Tegenstanders verhoging Defensiebudget vonden vooral gehoor bij de VVD

Eén dag nadat VVD-cofyfee Hans Wiegel met een tank naar het Tweede Kamergebouw optrok om het pleidooi voor een verhoging van het Defensiebudget kracht bij te zetten, toog een delegatie van Oorlog is geen Oplossing NL naar het Binnenhof om aan de leden van de Kamercommissie voor Defensie een Manifest tegen de verhoging van het Defensiebudget aan te bieden.
Aan de delegatie waren de voorzitter van Vrouwen voor Vrede, Tiny Hannink, en een bestuurslid van Kerk en Vrede, Henk Blom, toegevoegd, als vertegenwoordigers van het 15-tal vredesorganisaties en enkele tientallen wetenschappers, vredesactivisten en andere betrokken burgers die het Manifest ondersteunden.
Namens de delegatie meldde Kees van der Pijl dat Oorlog is geen Oplossing met haar manifest terug wilde naar het gezonde verstand en zich juist verzette tegen het angstdenken zoals dat gisteren nog met het pantservoertuig was gedaan. Op een diagram dat de delegatie had meegenomen waren de wereldwijde Defensie-uitgaven in kaart gebracht en werd aldoende zonneklaar gemaakt dat er geen enkele noodzaak was het Nederlandse Defensiebudget te verhogen omdat de Russen of Chinezen daar ook mee bezig was. De onveiligheid in de wereld komt eerder voort uit een teveel aan “Defensie-inspanningen” dan aan een tekort daaraan. Dat laatste was ook de kern van het opinie-artikel van Van der Pijl dat het dagblad Trouw vanochtend had geplaatst.
De petitie werd in ontvangst genomen door een vijftal leden van de Tweede Kamercommissie voor Defensie: voorzitter Han ten Broeke, zijn VVD-partijgenoten Fred Teeven en Ronald Vuijk, PvdA-woordvoerder Sultan Günal-Gezer en SP-woordvoerder Jasper van Dijk. In een gesprek na afloop van de formele overhandiging stelde de heer Vuijk dat hij het met de delegatieleden eens was dat oorlog niets oploste en er altijd naar een politieke oplossing voor internationale conflicten gezocht moest worden en dat de recente geschiedenis leert dat de gevoerde oorlogen in Afghanistan, Irak en Libië de situatie eerder hebben verergerd. In reactie op het meegebrachte diagram erkende hij ook dat er geen enkele veiligheidspolitieke noodzaak was om het Defensiebudget te verhogen, maar dat er nu eenmaal internationale afspraken waren gemaakt om aan de (NAVO-)norm van 2% te voldoen en dat Nederland, net als verreweg de meeste andere landen, daar nog lang niet aan voldeden. De suggestie om die norm of eventueel
het NAVO-lidmaatschap ter discussie te stellen, was wat hem betreft in het geheel niet aan de orde.
 IMG_7198 IMG_7326