Kracht van Vrouwen

debat op de markt

j_header_leftLogo

VREDESDEBAT

 

KRACHT VAN VROUWEN IN OORLOG EN VREDE

Op 14 september was er in aanloop naar de vredesweek een vredesdebat in de bibliotheek van Enschede.

Ayfer Koç, zelfstandig ondernemer, Eveline Dijkdrenth, cultureel antropoloog

en Anke Kluppels, Pax, afd. gender, vrede en veiligheid, gingen onder leiding van Secil Arda met elkaar en de aanwezigen in debat.

 

De kracht van vrouwen werd besproken met als leidraad de resolutie 1325 van de verenigde naties, waarin o.a. staat:

Geen vrede zonder vrouwen. Vrouwen hebben de kracht een verbindende rol te spelen in conflict situaties. Rechten van vrouwen moeten beschermd worden in oorlogen. Active deelname van vrouwen aan de besluitvormingsprocessen en vredesonderhandelingen moet gefaciliteerd worden. VN moet meer vrouwen aanstellen op sleutelposities binnen de vredesoperaties.

 

Het panel gaf kort haar eigen idee over het onderwerp, waarbij verschillende kanten van vrouwenkracht ter sprake kwamen.

Vrouwen willen (vaak) niet de macht, maar gebruiken hun kracht om te iets te bereiken.

Anke vertelde dat ze bij de VN in de foto galerij alleen mannen zag. Waar zijn de vrouwen?

Er was aandacht voor de vredesambassadeur Enschede 2016; Yasmin Haider. Zij praat niet (alleen) over vrede, maar brengt het in praktijk. Dit laat ze zien door in haar gezin met 3 kinderen, ook plaats te maken voor twee vluchtelingen tieners. Dezen zijn, door omstandigheden alleen naar Nederland gekomen en wachten in haar warme gezin, op hun ouders.

We zien een stukje van ‘Kenau’ de film waarin een zeer krachtige vrouw getoond wordt, die wel degelijk inzicht en leiders capaciteiten heeft. Jammer, dat haar voorstel voor onderhandelingen door mannen niet geaccepteerd wordt en het toch tot gevechten komt, ten koste van onschuldige burgers.

En zo gaat dat ook anno 2016 nog steeds; mannen beslissen tot gewelddadig optreden, vrouwen zijn veelal slachtoffer.

loesje-14-9-6In dit debat kijken we echter naar de kracht van vrouwen; hoe kan die zodanig ingezet worden, dat het niet tot oorlog komt, maar een vreedzame samenleving ontstaat.

Daarvoor moet niet alleen in tijde van oorlog, maar juist in vredestijd, gebruik gemaakt worden van de kracht van vrouwen.

De vraag komt op om dan vrouwenquota in te stellen. Voorstanders hiervan horen we niet, maar blijkbaar is het wél nodig om vrouwen te faciliteren, om een plek te krijgen in mannen bolwerken. Vrouwen hebben goede opleidingen, maar desondanks gaat het niet vanzelf. De ervaring leert echter, dat organisaties met mannen én vrouwen aan het roer, de beste resultaten boeken.

Terug naar de vrede; niet alle vrouwen zijn altijd een goed voorbeeld. Belangrijk is, dat vrouwen zichzelf mogen blijven, niet als man moeten optreden om waardering te krijgen.

Overleg en samenwerking is heel belangrijk, zelfvertrouwen kan daarbij een positieve rol spelen.

Vrouwen kunnen verbinden en hebben vaak oog voor welzijn van anderen, vooral voor (hun) kinderen. Over en weer afhankelijkheid, als dit in evenwicht is kan dat daarbij een positieve rol spelen. Na een laatste slotwoord van de panelleden, waarbij Ayfer wees op de positieve plek van sport in de samenleving, werd er onder het genot van een drankje nog heftig na gepraat.

 

panel-14-9-16zaal-14-9-16