Herinnering van VROUWEN VOOR VREDE: Verhalen in de Vredesweek

EEN VERHALENAVOND MET ALS THEMA:

“inclusief samenleven”.

Er is pas sprake van vrede als recht wordt gedaan aan iedereen. Vrede is rechtvaardig. Vrede is liefde. Vrede sluit niet uit. Vrede is inclusief. Vrede wordt geboren als we naar elkaar omzien, naar elkaar luisteren, elkaar horen, elkaar ruimte geven, elkaar vrijheid geven. Vrede ontstaat als de waarheid aan het licht komt, als recht wordt gepleegd en de verzoening wordt gezocht.

Al enkele jaren organiseert Vrouwen voor Vrede Enschede een schrijfwedstrijd in de jaarlijkse vredesweek. Dit jaar willen we een verhalenavond houden, om ook de mensen die het wedstrijdelement afschrikt, de kans geven een verhaal te schrijven en aan anderen voor te lezen.

Dit gebeurt in het kader van de vredesweek, die is dit jaar van 18 t/m 26 sept. 2021.

Als Corona het ons mogelijk maakt, zullen op 22 september 2021 de verhalen aan elkaar worden voorgelezen, in het gebouw van S D O in Enschede. Hoog en Droog 25, 7511KS, Enschede.

We doen dat graag in een fijne sfeer, met een hapje en een drankje.

Yosé Höhne Sparborth zal die avond iets van haar belevenissen in Irak te vertellen en hoe men daar, met zoveel verschillende achtergronden “inclusief samenleven” vorm geeft.

De verhalen zullen worden gebundeld, ook wanneer ze niet kunnen worden voorgelezen. De gebundelde verhalen worden verspreid.

Iedereen kent wel het gevoel er even niet bij te horen en te worden uitgesloten. Sommigen ervaren dat ze stelselmatig niet gehoord worden en dat ze geen onderdeel uitmaken van een groter geheel. Deze uitsluiting ligt diep verankerd in onze maatschappij. Er is pas sprake van vrede als er recht wordt gedaan aan iedereen. Voor 2021 kiest PAX ‘inclusief samenleven’ als thema van de Vredesweek.

Donker is het voor mensen die keer op keer worden afgewezen, b.v. voor een baan, vanwege hun afkomst. Kinderen zijn op school nog steeds de dupe van hardnekkige sociale- en  klasseverschillen. Het PAX-programma ‘Het verhaal van mijn vlucht’ zag vluchtelingen groeien in hun professionele vaardigheden en zelfs de Nederlandse nationaliteit krijgen, maar blijven ‘de vluchteling’, hoe graag ze dat etiket ook achter zich zouden willen laten. In de steden neemt het aantal mensen dat van de voedselbank gebruik moet maken toe. Ook hier zitten mensen die zich niet gehoord voelen en een gebrek aan perspectief ervaren.

Kunt u een verhaal schrijven over inclusiviteit, ‘er bij horen’,  van uzelf, van vrienden, misschien van onbekenden. De bedoeling van de verhalen  is, dat we onze ervaringen en belevenissen met elkaar

delen, naar elkaar luisteren en van elkaar leren…   De wereld mooier maken voor iedereen!

Hoe gaat het in zijn werk?

Schrijf een pakkend verhaal, van maximaal 700 woorden, (veel) korter is toegestaan.

Stuur uw verhaal geschreven in het Nederlands, vóór de sluitingsdatum, 6 september 2021 naar: info@enschedevoorvrede.nl onder vermelding van: VERHALEN VERTELLEN 2021

Vrouwen voor Vrede Enschede  en  Enschede voor Vrede.