50 jaar Urenco is genoeg!

50 jaar Urenco is genoeg!

Conferentie in Almelo v.d. Valk Theaterhotel, Schouwburgplein
Zaterdag 29 februari 2020, (13.30 tot 17.00 uur) besteden we uitgebreid aandacht aan het Verdrag van Almelo, de geschiedenis ervan en de rol van Urenco. Ook passeren actuele thema’s rondom Urenco de revue, zoals: transporten van verarmd uranium naar Rusland, het plan om uranium met meer dan 5% te verrijken en het gebruik van tritium in het Amerikaanse kernwapenprogramma. Ook het ‘eigen’ reactor-ontwerp komt aan de orde; en de kernramp in Fukushima – waarvoor Urenco het uranium had verrijkt. Tenslotte natuurlijk de vele protesten de afgelopen vijftig jaar tegen uraniumverrijking in het algemeen en tegen Urenco in het bijzonder.
Er is genoeg te zeggen over dit bedrijf dat een grote rol inneemt in de kernenergieketen

Organisatie: Stichting Laka, Stichting VEDAN, Enschede voor Vrede;
met steun van AKU Gronau en BBU.
De komende weken zullen we meer bijzonderheden over het programma publiceren op www.laka.org/Urenco50
Donaties om de conferentie mogelijk te maken zijn welkom: IBAN NL54 TRIO 0390 9021 79 tnv Stichting Laka Amsterdam, onder vermelding van “50 jaar Urenco”.
Voor het bijwonen van de conferentie kunt u zich opgeven via info@laka.org