Week herdenking Eerste Wereld Oorlog

Diot jaar is het 100 jaar geleden dat de Eerste Wereld Oorlog tot een einde is gekomen. Een oorlog met duizenden doden en duizenden vluchtelingen. Deze laatste groep heeft ook een stempel gedrukt op de Nederlandse bevolking. Wij, de openbare bibliotheek en Enschede voor Vrede herdenken deze periode met een tentoonstelling en een fietstocht (zie agenda)

Op 4 november wordt in de Openbare bibliotheek een tentoonstelling geopend over de eerste
Wereld Oorlog en de beëindiging ervan. De tentoonstelling heet dan ook “het einde van de eerste Wereld Oorlog”. Het is de moeite waard om deze te bezoeken. De gehele week wordt aandacht besteed aan deze vier jaar durende oorlog.

Op 11 november is er de fietstocht langs de oorlogsmonumenten, die aan deze vreselijke oorlog herinnert. Zie voor verdere informatie de agenda.