Nederlandse inlichtingen- en veiligheidsdiensten, waaronder de MIVD.

Op donderdag 11 januari 2018 begon Enschede voor Vrede haar Referendum­campagne tegen de nieuwe wet op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten 0met een eerste van drie informatie- en discussieavonden . Op 8 februari 19.30 uur is de tweede bijeenkomst 0ver de Nederlandse inlichtingen- en veiligheidsdiensten, waaronder de MIVD. (zie voor meer informatie ; agenda)


Cees Wiebes, politicoloog verzorgt dan de lezing met beelden.

  • Inleiding over Nederlandse inlichtingen- en veiligheidsdiensten en MIVD in het bijzonder.
  • Wat is nu precies Sigint. Waarom vinden de inlichtingen- en veiligheidsdiensten het zo belangrijk.
  • Afsluitende opmerkingen over Nederlandse inlichtingen- en veiligheidsdiensten.

De drie informatie- en discussieavonden in Concordia maken deel uit van een campagne van Enschede voor Vrede waar de landelijke Referendumcommissie subsidie aan heeft toegekend. Daarmee hoort Enschede voor Vrede tot één van de eerste organisaties die van de Referendumcommissie een positieve beschikking heeft ontvangen. De twee andere bijeenkomsten vinden plaats op de donderdagavonden 8 februari en 8 maart. De eerste van deze twee over de afluisterposten in Nederland (de satellietschotels bij het Friese Burum en het antennepark bij Eibergen) waar informatie wordt verzameld dat aan andere landen wordt doorgeleverd die het veelal gebruiken voor hun oorlogvoering. Op de bijeenkomst van 8 maart staat de vraag centraal naar de zeggenschap over de doorgifte van alle gegevens die over ons worden verzameld in het kader van de Smart City die ook de gemeente Enschede wil zijn. Met deze vraag probeert Enschede voor Vrede een brug te slaan tussen het Referendum en de gemeenteraads­verkiezingen die beide op woensdag 21 maart a.s. zullen plaatsvinden.

De bijeenkomsten zijn gratis  in de Vredestuin (Concordia, aan de Langestraat 56 te Enschede. Zij beginnen om 19.30 uur en zijn om 21 uur afgelopen. Wij hopen op een groot aantal bezoekers.