Nieuwsbrief augustus Platform van Vrouwen en Duurzame Vrede

Na een best wel enerverende zomer met dreigende taal van weerskanten door de leiders van Noord-Korea en de VS en met de gebeurtenissen in Charlottesville en Barcelona is hier weer een e-NB.
Wij hopen dat iedereen een mooie zomer achter de rug heeft en er weer fris tegen aan wil gaan.
De eerstvolgende bestuursvergadering is op 5 september in Utrecht. Aanvang 10 uur. Informatie hierover kunt u verkrijgen via info@vrouwenenduurzamevrede.nl.
In deze nieuwsbrief vindt u: 
Leden en Partnerorganisaties
– Van het bestuur:
– De eerstvolgende bestuursvergadering
– Van leden en lidorganisaties:
– Interview met Corinne van Loos
. Wake in Enschede tegen oorlog
– Vredessymposium 2017
– Wetgeving in Jordanië

Verwante organisaties
– Boodschap van de burgemeester van Nagasaki
– Vredesweek in Hilversum
– Vrouwen in Colombia
– Bericht van Nonviolent Peaceforce
. 2000 kernwapens op scherp: wat kan Nederland doen?

Nog niet uitgelezen?
– Over onze toekomst
–  Compassie voorwaarde voor vrede
.  Regionale vredesconferentie in Afghanistan

Graag horen wij of deze nieuwsbrief voldoet aan uw wensen en verwachtingen. Reacties op deze nieuwsbrief en bijdragen voor de volgende ontvangen wij graag uiterlijk 12 september via info@vrouwenenduurzamevrede.nl. Veel leesplezier!

Leden en Partnerorganisaties
In de afgelopen jaren vond u steeds in de Nieuwsbrief van Vrouwen voor Vrede een interview van Lineke Schakenbos, Sigrid Hutter of Ida Wassenaar. Het waren steeds heel interessante gesprekken die zij hadden in het kader van “Geloven in Vrede”. Omdat de papieren Nieuwsbrief van het Platform V&DV gaat stoppen publiceren we nu dit interview in de e-NB.
Interview met Corinne van Loos
Wake tegen oorlog en geweld a.s. zaterdag in Enschede

Voor de vijfde achtereenvolgende keer vindt op zaterdag 2 september a.s. tussen 12 en 13 uur op het Ei van Ko in Enschede, de maandelijkse wake tegen oorlog en geweld plaats waarbij iedereen die zich zorgen maakt over de aanhoudende oorlogen en terreuraanslagen wordt uitgenodigd met ons een uur lang tegen te protesteren.

 

Zie hier voor meer informatie
Vredessymposium 2017 vindt dit jaar op woensdagmiddag 20 september plaats in het oude stadhuis in Utrecht.

 

Elk jaar organiseert de coalitie Vredesmissies zonder Wapens het Vredessymposium om burgers in het zonnetje te zetten die op een geweldloze manier meehelpen conflict te voorkomen en op te lossen. Dit jaar is het thema ‘Vrouwen op Vredesmissie’ en zullen drie Nederlandse vredeswerkers verhalen over hun missie in binnen- en buitenland. De Burgemeester van Utrecht, Jan van Zanen, zal dit jaar de Vredeshelden huldigen.

We zien u dan graag.

 

Programma Vredessymposium
Bericht van Equality Now:

Op 1 augustus heeft het Parlement van Jordanië een aanpassing van de wet aangenomen, waarin staat dat verkrachten een misdaad is. Een verkrachter die met de door hem verkrachte vrouw trouwde, ging vrijuit. Een vrouw hoeft nu niet meer met haar verkrachter te trouwen en kan hem aanklagen.

Bericht van Equality Now
Nieuws van verwante organisaties
Een krachtige boodschap van de burgemeester van Nagasaki aan de Japanse overheid en aan de rest van de wereld:

http://nagasakipeace.jp/content/files/appeal/2017/english.pdf

____________________________________________________________________

Zou het door het vredeswerk van Janne Poort-van Eeden zijn gekomen, die immers in de gemeente Hilversum woonde? Feit is dat er nu in die gemeente tijdens de vredesweek een programma is voor jong en oud, zoals een scholierendebat, tentoonstelling, 4e Vredespaal  en vredeswandeling (een route met storytellers langs bijzondere plekken).  Een idee voor andere gemeenten?

https://www.hilversum.nl/Home/Inwoner/Algemeen/Vredesweek_Hilversum_Doet_u_mee

_______________________________________________________________________

De Vredeweefsters van Colombia: ‘De vrouw was tijdens het conflict de oorlogsprijs’

Na decennia van intern conflict in Colombia is de tijd voor de vrede aangebroken, althans op papier. MO* ging in gesprek met drie vrouwen die het oorlogsgeweld aan den lijve ondervonden. Diana Vargas, Omaira Bastos Mora en Doris Carrascal noemen zichzelf de vredeweefsters en staan nu zelf slachtoffers bij.

Hier kunt u het artikel lezen: http://www.mo.be/interview/de-vredeweefsters

Goed bericht van Nonviolent Peaceforce:

Het werk van deze organisatie in de VN wordt steeds breder erkend. Er zijn steeds meer organisaties die het belng zien van bescherming van de bevolking in conflictgebieden door ongewapende burger organisaties. Zo ook het Norwegian Institute of International Affairs.

Lees hier hun rapport: Reviewing UN Peace Operations, the Peacebuilding Architecture and the Implementatios of UN’s Security Council Resolution 1325. PDF nonviolent Peaceforce
____________________________________________________________________________

2000 kernwapens op scherp: wat kan Nederland doen?

De Nederlandse Vereniging voor Medische Polemologen organiseert een bijeenkomst in Den Haag.

Op 25 september, aan de vooravond van de Internalional UN-day of Total Abolition of Nucleair Weapons, willen wij, maatschappelijke organisaties, kritische steun uitspreken voor de rol die Nederland hierbij speelt, en bespreken hoe deze rol verder uit te bouwen en aan te scherpen.

 

Hier is de aankondiging
En hier meer info
Nog niet uitgelezen?
Een lang, maar leesbaar artikel over de toekomst, de onze en die van onze kinderen en kleinkinderen, ook al heb je ze niet.

Het gaat niet direct over vrede, maar wel over duurzame vrede op termijn.

Het is een van de meerdere signalen dat er een tegenbeweging is. Dat er mogelijkheden zijn.

https://www.duurzaamnieuws.nl/wij-hebben-een-overstijgend-perspectief-nodig/

______________________________________________________________________

In een interview laat Karen Armstrong zien dat compassie een van de voorwaarden is voor vrede. “Onze wereld gaat niet overleven als we zo doorgaan.”

En: “Er zijn geen beschavingen die lijnrecht tegenover elkaar staan. Die theorie is allang achterhaald. Dit is een botsing die veroorzaakt wordt door slechte politiek in het verleden, als een soort karma dat ons nu komt achtervolgen. We hebben slechte daden gezaaid.”

https://www.nieuwwij.nl/interview/karen-armstrong-onze-wereld-gaat-niet-overleven-als-zo-doorgaan/

_____________________________________________________________________

Een regionale vredesconferentie vond plaats in oost Afghanistan. Het ging over vrede en duurzame ontwikkelingen. Activisten voor vrouwenrechten benadrukten samen met vertegenwoordigers van de Afghaanse regering en van de VN dat vrouwen in lijn met de resolutie 1325 een stevige rol moeten kunnen spelen in de vredesopbouw in Afghanistan.

https://unama.unmissions.org/hundreds-women-gather-peace-conference-eastern-afghanistan

Waar het Platform voor staat

Conflicten zullen er altijd zijn. In plaats van met geweld, bestaan er ook creatieve manieren om conflicten op te lossen. Het Platform V&DV zet zich hiervoor in. Ook uw organisatie is welkom.

Meer over PV&DV