Vredesnieuws eind juni 2017

        VredesNieuws
Vredesactivisten verstoren evenement van de wapenlobby met dansactie
Een tiental vredesactivisten voerde 22 juni al dansend actie bij de Koninklijke Militaire School in Brussel. Daar vond een evenement van de wapenlobby plaats. De activisten klampen de bezoekers aan die binnenstapten terwijl de discobeat ‘shame on you’ door de boxen schalde.
volledig bericht (23-6-2017)
Europees Parlement omarmt hachelijke definitie van antisemitisme
Het Europees Parlement heeft op 31 mei jl. een belangrijke resolutie aangenomen over de bestrijding van antisemitisme. De resolutie bevat veel positieve elementen en uitspraken die de bestrijding extra kracht bijzetten. Maar zij heeft één zeer problematische bepaling, die de strijd tegen antisemitisme politiseert en de vrijheid van meningsuiting bedreigt.
volledig bericht (21-6-2017)
Ander Nieuws week 25: Iraanse verkiezingen: de ontcijfering
Tweewekelijkse selectie van ‘ander nieuws’ uit het Midden-Oosten, gemaakt door VD AMOK. In deze editie met o.a.: – Iraanse verkiezingen: de ontcijfering – Netanyahu wil VN uit de weg hebben om zijn doel te bereiken – Voornaamste redenen waarom Qatar het Saudische diplomatieke offensief zal overleven en nog meer.
volledig bericht (19-6-2017)
Enschede voor Vrede formuleert 26 programmapunten voor gemeentelijk vredesbeleid
Met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 2018 heeft Enschede voor Vrede vorige maand 26 “programmapunten voor een gemeentelijk vredesbeleid” toegezonden aan de politieke partij(afdeling)en in Enschede. De voorgestelde punten hebben betrekking op de beleidsterreinen “vreedzaam samenleven in Enschede”, “internationale oriëntatie en mondiaal beleid” en “securitisering of verveiliging”.
volledig bericht (15-6-2017)
Syriërs in Idlib weerstaan extremisme zonder militaire interventie
Op de site van Waging Nonviolence staat een artikel waarin wordt verteld hoe burgers van Idlib op geweldloze wijze veel van het bestuur over de stad in handen wisten te houden. Dit ondanks de aanwezigheid van gewapende groepen extreme islamisten. Dezelfde mensen die zich eerst geweldloos verzetten tegen de dictatuur van Assad, zijn nu succesvol tegen het islamitisch extremisme.
volledig bericht (14-6-2017)
Steunverklaring voor Zuid-Koreaanse dienstweigeraar die asiel zoekt in Nederland
Op de afgelopen zaterdag gehouden Ontmoetingsdag van de Vredesbeweging, heeft de Zuid-Koreaans dienstweigeraar Seungchul Shin een toespraak gehouden. Daarin vertelde hij wat hem bewogen heeft om dienst te weigeren en in Nederland asiel te vragen. Aangezien dat asiel hem geweigerd is, besloten de aanwezigen spontaan een steunverklaring voor hem op te stellen.
volledig bericht (13-6-2017)
Aankondigen van acties, bijeenkomsten en overige evenementen van de vredesbeweging vindt u op de Vredesagenda en de tentoonstellingsagenda Vredesmuseum.

In de webshop van het Vredesmuseum koopt u: vredesspellen, gebroken geweertjes, vredesvlaggen, vredeswenskaarten, vredesboeken en meer.

Dit nieuws is bijeen gebracht door Vredesbeweging Pais, Haags Vredesplatform en VD-AMOK. Andere vredesorganisaties worden uitgenodigd om er ook aan deel te nemen.
Een archief met al het nieuws vanaf 1998 is hier te vinden.