gezien hadden en de directeur alle
vragen beantwoord, liepen we naar de Selimiyemoskee. De imam en de een drietal vrijwilligers beantwoordden
vragen over de Turkse moskee en de plannen om samen met een andere Enschedese Turkse moskee één nieuwe
moskee te gaan bouwen. Dit heeft in de stad tot nogal wat rumoer geleid. Tot slot werden de bezoekers verwend met
koffie, thee en … stroopwafels en cake.

Maandag 23 sept. bekeken we de film “The Good Terrorist” van Robert Oey.
De film was uitverkocht en was het bekijken zeker waard. Na afloop van de film was er een boeiend nagesprek, waarin ook een Imam aan deel nam.
Dinsdag 24 sept. was er een ‘Lezing Over Grenzen’, door prof. dr. Menno-Jan Kraak.
Dit was op de Campus van de U.T., i.s.m. Studium Generale en Wetenschapswinkel.

Woensdag 25 sept. was voor de verhalenwedstrijd, georganiseerd door Vrouwen voor Vrede i.s.m. de Openbare Bibliotheek. Er waren 14 verhalen, waaronder 3 uit Duitsland. (en in het Duits) Door een strak schema aan te houden konden ze alle 14 worden voorgelezen. Schrijvers én luisteraars waren enthousiast. De jury bestond uit: Jos Eertink (stadsdichter) en Wendy Wessels (taaldocent SIVE, docent creatief schrijven) Jos maakte de uitslag bekend en gaf er een toelichting op. Winnaar was Gerard Heijs met Loflied op de vrede.

De aanwezigen kregen de verhalen gebundeld en vertaald mee.
Dani Zakharia, gaf met de luit een mooie muzikale omlijsting. Het winnende verhaal + jury rapport in de bijlage.
Op donderdag 26 sept. gingen we naar Hengelo, waar twee inleiders van Stop the War on Migrants ons bijpraatte over Migranten en de wapenleveranties die daarmee samenhangen. Stop the War on Migrants is twee jaar geleden begonnen omdat niemand in Nederland zich echt met het Europees migratiebeleid bleek bezig te houden en men alleen oog had voor “de vluchtelingencrisis”. De Europese wapenindustrie heeft de afgelopen jaren heel sterk geprofiteerd van de militarisering van het migratiebeleid. De EU heeft tussen 2006 en 2015 voor 80 miljard euro aan wapenexportvergunningen afgegeven, met name voor leveringen aan Saoedi Arabië, de Verenigde Arabische Emiraten, Oman, Turkije en Algerije.
Stop the War on Migrants richt zich vooral op twee van de vier grootste Europese wapenbedrijven, namelijk Airbus (die haar hoofdkwartier in Leiden heeft en in Amsterdam haar aandeelhoudersvergaderingen heeft) en Thales (met een hoofdkwartier in Parijs – La Défence, maar een grote vestiging in Hengelo)

27 sept. was het tijd om naar de fysieke grens te gaan. Op de plek waar de Dinkel tussen Gronau en Losser de grens passeert ligt de internationale oecumenische vredestuin ‘de Oase’. Een plek voor grensoverschrijdende ontmoetingen.
Franzis Bußhaus van de Caritas van het dekenaat Ahaus- Vreden vertelde over hun bezoek aan de vluchtelingenkampen in Libanon.
Libanon kampte al vele jaren met vluchtelingen; Palestijnen, die hun land in 1948 ontvluchtten en 19 jaar later weer een grote groep tijdens de Zesdaagse Oorlog. De Palestijnse vluchtelingenkampen in Libanon zijn uitgegroeid tot ware buitensteden.

Een herhaling hiervan met Syrische vluchtelingen willen de Libanezen voorkomen en dus wordt op alle mogelijke manieren tegengegaan dat de vluchtelingenkampen een permanent karakter krijgen. Echter, mannelijke Syriërs die terug willen keren moeten bereid zijn om in het leger van Assad dienst te nemen. Maar, zij zijn niet gevlucht, om nu toch naar de nog altijd woedende strijd gestuurd te worden. Weinig vluchtelingen gaan (nu al) terug.
Na dit indrukwekkende verhaal, werd verteld over een initiatief vanuit de wereldwijde Doopsgezinde gemeenschap. Zij maken dekens om naar ontheemden te brengen in Syrië zelf en naar vluchtelingen die op Lesbos vast zitten. Ook in Enschede is daar een groep mee bezig. Zij maken dekens van gebruikt materiaal en van resten. Zij verkopen ook dekens aan belangstellenden om daarmee o.a. de verzendkosten te betalen.
Hierna werd er met enige begeleiding van luit en trom, vredesliederen gezongen. (teksten bijgesloten)
We werden nog verwend met drinken en zelfgemaakte uientaart. Dit was tevens een mooi moment om vanuit de vredesweek door te gaan met een gezamenlijk programma in ‘der Tolle Woche’, die samen met de vredesweek in Enschede nog een weekje doorliep.
Jan Schaake verslag

programma 2019 * 20-29 SEPTEMBER

Doorlopend in de “tOLLE wOCHE” T/M 5 OKTOBER 2019

vrijdag 20 september 2019
13.15-13.45 uur
Wintertuin van de Wonne

Noorderhagen 25, Enschede
Coventrygebed om Verzoening

In november 1940 werden de middeleeuwse binnenstad en de kathe-draal van Coventry verwoest door een Duits bombardement. In plaats van tot wraak klonk de oproep tot verzoening en na de oorlog werden vanuit Coventry contacten gelegd met Duitse steden die door Britse bombardementen waren verwoest. “Vader, vergeef”. Niet “hen”, maar ook ons. Want wij doen het elkaar aan. Oorlogsgeweld over en weer.
iedereen kan zich bij deze laagdrempelige gebedsviering aansluiten

 •  –  –  –  –  –  –  –  –  –
  vrijdag 20 september 2019
  16.00-17.00 uur
  Openbare Bibliotheek
  Pijpenstraat 15, Enschede
  Opening Fototentoonstelling
 • De (feestelijke) opening van de tentoonstelling zal gebeuren door de directeur van de bibliotheek, Jan Hoogenberg. Het is openbaar en iedereen is welkom tussen 16.00 uur en 17.00 uur.
 • Het is voor het zevende achtereenvolgende jaar dat met werk van leerlingen van de mediaopleiding van het ROC Twente een fototentoonstelling wordt ingericht in het kader van de Vredesweek. De expositie is een onderdeel van de opleiding in mediatechniek en in het bijzonder fotografie. Als onderwerp is het thema van de Vredesweek meegegeven: “Vrede Verbindt Over Grenzen”. Dit keer met publieksprijs. DE UITREIKING VAN DEZE PRIJS ZAL ZIJN OP 5 OKTOBER TUSSEN 14.00 EN 16.00 UUR IN HET AUDITORIUM VAN CONCORDIA, LANGESTRAAT 56
  i.s.m. Openbare Bibliotheek Enschede en ROC van Twente
 •  –  –  –  –  –  –  –  –  –
  zaterdag 21 september 2019
  19.30-21.30 uur
  Grote Kerk
  Oude Markt, Enschede
  Viering VN-dag voor de Vrede

Viering VN-dag voor de Vrede

Na de opening van de Vredesweek door de Ambassadeur van de Vrede, Margarita Jeliazkova, en een lichtceremonie van de Wereldvredesvlam voeren wethouder Jurgen van Houdt, stadsdichter Jos Eertink, verhalen-vertelster Dorothé Loorbach en Margreet Stroo van de Oec. Vrouwengr. Twente-Bethlehem het woord, afgewisseld met Theater van de Dam, zangeres Sandra Goury en het koor Intervocaal o.l.v. Diet Gerritsen.

 • i.s.m. Raad voor Levensbeschouwingen en Religies en Wereldvredesvlam
 •  –  –  –  –  –  –  –  –  –
 • zondag 22 september 2019
  10.00-11.30 uur
  Ontmoetingskerk
  Varviksingel 139, Enschede
  Oecumenische Vredesdienst

 • De Oecumenische Vredesdienst vindt dit jaar op de eerste zondag van de Vredesweek plaats. Voorgangers zijn ds. Oane Reitsma van de Protestantse Gemeente Enschede en majoor Peter Schraa van het Enschedese Corps van het Leger des Heils; muzikale medewerking wordt geleverd door het muziekkorps van het Leger des Heils en door het Sint Jan Michaëlkoor van de Room-Katholieke Parochie Enschede.
  georganiseerd door samenwerkende kerken in Enschede
 •  –  –  –  –  –  –  –  –  –
  • GRENZEN VERKENNEN
 •  –  –  –  –  –  –  –  –  –

zondag 22 september 2019
12.00-17.00 uur
start: Ontmoetingskerk,
eindpunt: Selimiyemoskee, Enschede
Walk of Peace door het Hogeland

We bezoeken de soepbus van het Leger des Heils, de Vakschool, Power Oost, de Tubanters en de Hindoestaanse gemeenschap in Enschede die in De Roef haar gebedsbijeenkomsten heeft. Via een aantal plekken die herinneren aan de bombardementen op het Hogeland bezoeken we door Willem Wilmink bezongen Islamitische school, de ontmoetingsgroep van Alifa en eindigen we bij de Selimiyemoskee aan de Atjestraat.
i.s.m. o.a. Alifa en Stichting Historische Sociëteit Enschede-Lonneker

 •  –  –  –  –  –  –  –  –  –
  maandag 23 september 2019
  19.30-21.30 uur
  Concordia
  Oude Markt 15, Enschede
  Film: “The Good Terrorist”

 • Kunnen mensen die één keer de grens van radicalisering en terrorisme zijn overgestoken ook weer terugkeren in het normale leven? Documen-tairemaker Robert Oey laat in deze film vooraanstaande leden van de Hofstadgroep aan het woord. Aangevuld door wetenschappers, mensen uit het werkveld en familieleden wordt de retoriek rondom terrorisme tegen het licht gehouden. Met na afloop van de film een nagesprek.
 • voor meer informatie over de film: https://www.concordia.nl/film/the-good-terrorist-robert-oey/23-09-2019-19-30
  i.s.m. Concordia Kunst en Cultuur – entree € 10
 •  –  –  –  –  –  –  –  –  –
 • dinsdag 24 september 2019
  19.30-21.00 uur
  Amphitheater Vrijhof
  Campus Univ. Twente, Enschede
  Lezing Over Grenzen

 • In onze wereld bestaan verschillende soorten grenzen. Er zijn heel natuurlijke, zoals bergruggen, zeeën en rivieren. Maar ook heel kunst-matige. Dragen grenzen bij aan vrede of lokken ze juist conflicten uit? Hoeveel macht en politiek gaat er eigenlijk schuil achter het in kaart brengen van gebied? Een lezing door prof.dr. Menno-Jan Kraak, hoog-leraar cartografie aan de Universiteit Twente.
  i.s.m. Studium Generale en Wetenschapswinkel Universiteit Twente
 •  –  –  –  –  –  –  –  –  –
 • woensdag 25 september 2019
  19.00-21.30 uur
  Openbare Bibliotheek
  Pijpenstraat 15, Enschede
  Verhalenwedstrijd Over Grenzen

 • Voor het derde achtereenvolgende jaar wordt in samenwerking met de Openbare Bibliotheek een verhalenwedstrijd rond het thema van de Vredesweek georganiseerd. De verhalen die eind augustus zijn ingeleverd worden door de auteurs voorgedragen met muzikale om-lijsting???? Het winnende verhaal mag bovendien voorgedragen worden tijdens het Vredesweekconcert op 29 september.
  i.s.m. Openbare Bibliotheek Enschede en Vrouwen voor Vrede Enschede
  •  –  –  –  –  –  –  –  –  –
  • GRENZEN OVERSCHRIJDEN
 •  –  –  –  –  –  –  –  –  –
  donderdag 26 september 2019
  19.30-21.30 uur
  Lansinkveste
  Lansinkesweg 4, Hengelo

 • <>FORT EUROPA
 • De Human Rights Council van de Verenigde Naties concludeerde vorig jaar dat de Europese Unie “een beleid [heeft] ontwikkeld dat (…) de dood accepteert als een effectief anti-migratie instrument”. En wapen-bedrijven als Thales in Hengelo leveren daar een bijdrage aan. Met Djuna als lid van de actiegroep “Stop the War on Migrants” brengen we dit in kaart en bespreken we wat we hieraan kunnen doen.
  i.s.m.vredes-en Duurzaamheids activiteiten netwerkstad STICHTING VEDAN
 •  –  –  –  –  –  –  –  –  –
 • vrijdag 27 september 2019
  13.15-13.45 uur
  Wintertuin van de Wonne
  Noorderhagen 25, Enschede
  Coventrygebed om Verzoenin
  g
 • Om ons te blijven realiseren dat we het oorlogsgeweld elkaar aandoen, wordt elke vrijdag in enkele honderden door oorlogsgeweld getroffen steden het Coventrygebed om Verzoening gebeden. Niet alleen in Engeland en Duitsland, maar in Bosnië, Rusland en Oekraïne, Irak, Israël en Palestina, Burundi, Nigeria, Sierra Leone en Zuid-Afrika. Een gebed om Vrede dat Verbindt Over Grenzen.
  iedereen kan zich bij deze laagdrempelige gebedsviering aansluiten
 •  –  –  –  –  –  –  –  –  –
  vrijdag 27 september 2019
  19.00-21.00 uur
  Oase
  Dinkelstraße 6, Gronau
  Kampvuurgesprek op de Grens

 • Op de plek waar de Dinkel tussen Gronau en Losser de grens passeert ligt de internationale oecumenische vredestuin ‘de Oase’. Een plek rond een kampvuur om je te laven aan grensoverschrijdende ontmoetingen. Juist ook in de Vredesweek en aan het begin van de Duitslandweek. In een informele sfeer spreken we met elkaar op de grens over de grens: tussen landen, tussen groepen mensen, tussen continenten. Dit keer met Franzis Bußhaus van Caritas over vluchtelingenkampen in Libanon
  i.s.m. de internationale oecumenische vredestuin Oase Gronau/Losser
 •  –  –  –  –  –  –  –  –  –

zaterdag 28 september 2019

INTERKULTURELLES FEST

In het kader van de 16de Friedenskulturmonat van de samenwerkende vredes- en aanverwante organisaties in Münster worden ook wij uitge-nodigd voor dit interculturele feest met een mix van culinaire geneugten, cultuur, muziek, dans en andere programma-onderdelen. Hoogtepunt is het 12de Münsteraner Friedensmahl met lange tafels vol mensen met verschillende nationale, culturele, sociale en religieuze achtergronden.
Integrationsrat der Stadt Münster

 –  –  –  –  –  –  –  –  –

OVERLOOP NAAR DE TOLLE WOCHE

 –  –  –  –  –  –  –  –  –

zondag 29 september 2019
15.00-17.00 uur
Jacobuskerk
Oude Markt, Enschede

La Colombe vliegt over grenzen

Voor de derde achtereenvolgende keer sluit het Vocaal Ensemble La Colombe de Vredesweek af met een concert gerelateerd aan het thema van de Vredesweek. Dit keer: Vrede Verbindt Over Grenzen en dus met met leerlingen van de Musikschule in Nordhorn en mede in het kader van de Culturele Zondag (Toller Sonntag) die de overgang van de Vredesweek naar de Duitslandweek (Tolle Woche) markeert.
mede georganiseerd in het kader van de Culturele Zondag / Toller Sonntag

donderdag 3 oktober 2019
19.30-21.30 uur
Openbare Bibliotheek
Pijpenstraat 15, Enschede

Palestijnse boeren en hun grenzen

Op de Dag van de Duitse Eenheid vraagt de Palestina Werkgroep Enschede aandacht voor de gevolgen van de Muur en andere grens-maatregelen voor gewone Palestijnse boeren? Kunnen ze nog bij hun landbouwgronden om die te bewerken? Kunnen ze de oogst nog binnen halen? De Groninger boer Johan Feitsma is meerdere keren in Palestina geweest om te helpen bij de olijfoogst en vertelt over zijn ervaringen.
organisatie: Palestina Werkgroep Enschede

 –  –  –  –  –  –  –  –  –
vrijdag 4 oktober 2019
13.15-13.45 uur
Wintertuin van de Wonne
Noorderhagen 25, Enschede
Coventrygebed om Verzoening

In Nederland vond het Coventrygebed tot voor kort plaats in 14 tijdens de Tweede Wereldoorlog getroffen steden waaronder Rotterdam, Arn-hem en Nijmegen. Op 22 maart jl. sloot Enschede, ook zwaar getroffen tijdens die oorlog, zich als 15de stad aan. Bij die gelegenheid was een groep Duitsers uit Dülmen aanwezig was en toen het gebed later die dag ook daar klonk waren er Enschedeërs bij. Vrede Verbindt Over Grenzen
iedereen kan zich bij deze laagdrempelige gebedsviering aansluiten

 –  –  –  –  –  –  –  –  –

zaterdag 5 oktober 2019
12.00-13.00 uur
Ei van Ko
vóór het Stadhuis in Enschede
Wake tegen Oorlog en Geweld

Sinds het voorjaar van 2017 organiseert Enschede voor Vrede elke eerste zaterdag van de maand een wake tegen oorlog en geweld op het “Ei van Ko”. We uiten onze afschuw over het geweld in woord en daad waar ook ter wereld en onze verbondenheid met de slachtoffers. Een aantal keren hebben ook de Friedensfreunde uit Dülmen aan deze wake deelgenomen, zo ook vandaag aan het eind van de Duitslandweek.
iedereen die wil kan zich kortere of langere tijd bij de wake aansluiten

 –  –  –  –  –  –  –  –  –

zaterdag 5 oktober 2019
14.00-15.00 uur
Auditorium Concordia
Langestraat 56, Enschede

Vredesliederen van over de grens

De vredesbeweging is (van oudsher) een zingende beweging. Wie even nadenkt herinnert zich weer liederen die tijdens de Vietnam- of de grote kruisrakettendemonstraties werden gezongen. Zelfs als toen nog niet geboren was. Het zijn liederen die internationaal verbinden èn die die verbondenheid ook als thema hebben Ook vredesliederen verbinden over grenzen. Een vrij toegankelijk concert om te luisteren of mee te zingen.


In de pauze zal de publieksprijs worden uitgereikt aan de winnaar van de fototentoonstelling

i.s.m. Concordia en Friedensfreunde Dülmen

 –  –  –  –  –  –  –  –  –