Campagne tegen Wapenhandel – Amsterdam 14 mei 2014 –

PERSBERICHT Campagne tegen Wapenhandel – Amsterdam 14 mei 2014 – Vandaag publiceert de Campagne tegen Wapenhandel het ‘schoolrapport’ voor de Nederlandse lijsttrekkers voor het Europarlement op het gebied van wapenhandel en militarisering. Met het oog op 22 mei bekeken we hoe deze Europarlementsleden in de afgelopen jaren hebben gestemd. De resultaten zijn niet bemoedigend. Geen enkele lijsttrekker scoorde een voldoende. De scores zijn: Hans van Baalen (VVD) 1,8; Thijs Berman (PvdA) 4,4; Esther de Lange (CDA) 1,8; Sophie in ’t Veld (D’66) 2,4; Bas Eijckhout (GroenLinks) 5,1; Dennis de Jong (SP) 4,9; en Peter van Dalen (CU) 4,9. (Alleen de nieuwe PvdAlijsttrekker Paul Tang heeft nog geen geschiedenis in het Europarlement, daarom is gekeken naar het stemgedrag van zijn voorganger.) Sommige cijfers vallen laag uit wegens veelvuldige absentie van parlementsleden bij stemming.

 

Hoewel de meeste Europarlementariërs op onderdelen een strikter wapenexportbeleid steunen, kreeg een resolutie die de lakse controle op wapenexport wil aanscherpen geen meerderheid. Voorstellen van de Europese Commissie om de Europese wapenindustrie te stimuleren werden door veel parlementsleden gesteund. Civiele budgetten werden naar militaire doelen doorgeschoven. En hoewel bijna alle Europarlementariërs hun bezorgdheid uitspraken over het gebruik van bewapende drones, stemden ze in met Europese onderzoekssubsidies voor de ontwikkeling van drone-technologie.

Het beeld ontstaat van een Europees Parlement dat kansen laat liggen om mensenrechten boven de belangen van de wapenindustrie te stellen.

Het rapport is gebaseerd op 17 stemmingen in het parlement. Parlementsleden werden beoordeeld voor hun proefwerken (stemmingen over individuele paragrafen en amendementen) en voor eindexamens (stemmingen over rapporten en resoluties). De resultaten werden opgedeeld in vijf “vakken”.

Dit rapport kwam tot stand in samenwerking met het Belgische Vredesactie en Agir pour la Paix. Samen met Friends of the Earth Europe werd een website ontwikkeld die het stemgedrag van álle Europese parlementsleden weergeeft over wapenhandel en militarisering maar ook over klimaat, fracking, genetische manipulatie en LGBT-rechten (www.score-ep.org). De Campagne tegen Wapenhandel neemt deel aan de Alter-EU campagne die toekomstige leden van het Europees Parlement oproepen om de belangen van de Europese burgers voorrang te geven op de belangen van de Europese bedrijven (www.politicsforpeople.eu).

Het rapport is te vinden op www.stopwapenhandel.org