Protestactie tegen Duits-Nederlandse militaire rampenoefening bij Urenco

8-11-16PERSBERICHT

Protestactie tegen Duits-Nederlandse militaire rampenoefening bij Urenco

Enschede/Almelo/Gronau, 7 november 2016 – De stichting Vredes- En DuurzaamheidsActiviteiten Netwerkstad (VEDAN) organiseert op dinsdag 8 november a.s. tussen 12 en 13 uur ’s middags bij de hoofdpoort van Urenco Almelo (Bornsestraat/Drienemansweg) een protestactie tegen de Duits-Nederlandse militaire rampenoefening die deze week in Almelo wordt gehouden en ook Urenco aandoet.

Met deze protestactie richt stichting VEDAN zich tegen twee aspecten die bij deze rampenoefening centraal worden gesteld. In de eerste plaats tegen het feit dat het leger zichzelf bij deze en ook andere rampenoefening presenteert als de hoeder van de binnenlandse veiligheid terwijl dit primair een taak van brandweer en politie dient te zijn. Ook als het om terroristische aanslagen gaat, zoals in Almelo o.a. bij Urenco wordt gefingeerd. De militaire bestrijding van het terrorisme heeft in het buitenland (Afghanistan, Irak, Libië) alleen maar tot meer rampspoed geleid en de wereld er bepaald niet veiliger op gemaakt. Daarom luidt de eerste leus bij deze protestactie dan ook: “OORLOG IS GEEN OPLOSSING”
In de tweede plaats vormt de uraniumverrijkingsfabriek van Urenco inderdaad, net als kerncentrales, een potentieel doelwit voor terroristische aanslagen. Waar een kerncentrale door zo’n aanslag in een atoombom kan veranderen, zal Urenco overigens vooral een agressieve en radioactieve gifwolk over Almelo verspreiden. Dat is überhaupt een levensgroot risico bij Urenco, die de afgelopen tijd ook weer manifest is geworden door het aan het licht komen van een aantal “kleine ongelukjes” en de onduidelijkheid over het toezicht op de bedrijfsveiligheid. Tegen de gevolgen van dergelijke calamiteiten kan geen leger de bevolking beschermen en de beste beveiliging hiertegen is dan ook het sluiten van kerncentrales en van Urenco. De tweede leus bij deze protestactie luid dan ook: “GEEN VREDE MET KERNENERGIE”