wapens met een eigen wil?

Samen met Studium Generale organiseert Enschede voor Vrede op dinsdag 20 maart a.s. vanaf 19.30 uur in de Vrijhof op de UT een symposium over autonome wapens. Aan dit symposum wordt deelgenomen door prof.dr. Frans Osinga, commodore van de Koninklijke Luchtmacht en hoogleraar Militair Operationele Wetenschappen aan de Nederlandse Defensie Academie, ir. Pieter Elands, onderzoeker bij TNO op het gebied van onbemande systemen, drones en autonomie, en prof.dr.ir. Peter-Paul Verbeek, hoogleraar Techniekfilosofie (UT) en lid van het UNESCO Committee on the Ethics of Science and Technology. Ieder is welkom,. Toegang gratis

wapens met een eigen wil?

Over autonome wapens – in de media ook wel killer-robots genoemd – doen wilde verhalen de ronde. Dit symposium probeert feiten en fabels te scheiden. Zitten militairen te wachten op wapensystemen die autonoom hun gang gaan? Of hebben ze geen keus omdat de vijand het ook doet? Hoe werkt een autonoom wapensysteem, wat is er tegenwoordig allemaal mogelijk? En hoe zit het met de ethische bezwaren: is het verantwoord om de mens out-the-loop te halen?