Herinnering: VERHALENWEDSTRIJD

Enschede voor Vrede en Vrouwen voor Vrede Enschede organiseren in samenwerking met de Friedens Freunde Dülmen en de Centrale Bibliotheek Enschede een VERHALENWEDSTRIJD

Het thema is:

“Vrede verbindt verschil,

hoe ervaar en beleef je dat in Corona tijd?”.

Dit jaar is er wederom een schrijfwedstrijd in de jaarlijkse vredesweek, van 19 t/m 27 sept. 2020.

Als Corona het ons mogelijk maakt, zullen op 23 september 2020 de mooiste verhalen aan elkaar worden voorgelezen. Deze zullen worden gebundeld, ook wanneer ze niet kunnen worden voorgelezen. De gebundelde verhalen zullen worden verspreid.

Het thema van de vredesweek voor 2020 is: ‘’Vrede verbindt verschil’. Vanwege het corona virus willen wij er aan toevoegen: “Hoe ervaar en beleef je dat in Corona tijd?”

Corona maakt geen verschil.

Juist dit jaar staan velen stil bij wat er allemaal gebeurt in deze wereld. Corona confronteert iedereen en overal; verdriet, angst, zorg……., we worden ons bewust van hoe we met elkaar samenleven en er ontstaan mooie initiatieven om elkaar op een ander manier op te zoeken en te ondersteunen.

Het virus onderscheidt geen etnisch, raciaal, of klassenverschil.

Corona luidt in de oren van de wereld. ‘Wakker worden’!

De razende economische groei vindt plaats ten koste van onze geordende aarde.

Een spotprent suggereert: als mensen thuis blijven, genieten dieren en planten van een schone wereld.

  • Staat u ook stil in deze Corona tijd?
  • Herziet u uw manier van denken en leven?
  • Denkt u dat dit een keerpunt kan zijn en dat we er heel veel van zouden kunnen leren?
  • En dat we anders moet omgaan met elkaar en met het milieu?

De bedoeling van de verhalen wedstrijd is, dat we onze ervaringen en belevenissen met elkaar delen, naar elkaar luisteren en van elkaar leren…

Hoe gaat het in zijn werk?

Schrijf een pakkend verhaal, van maximaal 700 woorden, (veel) korter is toegestaan.

Stuur uw verhaal geschreven in het Duits óf in het Nederlands, vóór de sluitingsdatum, 12 september 2020 naar: info@enschedevoorvrede.nl onder vermelding van: VERHALENWEDSTRIJD 2020

Een deskundige jury zal de inzendingen beoordelen. Er zullen enkele prijzen zijn.

De prijsuitreiking is ‘als het veilig kan’, op 23 september 2020, 19.30-21.00 uur.

De wedstrijd is een samenwerking tussen;

Centrale Bibliotheek Enschede, Vrouwen voor Vrede Enschede,

Enschede voor Vrede en Friedens Freunde Dülmen.