Wake voor de vrede: stop de oorlog, sxtop de geweldsspiraal

 

STOP DE OORLOG
STOP DE GEWELDSPIRAAL EN STREEF NAAR VREDE

Het houdt niet op. Kinderen zijn vaak slachtoffer van oorlog en terreur .
Sinds een aantal jaren zien we een ware geweldspiraal van oorlog en terreur, van aanslagen en steeds hardere taal tegen bepaalde bevolkingsgroepen. De schrik slaat ons om het hart en we vragen ons af waar dit allemaal toe zal leiden. Blijft deze escalatie almaar doorgaan of komt er toch ooit een einde aan?
We staan hier, elke eerste zaterdag van de maand, van 12 tot 13 uur op het Ei van Ko, omdat we vinden dat het zo niet door kan gaan, dat geweld niet met geweld bestreden kan worden, dat muren afgebroken moeten worden en overheden en bevolkingsgroepen samen moeten werken om de echte problemen op te lossen.

Hoewel ook in juli weer aanslagen plaatsvonden, staan we dit keer vooral stil bij de enorme aantallen slacht-offers van de kernbommen op Hiroshima en Nagasaki, op 6 en 9 augustus 1945. Èn bij het besluit van 120 VN-lidstaten op 7 juli dit jaar om dit allesvernietigende wapen te verbieden. Helaas stemde Nederland tegen.
Tot nu toe, sinds drie maanden, zijn er mensen, die  van de wake gebruikmaken om voor de vrede te demonstreren. Soms zijn het er twintig, augustus tien. Enschede voor Vrede blijft volharden