protestactie onder de titel “Stop de Oorlog in Syrië – Geen verdere esclatie”.

Enschede, 13 april 2018 – Morgenmiddag, zaterdag 14 april 2018, organiseren de Aramese Beweging voor Mensenrechten, Enschede voor Vrede, de Samenwerkende Democratische Organisaties en andere bezorgde Syriërs en Nederlanders van 15 tot 16 uur op het Ei van Ko (het plein vóór het Stadhuis) te Enschede een protestactie onder de titel “Stop de Oorlog in Syrië – Geen verdere esclatie”.

Het initiatief tot deze protestactie kwam vanuit de Syrische gemeenschap in Ensschede waaronder talrijke recent aangekomen vluchtelingen. Net als anderen uiten zij hun afschuw over de talrijke gewelddaden in Syrie en maken zij zich grote zorgen over de dreiging van een verdere escalatie in het geval president Trump invulling zou geven aan de inhoud van zijn tweets.

In het land woedt al lang geen burgeroorlog meer, maar worden andere mondiale en regionale conflicten uitgevochten: tussen Rusland en Amerika, Iran en Saoedi-Arabië, Turkije en Koerdische milities, Israël en Hezbollah, Qatar, al-Qaida, Iraakse milities, etc. Nu de gezamenlijke strijd tegen ISIS is weggevallen dreigt een open conflict tussen deze verschillende partijen om delen van het Syrische grondgebied.

Met deze protestactie, waarin Nederlanders, hier reeds langer verblijvende migranten en recent aangekomen vluchtelingen samen demonstreren, uiten we onze bezorgdheid over de verdere escalatie, onze afschuw over het geweld door welke partij ook bedreven en roepen we de strijdende partijen op om de strijd te staken en via onderhandelingen tot een vredesakkoord te komen.