Paasmarsen 2021

Impressie van een actief Paasweekend 2021 De maandelijkse wake tegen oorlog en geweld viel deze maand precies in het Paasweekend. Het weekend waarin in diverse landen Paasmarsen gelopen worden voor ontwapening en vrede. Zo ook in het Duitse grensgebied: op Goede Vrijdag werd in Gronau door zo’n 140 mensen vanaf het treinstation naar Urenco gefietst om daar te protesteren tegen de uraniumverrijking die zowel aan de productie van kernergie als van kernwapens voorafgaat.
in het midden van de foto twee Nederlandse deelnemers aan de Ostermarsch-op-de-fiets op vrijdag 2 april 2021 in Gronau

tamelijk links op de foto twee Duitse deelnemers aan de maandelijkse wake op zaterdag 3 april 2021 in Enschede
Tijdens de maandelijkse wake in de Enschedese binnenstad – waar je door de vorm van de wake en door de locatie middenin het centrum gemakkelijk in gesprek kunt komen met voorbijgangers – werd ons naar die samenhang gevraagd. Dat je als vredesbeweging tegen kernwapens bent kon de jonge passant nog wel begrijpen – en mee eens zijn – maar waarom zou je je nu ook tegen kernenergie richten? Het was toch een schonere brandstof dan fossiele?
Het antwoord kwam tijdens de Ostermarsch op Paasmaandag in Dülmen waar de Münsterse arts en IPPNW-lidmaat dr. Brigitte Hornstein duidelijk maakte dat de hele uraniumcyclus in de jaren ’40 ontwikkeld is om kernwapens te produceren en dat pas vanaf 1953 het gebruik van kernenergie werd voorgesteld als een soort dekmantel voor de voortgaande productie van (hoog)verrijkt uranium. Niet voor niets is er een grote overlap van kernenergielanden met (kandidaat)kernwapenstaten. Daarbij moeten we niet alleen naar de VS en Rusland kijken, maar vooral ook naar Frankrijk waar president Macron, toen de spanningen tussen Frankrijk en het Turkije van Erdoğan opliepen in de Middellandse Zee en rond de Mohammedcartoons, Erdoğan eraan herinnerde dat Frankrijk een kernwapen had. Probleem is volgens Hornstein dat de vredesbeweging zich uitsluitend op kernwapens richt en over de daarmee zo sterk verbonden kernenergie geen standpunt in wil nemen, terwijl de milieubeweging zich tegen kernenergie richt maar de kernwapens links laat liggen. In die zin lijkt de kunstmatige scheiding die de Amerikanen destijds hebben aangebracht met hun Atoms for War en Atoms for Peace bijna 70 jaar na dato ook bij ons nog steeds door te werken. In zijn tijdens een sneeuwstorm plaatsvindende toespraak tot de circa 50 aanwezigen wees ook de uit Congo afkom-stige pfarrer Jean Gottfried Mutombo, coördinator van het Vrede, Gerechtigheid en Heelheid van de Schepping programma van de Evangelische Kirchen in Westfalen, op het feit dat het uranium dat voor de kernwapens op Hiroshima en Nagasaki werd gebruikt afkomstig was uit zijn geboorteland, zoals nu allerlei Westerse bedrijven de zeer gewilde mineralen coltan en kobalt uit Congo halen met alle gewapende conflicten van dien als gevolg.
dr.Brigitte Hornstein bij de Tower Barracks, het eindpunt van de Ostermarsch op maandag 5 april 2021 in Dülmen
pfarrer Jean Gottfried Mutumbo op de Charleville-Mezeires Platz, het beginpunt van de Ostermarsch op maandag 5 april 2021 in Dülmen
Hildegard Maier uit Gelsenkirchen hield een gloedvol betoog over de oorlog in Syrië die niet langer de voorpagina’s van de kranten haalt en vergeten dreigt te worden. De burgerbevolking van Syrië leidt ondertussen vooral onder de sancties die het Westen heeft ingesteld als oorlogvoering-met-andere-middelen. Er wordt honger geleden in Syrië en van wederopbouw van het land, de industrie en de gezondheidszorg kan vanwege die sancties geen sprake zijn. Bovendien houden de Verenigde Staten het noordoosten van het land bezet waar zich de Syrische oliebronnen bevinden. Op het pleidooi van Hildegard kon ik – als spreker na haar – mooi voortbouwen om de boekjes “Een brug naar de veiligheid” en de dadelkoekjes van Yasmin Haidar aan te prijzen. De drie exemplaren van de boekjes en de tien zakjes met koekjes die ik mee naar Dülmen had kunnen nemen waren binnen de kortste keren verkocht.
Franz Gerding met de samenvatting van Sicherheit Neu Denken
Mijn eigen toespraak over “Een brug naar de veiligheid”
en Sicherheit Neu Denken
Met “Een brug naar de veiligheid” had ik ook een mooi bruggetje naar Sicherheit Neu Denken waarover voor en na mij nog twee andere sprekers aan het woord kwamen. De eerste spreker hierover vóór mij was Franz Gerding van de Friedensfreunde Dülmen die aankondigde dat de Friedensfreunde met deze campagne aan de slag wilden. Het is dit jaar 20 jaar na de aanslagen van 11 september 2001 die het begin vormden van de War on Terror. Maar deze oorlog tegen terreur heeft de wereld geen veiligheid gebracht, maar juist veel meer onveiligheid. Het vormt zowel een voedingsbodem voor het aankweken van nieuwe terroristen als een ideale omgeving om tot terreurdaden over te gaan. Met de miljarden die alleen Duitsland de afgelopen 20 jaar in de oorlog in Afghanistan heeft gestoken om het land te pacificeren had voor elk Afghaans gezin een huis-naar-Westerse-maatstaven gebouwd kunnen worden. Robert Hülsbusch van de Friedensinitiative Nottuln vertelt vervolgens dat zij al een jaar bezig zijn met Sicherheit Neu Denken en het boekje met een enquêteformulier hebben verspreid. Van de 100 uitgezette vragenlijsten zijn er inmiddels 60 terugontvangen met veelal zeer positieve opmerkingen en suggesties. De antwoorden hebben ze op hun website gezet, maar het belangrijkste resultaat is dat deze mensen het boekje zeer intensief gelezen hebben.
Johannes Waldmann, kandidaat voor de SPD bij de komende Bondsdagverkiezingen
Kathrin Vogler, lid van de Bondsdag en defensiewoordvoerder
voor Die Linke


De sprekers na mij over Sicherheit Neu Denken waren twee landelijke politici, Johannes Waldmann en Kathrin Vogler. Johannes Waldmann staat op de kandidatenlijst van de SPD voor de komende bondsdagverkiezingen en had kennisgenomen van Sicherheit Neu Denken. Hij maakte duidelijk dat hij zich in ieder geval zou verzetten tegen een verhoging van het Defensiebudget naar 2% van het Bruto Binnenlands Product en dat de SPD onlangs ook tegen
de aanschaf van bewapende drones door de Duitse Bundeswehr had gestemd. Kathrin Vogler omarmde het scenario nog veel meer, maar waarschuwde de toehoorders dat zij er niet vanuit mochten gaan dat die verandering vanzelf zou gaan als er bij de komende Bondsdag verkiezingen (op 26 september) een linkse coalitie mogelijk zou blijken. De vredesbeweging moet ook dan druk blijven uitoefenen op zo’n regering, hield zij de aanwezigen voor.
De toespraken werden afgewisseld met muziek van een piano
die in een busje was aangebracht zodat het een rijdend muziekpodium was
Tussen de Charleville-Mezeires-Platz en de Tower Barracks
werd ruim drie kilometer gelopen
Groepsfoto op de Charleville-Mezeires-Platz
Jan Schaake