10 jaar Fukushima en wat is er heden gaande

Het is alweer 10 jaar geleden dat door veen tsunami de kerncentrale van Fukushima ontplofte. Nog steeds is de omgeving niet straling vrij en de vraag is of het ooit stralingsvrij zou kunnen zijn. Eerst Tsjernobyl, waar leven nog steeds niet mogelijk is en daarna volgde Fukushima. De vraag is of wij ervan leren. Herkennen en erkennen wij de gevaren van kernenergie. Nu gaan er in Nederland stemmen op om kernenergiecentrales te gaan bouwen om het klimaatdoel te halen. Men bagatelliseert de gevaren en ook wat er met het afval moet gebeuren. Dat afval is weer in beeld, omdat Duitsland van plan is om o.a. langs de grens van Twente kernafval te dumpen.