VERHALENWEDSTRIJD 2020 voor jongeren.

EEN VERHALENWEDSTRIJD MET ALS THEMA:
“Vrede verbindt over grenzen”.
Dit voorjaar 2020 is er een internationale verhalenwedstrijd, gezamenlijk uitgeschreven door Enschede en Dülmen. Het is dan 75 jaar geleden dat het in Europa geen oorlog meer is. jongeren tot en met 25 jaar uit Nederland, Duitsland en Frankrijk worden uitgenodigd aan deze schrijfwedstrijd mee te doen.
Het thema van de verhalen is: “Vrede verbindt over grenzen / Frieden verbindet über Grenzen / La paix transcende les frontières”.
In deze wereld, waar moderne ‘verbindingen’ zijn, lijken grenzen te vervagen en nieuwe te ontstaan door verschil in kennis en macht. Waar in Europa steeds meer wordt samengewerkt, ontstaan in andere delen van de wereld de meest afschuwelijke oorlogen. Vele mensen komen om en veel mensen worden van huis en land verdreven.
Hoe staat het met de grenzen in jezelf? Waar loop je tegen eigen grenzen aan?
Vijfenzeventig jaar na bevrijding van oorlog, racisme en angst, wordt de wereld overspoeld met verschrikkelijke wapens, politieke dreiging en geweld.
Als wij de oorlog niet uitschakelen, schakelt de oorlog ons uit!
Maar, “Vrede verbindt over grenzen”.
Jongeren denken na over wat de vrede die hierbij een belangrijke rol speelt eigenlijk doet.
Wij nodigen jongeren uit om na te denken en te schrijven over een wereld waar niet de ANGST maar VREDE regeert. Een wereld waar mensen elkaar kennen en respecteren, waar grenzen vervagen en plaats maken voor vrede en gelijkheid.
Hoe gaat het in zijn werk?
Schrijf een pakkend verhaal, van maximaal 700 woorden, (veel) korter is toegestaan.
Stuur het verhaal vóór de sluitingsdatum, 24-02-2020 naar:

 • info@enschedevoorvrede.nl onder vermelding van: VERHALENWEDSTRIJD 2020 voor jongeren.
 • of: Centrale Bibliotheek, Pijpenstraat 15, 7511 GM Enschede, t.a.v. Patty Rademaker.
  Een deskundige jury zal de inzendingen beoordelen.
  De 10 beste verhalen worden voorgelezen en gebundeld.
  Voor de drie mooiste verhalen is er een prijs en de winnaar mag het verhaal nogmaals, tijdens een vredesmanifestatie, voorlezen
  De wedstrijd is een samenwerking tussen;
 • Centrale Bibliotheek Enschede,
 • Vrouwen voor Vrede Enschede en Enschede voor Vrede,
 • Friedensfreunde Dülmen