Enschede voor Vrede doet 26 suggesties voor een gemeentelijk vredesbeleid aan programmacommissies politieke partijen

Met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 2018 heeft Enschede voor Vrede vandaag 26 “programmapunten voor een gemeentelijk vredesbeleid” toegezonden aan de programma-commissies van de politieke partij(afdeling)en in Enschede. De (bijgevoegde) voorgestelde programmapunten hebben betrekking op de beleidsterreinen “vreedzaam samenleving in Enschede”, “internationale oriëntatie en mondiaal beleid” en “securitisering of verveiliging”.

 

de 26 “Programmapunten voor een Gemeentelijk Vredesbeleid”

programmapunten gemeentelijk vredesbeleid - 2018-2022