Oproep aan iedereen om Manifest te onderschrijven :Welkom aan vluchtelingen

Het Platform voor vluchtelingen in Enschede heeft een manifest opgesteld. Men vraagt aan een ieder het Manifest te onderschrijven. Het is bedoeld om te laten zien dat er ook mensen zijn, die vluchtelingen welkom willen heten. Enschede voor Vrede ondersteunt dit initiatief en vraagt u het Manifest te onderschrijven. Het Manifest kunt u lezen in een nieuw volgend bericht

Het Platform doet dit als volgt:

Enschede, 1 december 2015.

Dag iedereen in Enschede,

Onze stad kwam in 2012 met een hartverwarmend Serious Request in touw voor het goede doel. Voorjaar 2015 toonde Enschede wederom passie met The Passion. Tien maanden later kan de stad opnieuw goed een nieuwe impuls gebruiken.
Aan de vooravond van de komst van vluchtelingen naar Enschede hebben gebalde vuisten, gespierde taal en bebloede varkenskoppen het imago van ons onderuit gehaald. Tijd voor een positieve daad in deze donkere dagen voor kerst !

Onderteken onderstaand KERSTMANIFEST, dat binnenkort Huis aan Huis verspreid wordt in Enschede.

Hiermee maken we duidelijk dat voor veel Enschedeërs vluchtelingen welkom zijn.

Organisaties èn particulieren kunnen ondertekenen!

Mail uw naam naar: vluchtelingen.enschede@gmail.com
en maak 10, 25, 50 euro of meer over op rekeningnummer:
NL 11 TRIO 0390 186996
van Platform voor Vluchtelingen en Asielzoekers Enschede t.n.v. Kerstmanifest.

Met dank,

Initiatiefgroep Platform Vluchtelingen en Asielzoekers Enschede.

voorzitter Jan van Lijf