Bussen naar acties tegen NAVO-top Brussel

Bussen naar acties tegen
NAVO-top Brussel

Mensen op de eerste plaats, niet de oorlog

Eind mei vindt een NAVO-top plaats in Brussel. Tijd voor een massaal protest!
De NAVO verwoest landen, waardoor miljoenen mensen op de vlucht slaan. Er
vallen veel doden en gewonden. Het leidt tot een toename van gewelddadig
extremisme en terrorisme, militaire spanningen en confrontaties, en een
sterk verhoogd risico op een kernoorlog. Het zet de NAVO tot nog meer
militarisme en oorlog aan:
• NAVO-lidstaten verhogen hun defensiebegrotingen. Dat betekent nog
minder geld voor belangrijkere zaken, waaronder gezondheidszorg,
milieu en internationale samenwerking.
• De spanningen met Rusland worden verder opgedreven door troepen
langs de Russische grens. De NAVO ziet niets in diplomatie om conflicten
op te lossen.
• De NAVO ziet kernwapens als een ‘garantie’ voor veiligheid, ondanks dat
de meerderheid van de landen in de wereld onderhandelt over een
verdrag om kernwapens te verbieden.
• Militaire maatregelen om de Europese grenzen te sluiten vormen geen
antwoord op de uitdagingen van migratie. Vluchtelingen zijn welkom. We
hebben vrede en duurzame ontwikkeling nodig.
24 mei: grote demonstratie / 25 mei: tegentop
In de opmaat naar “Brussel” vindt een lezingentour plaats en naar Brussel op
24 en 25 mei worden bussen georganiseerd die van Amsterdam, via Utrecht en
Brabant zullen rijden. De 24e wordt op de heenweg gestopt bij Vliegbasis
Volkel, voor een korte actie tegen de kernwapens die daar liggen.
Nadere informatie over de lezingentour en de bussen op www.oorlogisgeenoplossing.nl
of via facebook. Gevraagde vrijwillige bijdrage voor retour is 25 euro. Opgave:
info@oorlogisgeenoplossing.nl