Christenen in Midden-Oosten | Gemeentelijk Vredesbeleid | 2de Zeecontainer naar Syrië

Op 7 maart organiseerde de Aramese Beweging voor Mensenrechten (ABM) samen met de Suryoye Aramese Vereniging Oldenzaal (SAVO) in Oldenzaal een bijeenkomst over de rol van de Europese Unie en de Nederlandse regering bij de bescherming van christenen in Syrië, Turkije en Irak. Op deze bijeenkomst werd de vijfde jaarlijkse Mensenrechtenrapportage van ABM uitgereikt aan VVD-Tweede-Kamerlid Han ten Broeke en ChristenUnie-Europarle-mentariër Peter van Dalen. Over de inhoud van dit stuk werd vervolgens met de twee politici gesproken en ook met de circa 150 mensen in de zaal. Op 14 april a.s. zal een ABM-delegatie in Den Haag met staatssecretaris Fred Teeven over de positie van christenen in Irak spreken.

christenen in het oosten

 

Op maandagavond 17 maart organiseerden Enschede voor Vrede, de Aramese Beweging voor Mensenrechten en de Samenwerkende Democratische Organisaties een politiek verkiezingsdebat over gemeentelijk vredes-beleid. Aan de orde kwamen vredeseducatie, sociale cohesie en de internationale oriëntatie van de gemeente Enschede. Aan het debat, dat uiteindelijk een rondetafel-bijeenkomst werd, werd deelgenomen door politici van PvdA, CDA, GroenLinks, SP en ChristenUnie. Vier van hen zijn inmiddels in de Enschedese gemeenteraad gekozen. Hun houding tijdens de bijeenkomst was open en welwillend en dat vormt een goede basis voor toekomstige contacten met het gemeentebestuur over eventuele ondersteuning van initiatieven als de onze.

gemeentelijk vredesbeleid

En vrijdagochtend 21 maart is, één jaar en drie weken na de eerste zeecontainer met hulpgoederen van Syria’s Request, de tweede zeecontainer met hulpgoederen gevuld en op weg naar Syrië gegaan. Het verzenden van dit tweede transport had nogal wat voeten in de aarde waar we in het bestek van dit bulletin niet al te diep op in willen gaan, maar die we inmiddels aan een Tweede Kamerlid hebben voorgelegd. In het gebouw van de Turks-Mediterrane Alawitische Vereniging (TAAB) stonden, deels nog van de inzamelingsactie van vorig jaar, 29 rollators, 20 rolstoelen, 16 koffers en 464 dozen met kleding, 60 dozen etenswaren en 5 dozen speelgoed klaar om naar Syrië getransporteerd te worden. Zie ook het fotoverslag op de website syriasrequest.blogspot.nl.2de container naar Syrië