Euregionale eerste vredesetappe

zaterdag 4 augustus 2018
vertrek 7.30 uur
station Enschede (spoor 4)
trein naar Münster / via Dülmen terug

Dit jaar hebben we als Enschede voor Vrede de contacten met de Friedenskooperative Münster en de Friedensfreunde Dülmen flink aangehaald. Vredeswerk is immers per definitie grensoverschrijdend. Om dat tot uitdrukking te brengen nemen we met een (hopelijk zo groot mogelijke) groep vanuit Enschede deel aan de eerste etappe van de vredesfietstocht die de Duitse vredesbeweging door Nordrhein-Westfalen organiseert. Die eerste etappe gaat over 30 km van Münster naar Dülmen: twee steden met een directe treinverbinding met Enschede. We nemen ’s ochtends om 7.30 uur de trein naar Münster en komen ’s avond met de trein uit Dülmen in Enschede terug.
In Münster zal de vredesfietstocht in ieder geval het hoofdkwartier van het 1ste Duits-Nederlandse Legercorps aandoen. Dit legercorps werd al in 1991, dus direct na het einde van de Koude Oorlog, opge-richt om klaar te zijn voor de oorlogen na de Koude Oorlog. In het legercorps werden het 1ste Duitse leger en het 1ste Nederlandse leger samengevoegd en het is daarmee het 1ste “Europese” leger. In 2002 werd het daarnaast de 1ste NAVO Response Force en leverde in 2003 het eerste hoofdkwartier voor de internationale troepenmacht in Afghanistan. Toen de NAVO in 2014 besloot tot een “Very High Readiness Joint Task Force” tegen Rusland was het 1ste Duits-Neder-landse Legercorps weer de eerste die die roulerende taak op zich nam.
Dülmen was tijdens de Koude Oorlog een belangrijke garnizoensstad. Niet alleen het Duitse leger had hier een grote kazerne, ook het Britse leger had hier een zeer belangrijke basis die ze echter na de Koude Oorlog hebben ontruimd. Plannen van de gemeente Dülmen om het terrein van deze Britse “Tower Barracks” om te vormen tot een bedrijventerrein werden in 2016 plotseling overruled door het Amerikaanse leger. Zij vorderde het terrein om er vele honderden tanks, panterswagens, houwitsers en andere militaire voertuigen op te slaan om in geval van oorlog heel snel naar het front met Rusland getransporteerd te kunnen worden. Niet voor niets zeggen de vredes-bewegingen in Münster en Dülmen: “de oorlog begint hie