KERSTMANIFEST

zie ook bericht oproepbrief

Natuurlijk kunnen vluchtelingen op ons rekenen!

Kerstmanifest

Inwoners en hun organisaties in Enschede voelen zich verbonden met mensen in nood, dichtbij en veraf.
Onze stad telt inwoners van 160 nationaliteiten op 160.000 inwoners. Veel van ons zijn, soms kort, maar vaak
al lang geleden naar Enschede gekomen in de hoop op
een beter leven. Uit Europa en van daarbuiten maar ook
uit Drenthe, Friesland en Groningen.Nieuwelingen
hebben de stad mee doen bouwen en bloeien.
Opnieuw staan we voor een enorme opgave. Mensen zijn
in nood. Dus staan wij als Enschede klaar om ze op te
vangen en te helpen om een plek te vinden in onze
samenleving. Naoberschap door naastenliefde en
verantwoordelijkheid voor medemensen.
Wij zullen het gemeentebestuur en COA ter zijde staan bij
de uitvoering hiervan.
Wij wensen iedereen goede feestdagen en een
voorspoedig nieuwjaar toe.