Agenda Vredesweek 2023

GEEF VREDE EEN KANS

zaterdag 16 september,                      Pijpenla Centrale bibliotheek Enschede

14.00- uur                                  Pijpenstraat 15 Enschede

opening:

Deze zal dit jaar officieel worden geopend
door wethouder Harmjan Vedder. Hij beheert binnen het
Enschede gemeentebestuur zoals hij zelf schrijft “een hoopvolle
portefeuille, die gaat over de toekomst van jongeren (onderwijs,
jeugdhulp, kansengelijkheid) en de zorg voor mensen in een kwetsbare
positie (gezondheid, centrumtaken).”
Een portefeuille die ook mooi aansluit bij het thema van deze Vredes-
week: Give Peace a Chance.
vervolgens:
14.30-16.30 uur

Verhalenwedstrijd Vrede omarmenDirect aansluitend op de opening vindt op dezelfde locatie de finale vande Verhalenwedstrijd plaats.Zo graag willen we de vrede omarmen, willen we vrede overal op onzeaarde. Maar hoe doen we dat? Is vrede mogelijk? Bestaat het al?Afgelopen zomer hebben diverse mensen gehoor gegeven aan deoproep om hun idee, ideaal, wens of gedachte hierover in een pakkendverhaal uit te schrijven en in te zenden. Een deskundige jury heeft zichinmiddels over het resultaat gebogen en de beste verhalen zullen dezemiddag in de bibliotheek worden voorgelezen waarna de winnaar vanhet beste verhaal bekend zal worden gemaakt.

i.s.m. Vrouwen voor Vrede Enschede en Huis voor Taal en Meedoen


******************

Vrouwen voor Vrede in samenwerking met Enschede voor Vrede en Centrale Bibliotheek Enschede

*****************

maandag 18 september                   Concordia

19.30-21.30 uur                                Oude Markt 15 Enschede

Filmvoorstelling in het kader: Tanja- Dagboek van een Gueriliastrijdster

Of ze zichzelf als een terrorist ziet? ‘Natuurlijk niet’, stelt Tanja Nijmeijer ferm.

De wereld leerde haar ruim vijftien jaar geleden kennen onder de naam ‘Eileen’, een jonge Nederlandse vrouw die actief was geworden binnen de Colombiaanse revolutionaire beweging FARC. Tegen haar wil werden dagboeken van de knappe ‘guerrillera’ toen gepubliceerd door de krant El Tiempo. De Overijsselse studente werd daarmee een westers gezicht bij de strijd tegen het ‘staatsterrorisme’ van de regering in Colombia. Dat sprak tot de verbeelding. Tanja kreeg een welhaast mythische status: een vrouwelijke variant op Che Guevara, uit Denekamp nog wel.

Ten tijde van Leo de Boers documentaire Dichter Bij Tanja (2010) was Nijmeijer al zo’n twee jaar vermist. Het gerucht ging dat ze tegen haar wil werd vastgehouden door de FARC of zelfs al zou zijn overleden. Dertien jaar later, als Tanja – Dagboek Van Een Guerrillera (86 min.) wordt uitgebracht, zijn de grootste raadselen rond de radicale Nederlandse strijdster allang opgelost. Ze was betrokken bij het vredesakkoord dat in 2016 met de Colombiaanse regering werd gesloten, trad veelvuldig op in de media en bracht een boek uit: Van Guerrilla Naar Vredesproces (2021).

De inleiding en nabespreking wordt gedaan door theologe Yosé Höhne-
Sparborth. Yosé zal naast het bespreken van de documentaire, vertellen
over haar tijd in Columbia waar zij vredeswerk heeft verricht.

  • in samenwerking met Concordia, toegang : € 11,00

*****************

dinsdag 19 september                   Amphi/ Vrijhof (UT)

19.30-21.00 uur                             Campus Universiteit Twente

De geweldadige kant van Vrede

Tijdens deze Vredesweek staat Jaap de Wilde stil bij het begrip vrede.
Hij maakt duidelijk dat vrede betekenisloos is zonder haar tegenpool
oorlog. Pogingen om vrede los van een oorlogssituatie te definiëren
lopen daarom op niets uit. De Wilde laat aan de hand van diverse
Europese, Amerikaanse en VN-voorbeelden zien dat vrede en oorlog
onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden. Het begrip vrede is daarom
altijd politiek beladen en controversieel; pas dus op voor vrede!
Prof.dr. Jaap de Wilde is hoogleraar Internationale Betrekkingen en
Veiligheidsstudies aan de Rijksuniversiteit Groningen, waar eertijds het
bekende polemologisch instituut was gevestigd.

in samenwerking met Studium Generale , NovelT-SMART, Ideefiks en Sirius

******************

donderdag 21 december            Apostolisch Genootschap

19.30-22.00 uur                            Burg. van Veenlaan 18

Internationale dag van de Vrede

  Een gezellige en vrolijke avond met muziek, dans   en zang

Programmaonderdelen

0.      Opening door Nejra

1.      Openingstoespraak door

2.      Vredesvlam lichtceremonie

3.      Verhaal van Nejra over haar vlucht uit Bosnië

4.      Winnaar van de verhalenwedstrijd van 16 sept. ‘23

5.      Elk lid van het Comité 21 sept. geeft zijn/haar visie op Geef vrede een kans

6.      Bij het binnenkomen speelt pianist Give peace a chance.

7.      Roel zingt 2 liederen

8.      Theater na de Dam

9.      IntervOcaal 2x optreden

10.  Nazit met als opdracht Wissel van gedachten over “Hoe geef jij vrede een kans

Ieder is welkom

in samenwerking met Raad voor Levensbeschouwing en Religies en Wereld Vredesvlam  

*****************

vrijdag  22 september            Oecumenische kerkentuin De Oase

19.00-21.00 uur                      Dinkelstrasze 6 Gronau

Samenzang: Vredesliederen rond het kampvuur

Gezamenlijk zingen van Vredesliederen uit de bundel Nonviolent Songbook samengesteld door Herman van Veelen

muzikaal begeleid door Roel Dorgelo, gitaar

in samenwerking met Oase Gronau

*****************

zondag 24 september            Protestante Gemeente Glanerbrug

10.30 uur                                 Gronausestraat 1200  

Oecumenische Vredesviering

 samenwerking met  Protestantse Gemeente, Rooms Katholieke Geloofsgemeenschap Glanerbrug en het Syrisch Orthodoxe klooster

*****************


woensdag 27 september 2023
14.30-18.00 uur

Vredeswandeling


van de Centrale Bibliotheek
naar de Ontmoetingskerk


In 2016 werd de tweede landelijke Walk of Peace van de Raad van
Kerken in Nederland en vredesorganisatie PAX in Enschede gelopen.
Sindsdien wordt in beginsel elk jaar een vredeswandeling in Enschede
georganiseerd, de laatste jaren in samenwerking met Alifa. Doel is om
Enschedeërs met uiteenlopende culturele en levensbeschouwelijke
achtergronden samen op te laten lopen en kennis te laten maken met
diverse culturele, maatschappelijke en religieuze organisaties in de stad.
Dit jaar lopen we van de bibliotheek, via Concordia en de Anadolu-
moskee naar de Ontmoetingskerk waar we met een eenvoudige
broodmaaltijd de wandeling afsluiten
i.s.m. Alifa opvoedingsondersteuning en Alifa jongerenwerk
                                   

******************