PERSBERICHT 23 oktober 2017

PERSBERICHT

Enschede, 23 oktober 2017 – Samen met stichting VEDAN (Vredes- En DuurzaamheidsActiviteiten Netwerkstad) heeft Enschede voor Vrede vandaag opheldering aan de Provincie Overijssel gevraagd over de militaire (laagvlieg)oefeningen die de komende dagen op en rond de voormalige Vliegbasis Twenthe zullen plaatsvinden.

Afgelopen maart stelde Provinciale Staten een Luchtvaartbesluit vast waarin werd vastgesteld dat de voormalige Vliegbasis “uitsluitend” bestemd zou zijn voor burgerluchtvaart en dat Defensie incidenteel van deze burgerluchthaven gebruik zou maken als daar een “humanitaire, militaire of maatschappelijke noodzaak” toe zou zijn. Met nog zes militaire vliegvelden in Nederland zien de briefschrijvers in dit geval van een reguliere oefening de “noodzaak” niet om een uitzondering te maken.

Daarnaast bevreemdt het Enschede voor Vrede en stichting VEDAN dat de beschikkingen waarmee de genoemde oefeningen worden toegestaan enkel en alleen door de Militaire Luchtvaart Autoriteit zijn afgegeven en er geen enkele verwijzing naar de Provincie Overijssel is als bevoegde instantie, terwijl volgens de beschikkingen het luchtruim op en rond het vliegveld voor al het overige vliegverkeer tijdens de oefeningen gesloten zal zijn. De briefschrijvers vragen zich af of de Provincie hierbij nog enige zeggenschap heeft of in gevallen van reguliere militaire oefeningen simpelweg door het ministerie van Defensie overruled kan worden.

bijlage: brief aan provinciale staten met afschrift aan Defensie : https://www.enschedevoorvrede.nl/wp-content/uploads/2017/10/brief-militaire-oefeningen-vliegveld-Twente-oktober-2017.pdf