Vrede, vrede? Waar is de vrede?

Wij mogen ons gelukkig prijzen dat we in een land leven, waar we (bijna) alles mogen zeggen zonder angst te hebben voor marteling of opsluiting. Ofschoon niet alles veilig en vredig is.

column Bob Zomerplaag

Als Vredesbeweging zijn we alert op misstanden, dreigingen, enz. Willen we echt vrede bereiken, dan is wapenhandel/ wapenindustrie en opslag van (kern)wapens niet getolereerd, vinden wij.. Met wapenhandel schep je de gelegenheid de wapens te gebruiken defensief of offensief. Wapenhandel is zeer lucratief voor beleggers, dat daarmee veel ellende wordt veroorzaakt, interesseert hen niet., als het maar geld oplevert. In de Verenigde Staten al zijn het al 30.000 doden per jaar te betreuren. De wapenlobby aldaar zorgt ervoor dat het wapenbezit eerder uitbreidt dan inkrimpt. Onder andere Israël exporteert wapens naar landen, die groepen bevolking onderdrukt zoals Myanmar, China en Israël niet te vergeten, waar de Palestijnen worden behandeld als tweederangsburgers en hun land te onteigenen. Allemaal sprake van mensenrechtenschendingen. We hebben het dan niet eens over de wapenwedloop in de wereld onder de mom van bewaken van de vrede en veiligheid. Nederland staat in de top tien van wapenexporteurs, Het zijn veelal halffabricaten, die men exporteert, plus radar, enz. , maar het brengt wel veel geld in het laatje en onveiligheid in de wereld. Verder tolereert het dat kernwapens in ons land zijn gestationeerd door de Verenigde Staten. Dit weer onder de mom van het waarborgen van veiligheid in Europa.

En de wereld draait door. De afgelopen week hadden we te maken met gevolgen van klimaatverandering, waarbij een honderdtal doden te betreuren waren door overstromingen, dijkdoorbraken en aardverschuivingen. Verder was er weer sprake van crimineel geweld