Nog even dit

Beste mensen,
Het corona-virus heeft deze maand de wereld op z’n kop gezet en ook als Enschede voor Vrede hebben we de afgelopen week moeten besluiten alle geplande activiteiten (tijdelijk) stop te zetten of uit te stellen.
Graag hadden we jullie vorige week uitgenodigd voor de opening van een tentoonstelling over 75 jaar bevrijding van Twente èn West-Münsterland waar we de afgelopen maanden met onze vredesvrienden in Dülmen hard aan gewerkt hebben. Maar de bibliotheek – waar de tentoonstelling opgesteld had zullen worden – is vanwege de corona-crisis gesloten. A.s. woensdagavond had in diezelfde bibliotheek de voorleesavond en prijsuitreiking van de eveneens samen met onze vredesvrienden georganiseerde verhalenwedstrijd plaats zullen vinden. Deze en ook nog twee andere bijeenkomsten gaan helaas niet door en onduidelijk is of het hier om uitstel of om afstel gaat.
Ook hebben we besloten om onze maandelijkse wake op zaterdag 4 april a.s. niet door te laten gaan. Weliswaar vindt deze gewoon in de open lucht plaats en heeft de overheid (nog) geen verbod op dit soort activiteiten uitgevaardigd, maar het is lastig om de anderhalve meter afstand achter zo’n spandoek en met name met voorbijgangers die een praatje willen komen maken in acht te blijven nemen.
Onze Duitse samenwerkingspartners berichtten ons bovendien dat de verschillende Paasmarsen die in het Paasweekend van 10 t/m 13 april a.s. waren gepland (hoogstwaarschijnlijk) niet door zullen gaan. Er wordt door hen naar andere vormen gezocht om te blijven protesteren tegen oorlogen en geweld die weliswaar elders in de wereld plaatsvinden maar waarvan de basis veelal toch in ons deel van de wereld ligt: onze economische politiek, onze wapenexporten, onze militaire krachtpatserij.
Weliswaar is de grote NAVO/Amerikaanse legeroefening Defender 2020 die deze en de komende maanden plaats zou vinden kort na het begin ervan stopgezet, elders in de wereld vinden nog steeds – ondanks het corona-virus – grootschalige legeroefeningen plaats en het corona-virus heeft er ook nog niet toe geleid dat oorlogen zijn beëindigd of wapenstilstanden zijn gesloten. En juist in deze oorlogsgebieden is de bevolking vele malen kwetsbaarder voor het virus.
Ook de verarmd-uraniumtransporten van Urenco Gronau naar Rusland zijn begin deze maand hervat en zullen naar verwachting door blijven gaan, terwijl de protesten ertegen vanwege het virus feitelijk onmogelijk zijn. Er wordt gedacht aan andere actiemogelijkheden en zodra daar meer over bekend is, laten we dat weten. Laten we door het corona-virus vooral niet onze ogen sluiten voor het onrecht en geweld dat onze wereld blijft teisteren.
Maar ook om onze ogen open te houden en op andere manieren in actie te komen is het in ieder geval van belang gezond te blijven. En dat wensen we eenieder van harte toe!