Negatieve kant buiten beeld. Een dringend verzoek aan de gemeente Enschede om niet mee te werken aan de voorgenomen Landmachtshow

Vredesduif met olijftak in snavel.

Negatieve kant buiten beeld

20-3-2017 Enschede, 20 maart 2017 – Enschede voor Vrede doet een dringend verzoek aan de gemeente Enschede om niet mee te werken aan de voorgenomen Landmachtshow op zaterdag 13 mei a.s. en aan de gastlessen op de Enschedese basisscholen.

 

Dit heeft Enschede voor Vrede vandaag in een brief aan het College van Burgemeester en Wethouders met een afschrift aan de gemeenteraad kenbaar gemaakt. Varianten van deze brief, met het accent op de bezwaren tegen Landmachtshow in het Volkspark respectievelijk de gastlessen van militairen op Enschedese basisscholen, zijn eveneens vandaag toegezonden aan het bestuur van het Volkspark en aan de besturen voor openbaar, rooms-katholiek en protestants-christelijk onderwijs in Enschede.

Het bezwaar tegen de voorgenomen Landmachtshow op 13 mei a.s. in het Volkspark richt zich onder andere op het feit dat de Enschedese bevolking in haar veelkleurigheid juist daar 9 dagen voor deze show bij het herdenkingsmonument van Mary Andriesen de verschrikkingen van de oorlog zal herdenken. Verschrikkingen die Defensie bij een dergelijke Landmachtshow waarbij bezoekers uitgenodigd worden zich te camoufleren en ab te seilen liever buiten beeld houden.

Diezelfde eenzijdigheid – wel de avontuurlijke kant belichten maar geen aandacht voor de negatieve kanten die er ook onlosmakelijk mee verbonden zijn – vormt ook één van de bezwaren tegen het feit dat de landmacht in de dagen tussen de 4 en 5 mei herdenking en de Landmachtshop op 13 mei juist basisscholen wil gaan bezoeken. Daarnaast geldt volgens Enschede voor Vrede dat een militair voor de klas het beeld zal versterken dat conflicten vooral opgelost kunnen worden door het dreigen met fysieke kracht, terwijl we als samenleving – en dus niet alleen vanuit de vredesbeweging – juist willen benadrukken dat het gesprek met en het inleven in de ander tot een veel betere en in ieder geval duurzamere oplossing van het conflict zullen leiden.

Tijdens de Landmachtdag die op 11 mei 2016 in de Enschedese binnenstad werd gehouden hield Enschede voor Vrede hiertegen een protest. Gesprekken bij de spandoeken leidden er toen toe dat op 9 oktober 2016 een discussieavond met generaal Martin Wijnen werd georganiseerd over de vraag of Oorlog een oplossing is.

www.enschedevoorvrede.nl