Nieuwsbrief Vrouwen & duurzame vrede 15 september 2017

nieuwsbrief

In deze nieuwsbrief vindt u: 
Leden en Partnerorganisaties
– Van het bestuur:
– De eerstvolgende bestuursvergadering
– Vrouwen en wapenexport
– Van leden en lidorganisaties:
– Vraag van de redactie van de Nieuwsbrief
. Vredesweek in IJmond
– 20 september: Investeer in vrede, voorkom geweld
– WILPF werkplaats
– 2 oktober: Symposium “Vrouwen, Vluchtelingen, Veiligheid’
– Vredesweek in Enschede
– 7 oktober: Ontmoetingsdag MWPN✿Verwante organisaties
– Vrouwenmars voor de vrede
– Hoe bang moeten we zijn voor een nucleaire oorlog?
– Debat: 2000 kernwapens op scherp: wat kan Nederland doen?
– Onderwijs voor meisjes
. Jongeren over de aanslagen in Barcelona enz.Nog niet uitgelezen?
– Vrouwen in Afghanistan leren programmeren
–  Acties bij de wapenbeurs in Londen
.  Lezing van Karen Armstrong

Graag horen wij of deze nieuwsbrief voldoet aan uw wensen en verwachtingen. Reacties op deze nieuwsbrief en bijdragen voor de volgende ontvangen wij graag uiterlijk 26 september via info@vrouwenenduurzamevrede.nl. Veel leesplezier!

Leden en Partnerorganisaties
 Vrouwen en wapenexport.

Eind 2016 vond de dialoog plaats tussen het comité, dat toezicht houdt op de uitvoering van het VN-Vrouwenverdrag, en de delegatie van Nederland. Uit het gesprek volgden een aantal aanbevelingen voor ons Koninkrijk. Eén van de besproken terreinen was Vrouwen, Vrede en Veiligheid. Het Comité heeft na de dialoog ook op dit terrein een aantal aanbevelingen geformuleerd. PVDV heeft de lobby voor de implementatie van deze aanbevelingen op zich genomen. In overleg met o.m. WO=MEN wordt deze lobby gevoerd. Concreet beval het Comité  ons land aan:

–     Duidelijke en transparante impact-assessments op de rechten van vrouwen bij  wapenexporten en  wapentransportvergunningen, speciaal naar landen waar deze wapens  kunnen worden gebruikt om de rechten van vrouwen en meisjes te schenden.

–  Zorgen dat economische herstelprogramma’s gender gelijkheid bevorderenen dat vrouwen bij het ontwikkelen ervan betrokken worden.

–  Formele en informele conflict preventie pogingen van vrouwen ondersteunen en de deelname van vrouwen ondersteunen bij conflictoplossing.

Minister Ploumen heeft inmiddels tijdens recent AO in de Tweede Kamer toegezegd om het NL’se wapenexportbeleid explicieter te toetsen aan en te rapporteren op het effect van mogelijke wapenexport op de rechten en veiligheid van vrouwen en meisjes.

Het Platform Vrouwen en Duurzame Vrede zet zich graag in voor deze aanbevelingen!

Ted Strop-von Meijenfeldt

 

Beste leden van het Platform Vrouwen & Duurzame Vrede,

We zijn op korte termijn op zoek naar informatie van organisaties in Nederland die werken aan het thema Seksueel Geweld in Gewapende Conflicten. Kunnen jullie ons tips doorgeven alsjeblieft? Zet er de naam van een persoon en mogelijk een telefoonnummer en/of email adres bij.

Het zit zo: er is een redactie gevormd voor een nieuwe vorm voor de voormalige nieuwsbrief van Vrouwen voor Vrede.

We werken aan het eerste themanummer over bovengenoemd thema. Er is veel over te schrijven en we zijn enthousiast en blij verrast dat zoveel mensen mee willen werken aan de inhoud. Één van de dingen die we willen is een kaart maken van het netwerk van Nederlandse organisaties die hieraan werken, in welke gebieden en met welke methoden/filosofie/resultaten. We willen die organisaties zo mogelijk in het zonnetje zetten (zichtbaar maken). Jullie hulp is daarbij erg welkom!

Bel me als je meer wilt weten! O ja,… – en wacht niet te lang, we moeten er deze en volgende week mee aan de slag!

Bedankt en vriendelijke groeten,

Joke Oranje, redactie

Mob 06 42298996

 

 

Vrouwen voor Vrede IJmond bestaat dit jaar 35 jaar. Ja, inderdaad: zo lang al. Gefeliciteerd vrouwen van IJmond.
Ter gelegenheid van dit jubileum heeft de groep een Vredefietstocht samen gesteld langs monumenten in de regio, die een symbool zijn voor vrede.

Ook heeft IJmond drie inspirerende activiteiten in de Vredesweek georganiseerd.
iedereen is van harte uitgenodigd om mee te doen.

 

Om de beschrijving van de Vredesfietstocht te downloaden klik hier.
En hier vindt u het prgramma van de Vredesweek.
Vredesmissies zonder wapens:

Investeer in vrede, voorkom geweld.”

Vredessymposium 20 september te Utrecht

Graag zien we u dan. Heeft u zich nog niet aangemeld?

Mail naar vredesmissieszonderwapens@gmail.com en wij houden een stoel voor u vrij.

Hier vindt u het programma
UITNODIGING WERKPLAATS WILPF NL OP 23 SEPTEMBER  

Thema is:
Het milieu, het stille slachtoffer van oorlog, en de rol van het internationaal humanitair recht

Gastspreker is Wilbert van der Zeijden, senior onderzoeker van PAX op het gebied van veiligheid en ontwapening.

Hij zal dit thema vanuit verschillende invalshoeken belichten.

Ook het Nederlandse lidmaatschap  in de VN-Veiligheidsraad komt aan de orde.

Datum: zaterdag  23 september 2017

Tijd:  10.30 tot 13.00 uur. Zaal open om 9.30

Locatie: Kanaalstraat 200, Utrecht

Opgave vóór 15 september bij Anke Kuiper: anke.kuiper@inter.nl.net (0630325974)

Na opgave ontvangt u het programma

2 oktober van 13 uur tot 17 uur Utrecht.

                       Symposium ‘Vrouwen, Vluchtelingen, Veiligheid’.
Vijf vrouwenorganisaties in Nederland met een achterban van circa één miljoen vrouwen vragen aandacht voor de veiligheid van vrouwen en meisjes in opvanginstellingen voor vluchtelingen.

 

Voor informatie klik hier
                          Vredesweek in Enschede: De kracht van Verbeelding.

 

Zaterdag a.s. op 16 september om 14.30 uur, wordt deze geopend in de Wonne. Verder zijn de gehele week tal van activiteiten, met op de laatste dag, zondag 24 september, een Oecumenische viering in het Helmer theater en de vredeswandeling, de Walk of Peace.

 

Vredesweek Enschede
Meer gedetaillerde informatie
                            Ontmoetings- & Netwerkdag  

van MWPN (Multicultural Women Peacemakers Network) &
VvVM (Vrouwen voor Vrede op de Molukken)

                                         7 oktober

in de Pauluskerk te Rotterdam.
Iedereen is van harte welkom.

n.b. het bericht over het interview in de vorige nieuwsbrief is de naam van Corine verkeerd vermeld. Zij heet Corine van der Loos.