Persbericht naar aanleiding van de voorgenomen bijeenkomst over wapenproductie op de UT in Enschede

Enschede, 25 juni 2017 – Enschede voor Vrede is zeer verheugd dat er bij de Twentse industrie weinig belangstelling is voor een speciaal Europees investeringspotje voor wapenproductie. Vrede en veiligheid van burgers kan beter gewaarborgd worden door investering in producten die bijdragen aan het voorkomen van conflicten, zoals de ontwikkeling van duurzame energie. Volgens onderzoek levert dat ook meer werkgelegenheid op dan militaire productie. Zie ook Factsheet European money for the arms industry http://www.stopwapenhandel.org/EUMoney

Enschede voor Vrede stond in de startblokken om op maandagmiddag 26 juni een protestactie te organiseren tegen de voorlichtingsbijeenkomst over een nieuw Europees defensie-onderzoeksprogramma dat die middag in het gebouw The Gallery op het Kennispark van de Universiteit Twente gehouden zou worden.
Om Nederlandse kennisinstellingen en het bedrijfsleven een graantje mee te laten pikken van dit omvangrijke militaire onderzoeksprogramma organiseerden de Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland (RVO) en het ministerie van Defensie al eerder dit jaar is een voorlichtingsbijeenkomst in het gebouw van de RVO in Den Haag. Speciaal voor geïnteresseerden in deze regio hadden de RVO en het ministerie van Defensie een tweede voorlichtingsbijeenkomst in Enschede gepland. Meer regio-bijeenkomsten waren bij ons weten niet voorzien.
Dit weekend werd ons duidelijk dat de voorlichtingsbijeenkomst over een subsidie van 90 miljoen euro voor militair onderzoek was geannuleerd wegens gebrek aan belangstelling. Voor Enschede voor Vrede betekent dat dat we de spandoeken weer in de kast kunnen leggen en dat de reeds door de gemeente Enschede geaccepteerde melding (zie bijlage) kan worden ingetrokken.Ontvangstbevestiging (2)