Uitslag Verhalenwedstrijd en winnend verhaal

De jujry heeft woensdag 25 september 2019 de uitslag bekend gemaakt van de verhalenwedstrijd. Drie verhalen van de veertien waren genomineerd. De winnaar werd de heer Gerard Heijs, met zijn verhaal “Loflied op de Vrede. Hier vindt u het juryrapport. Daarna kunt u het winnend verhaal integraal lezen . Alle verhalen zijn gebundeld.

Juryrapport verhalenwedstrijd ‘Vrede verbindt over grenzen’ 2019

Enschede voor Vrede, Vrouwen voor vrede Enschede & Bibliotheek Enschede

Sterke beelden voor de vrede

Inleiding

In een kort verhaal is het de kunst om een groot thema uit te werken in een beperkt aantal woorden. ‘Vrede’ is zo’n groot thema. Wat wordt ermee bedoeld en hoe maak je vrede – of het ontbreken ervan – invoelbaar? ‘Vrede verbindt over grenzen’ was dit jaar het thema. Ook hiermee kan je veel kanten op. En wat zijn grenzen? Zijn ze zichtbaar of juist onzichtbaar?

Er waren 14 uiteenlopende inzendingen, waarvan sommige meer leken op persoonlijke anekdotes. Ook werd er een gedicht ingezonden. Mooi, maar de opdracht was een pakkend verhaal te schrijven. Toch verstonden enkele schrijvers de kunst om iets groots als vrede te verstoppen in kleine beelden of gebeurtenissen. Daarmee ontstaat zeggingskracht. De jury was het snel eens over de beste inzendingen.

3.

Op de derde plaats is geëindigd: ‘Red de mier’, een inzending uit Duitsland. In Red de mier is de toon luchtig en origineel, wat knap is, gelet op het complexe thema. Ook de toepassing van humor is knap. De menselijke overpeinzingen nemen de lezer aan de hand, en op het moment dat je je afvraagt waar het verhaal naartoe gaat, dan komt de uitsmijter: als vrede tussen de mens en de allerkleinste natuur al zo lastig is, hoe onvoorstelbaar moet het verkrijgen en behouden van vrede op wereldschaal dan wel niet zijn?

2.

Het verhaal ‘Schermbloemigen’ is goed voor een verdiende tweede plaats. Een prachtig beeld wordt in dit verhaal letterlijk aan flarden geschoten. Veel treffender kun je de zinloosheid van oorlog niet in woorden vatten. De schrijfstijl van dit uiterst korte verhaal is rauw en eenvoudig, maar in het midden duikt er plotseling poëzie op: ‘trage vogels tussen de zwaluwen’. Wat zijn dat dan voor vogels? Het zijn parachutes, die even later weer worden omschreven als ‘schermbloemigen’. Als je iets wat zo mooi en breekbaar is introduceert boven het slagveld, dan krijg je de doeltreffende symboliek er vanzelf bij. In schoonheid schuilt de hoop op de terugkeer van vrede. Het enige punt van kritiek: het thema ‘Vrede verbindt over grenzen’ lijkt ondanks de poëzie ver weg te zijn.

1.

Een tot in de puntjes verzorgde tekst, die kom je helaas niet al te vaak meer tegen. De winnaar van deze verhalenwedstrijd beheerst een schrijfstijl die langzaam verloren dreigt te gaan. In de tekst wordt het thema vrede op een directe manier behandeld, en het verlangen naar broederschap wordt letterlijk uitgesproken. Maar achter deze letterlijkheid schuilt de kracht van dit verhaal. De Keukenhof en de 9e symfonie van Beethoven in één een hetzelfde verhaal laten langskomen? Waarom niet? In een kleurrijk veld met diverse bloemen, ziet de schrijver een grenzeloze harmonie die wij mensen zelden bereiken. Behalve in een groot kunstwerk als Beethovens 9e. Kleine en grote schoonheid samengebracht. Knap gedaan. De winnaar is: ‘Loflied op de vrede’.

Jos Eertink (stadsdichter)

Wendy Wessels (taaldocent SIVE, docent creatief schrijven)

Loflied op de Vrede

Alle Menschen werden Brüder.

In deze beroemde zin uit Beethovens 9e symfonie schuilt het diep gewortelde verlangen naar vrede, veiligheid, geluk en geborgenheid.

Vrede is allereerst een zaak van ’t hart. Heimwee naar een wereld zonder oorlogen en geweld, een wereld van gedogen, elkaar de ruimte geven.

Liberté – Egalité et Fraternité. Beter is het nooit verwoord. In zulk een wereld is ruimte voor iedereen; ongeacht huidskleur, afkomst, religie maar ook voor de misdeelde mens in welke vorm dan ook. Zo’n wereld wordt een kleurrijke wereld.

En deze wereld kunnen we elk jaar bewonderen in de ‘Keukenhof” waar allerlei planten, exoten en inheemsen samenleven en zich vermengen tot een kleurrijk geheel.

Hier is te zien hoe verschillende culturen zich vermengen en versmelten tot een vreedzame samenleving, hoe zij elkaar versterken en stimuleren.

Vrede is de mooiste bloem in de Keukenhof. Laten we dromen van zo’n gemeenschap en niet alleen dromen maar ook in woord en daad ernaar streven.

Vrede is het cement van een gelukkige samenleving en de enige weg naar een aards paradijs. Laten we dit vurige verlangen naar vrede uitgroeien tot een laaiend vuur dat alle mensenharten verbindt en verwarmt.

“Alle Menschen werden Brüder”.

Deze oproep tot broederschap en vrede is door Beethoven in zijn 9e symfonie muzikaal vertolkt. In het weergaloze, overrompelende slotkoor klinkt de vreugde tot een leven in vrede onstuimig door. Laten we er vaak naar luisteren.

Gerard Heijs