ANBI Status

 

Het is ons gelukt: Enschede voor Vrede behoort nu bij de Goede Doelen

Om ons werk te blijven doen, hebben we geldmiddelen nodig. Tot nu toe zijn alle bijeenkomsten (Vredestuin, Vredesweek, etc.) gratis geweest. Doch onze financiële reserve is ingeteerd. Daarom zoeken wij nieuwe geldbronnen om ons werk te continueren. Wij willen blijven streven naar geweldloosheid, rechtvaardigheid, vrede. Wij willen doorgaan met informatieve bijeenkomsten, demonstraties en andere geweldloze acties. Wij vragen u daarom om financiële steun, liefst periodiek en voor lange tijd. Als u ons voor minimaal vijf jaar financieel steunt via een schenkingsovereenkomst. U kunt het formulier voor deze overeenkomst aanvragen via info@enschedevoorvrede.nl of downloaden door de volgende link aan te klikken:https://www.enschedevoorvrede.nl/wp-content/uploads/2017/08/overeenkomst-periodieke-schenking.docx

Het ingevulde formulier kunt u sturen naar Enschede voor Vrede, Rietmolenstraat 42, 7512 XW Enschede