Orange the World 2022
Geweld tegen vrouwen en meisjes voorkomen en bestrijden

namens “Vrouwen voor Vrede”

De Orange the World campagne is de wereldwijde campagne van UN Women tegen geweld tegen vrouwen. Deze campagne vindt jaarlijks plaats tussen 25 november, de Internationale Dag tegen Geweld tegen Vrouwen, en 10 december, Internationale Mensenrechtendag. In deze periode worden in meer dan 100 landen gebouwen oranje uitgelicht en vinden debatten, tentoonstellingen, demonstraties en tal van andere acties plaats. Ook in Nederland krijgt de campagne volop aandacht; in meer dan 200 gemeenten vinden activiteiten plaats om geweld tegen vrouwen en meisjes te voorkomen en bestrijden. Dat is hard nodig, want jaarlijks krijgen
miljoenen vrouwen met geweld te maken.

Geweld tegen vrouwen wereldwijd
• 33% maakt fysiek, seksueel of psychisch geweld mee
• Iedere 11 minuten wordt een vrouw vermoord door een familielid
• 27% maakt partnergeweld mee

Geweld tegen vrouwen in Nederland
• 45% maakt fysiek, seksueel of psychisch geweld mee
• Iedere 8 dagen wordt een vrouw vermoord door een (ex)partner of familielid
• 25% maakt partnergeweld mee
• Meer dan driekwart maakt seksuele intimidatie mee in haar leven


Iedereen kan helpen geweld te voorkomen

In 2022 is het thema in Nederland preventie; het voorkomen van geweld
door het bij de wortels aan te pakken. Daar kan iedereen aan bijdragen:
individuen, professionals, organisaties, bedrijven en overheden.
Belangrijk is om niet alleen vrouwen en meisjes, maar ook mannen en
jongens te betrekken. Geweld tegen vrouwen is te lang louter gezien als
‘vrouwenprobleem’. Ook voor de oplossingen werd gekeken naar
vrouwen en meisjes: weerbaarheidstrainingen, verkrachtingsfluitjes, niet
alleen op straat na donker. Inmiddels komt er meer aandacht voor de rol
van mannen en jongens. Geen jongen wordt als dader geboren; hoe
kunnen we ervoor zorgen dat hij dat ook niet wordt?

De #Medestander Pledge


1. Ik gebruik geen geweld tegen vrouwen en meisjes
2. Ik neem vrouwen en meisjes die geweld melden serieus en steun hen bij het vinden van hulp
3. Ik doe wat ik kan om te zorgen dat vrouwen en meisjes zich veilig kunnen voelen
4. Ik draag bij aan het doorbreken van het taboe rond praten over geweld tegen vrouwen

.5. Ik spreek mensen in mijn omgeving aan op grensoverschrijdend gedrag


Ik ben #medestander, jij ook?
Iedereen kan medestander worden in de strijd tegen geweld. Je kunt helpen om het taboe te doorbreken, helpen om de cultuur te veranderen, helpen als je iets ziet gebeuren in je omgeving, helpen om vrouwen en meisjes een veilig gevoel te geven en helpen om aandacht te vragen voor
geweld tegen vrouwen en meisjes. Daar kun je nu mee beginnen, door de #Medestander Pledge te ondertekenen.http://www.orangetheworld.nl