Vluchtelingen en onze Vredestuin

In de komende drie maanden, tijdens de Vredestuinbijeenkomsten, staat de vluchteling centraal. De eerste bijeenkomst is al geweest.

8 november is de volgende 0m 19.30 uur in het auditorium van Concordia, Marktstraat Enschede. Ieder maand zal een vluchteling haar of zijn verhaal vertellen. In samenwerking met Alifa Vluchtelingenwerk organiseren wij deze bijeenkomsten. Elk verhaal is uniek. De verhalen zullen ons raken. Voor iedereen is het nieuw: voor diegenen die twijfels hebben over de vluchteling, maar ook voor diegenen, die de vluchtelingen steunen. U bent van harte welkom. Toegang gratis. Wilt u meer weten, bijvoorbeeld wie haar of zijn verhaal brengt: volg de agenda.

Het verhaal van de in Pakistan geboren Mohamad op 11 oktober was zeer indringend. Jammer dat u het hebt gemist. Op zijn vijfde levensjaar verhuisde het gezin naar Dubai en vanaf dit jaar heeft hij slavenarbeid moeten verrichten. 90% van de bevolking leeft in Dubai in armoede. Slechts 10 % is (zeer) rijk en zorgt dat de rest van de bevolking in armoede moet leven en merendeel slavenarbeid moet verrichten. Mohamed heeft op zi9jn knieën arbeid moeten verrichten. Zijn knieën zijn nu vervangen door prothesen.  Verder heeft hij levercirrose eraan overgehouden. Met zijn Marokkaanse vrouw is hij gevlucht naar Europa. Eerst naar Engeland en vervolgens naar Nederland. Daar wachtte hem een negatief welkom. Zijn gezin ( nu drie personen), moesten verhuizen van één AZC naar een andere. Hij en zijn gezin hebben meer plaatsen in Nederland dan de doorsnee Nederlander. De IND benaderde hem direct met wantrouwen: men geloofde hem niet. Ook zijn ziekte werd verwaarloosd. Ook zijn echtgenote is ziek. Hij kreeg geen verblijfsvergunning, waardoor hij niet mocht werken, niet  aan een inburgeringscursus deelnemen, kortom hij werd gedwongen om niets te doen en af te wachten. Mohamad spreekt vele talen, waaronder Nederlands, maar hij kan niet lezen en niet schrijven, want hij is nooit op school geweest. Hij kan niet stilzitten, daar0m verricht hij vrijwilligerswerk, zoals tolken bij Vluchtelingenwerk. Er wordt nu uitgekeken naar iemand die helpt lezen en schrijven te leren. Iets voor u? Zijn zoontje spreekt, leest en schrijft goed Nederlands. Hij zit in groep 5 van de basisschool en helpt zijn ouders zoveel mogelijk.