nieuwsbrief platform vrouwen en duurzame vrede

 

De vredesroos in mijn tuin bloeide dit jaar uitbundig.
Nu de vrede nog.
We blijven er met z’n allen aan werken. Ook in de vakantie.

 

Religieuze leiders en sociale activisten in Jordanië

Een lidorganisatie van het Platform Vrouwen en Duurzame Vrede is het Women’s Peacemakers Programme. In hun nieuwsbrief “Cross the Lines” publiceren ze een interview met Mevrouw Mai E’leimat, leider van het Al Hayat Center for Civil Society Development in Jordanië. Dit artikel gaat over haar werk voor Vrouwen, Vrede en Veiligheid in Jordan. De organisatie geeft politieke trainingen aan vrouwelijke leiders en jongeren die zich inzetten voor mensenrechten. Hun thema is: “Goed bestuur en het voorkomen en tegengaan van gewelddadig extremisme.”

Ze werken vooral met gemeentes samen, en proberen de dialoog tussen bestuurders en woongroepen te stimuleren door bekendheid te geven aan wetten en hoe je die kunt toepassen. Ze leren de burgers ook om verkiezingen te controleren.
 

Op de vraag hoe Al Hayat gewelddadig extremisme bestrijdt, vertelt Mai dat na 2013 veel jongeren zich aansloten bij extremistische groepen omdat ze teleurgesteld waren in de politiek. Al Hayat organiseerde een camp voor maatschappelijke organisaties samen met lokale bestuurders om oplossingen te bespreken voor tal van problemen en om initiatieven te bedenken om extremisme tegen te gaan, bijvoorbeeld door straattheater en debat-lessen in scholen. Toen Al Hayat ontdekte dat 46% van de mensen religieuze leiders als hun belangrijkste leidraad zien, hebben ze 100 religieuze leiders opgeroepen om gesprekken te houden met 100 sociale activisten, via sociale media. Door het gebruik van media kunnen vrouwen die van hun man niet alleen naar de moskee mogen, toch ook meedoen.

Joke Oranje

Zie voor het hele artikel de website van WPP: https://www.womenpeacemakersprogram.org/news/bringing-activists-and-religious-leaders-together-for-peace-and-gender-equality-in-jordan/