Verslagen en Agenda “Vrouwen voor Vrede”

Stop geweld tegen vrouwen                                                    

Ook in Enschede is zaterdag 25 november, Orange the World:  “Stop geweld tegen vrouwen” gestart.

Burgemeester Roelof Bleeker opende de manifestatie met een toespraak  in de Centrale Bibliotheek van Enschede. Hij werd vooraf gegaan door een welkomstwoord van Secil Arda, voorzitter van de Enschedese Vrouwenraad.

Kan een afbeelding zijn van 5 mensen en de tekst 'TEGEN ESTOPGEW VROU "Veilig, ove Enschede, Itijd" 023 STOP GEWELD EGEN OUWEN ORANGE THE WORLD ම3'De burgemeester benoemde de hoge getallen: ‘Om verdrietig van te worden, geeft een machteloos gevoel’.

Hij stelde: ‘Goed dat er aandacht voor is, daar werk ik graag aan mee’!

Het programma bestond uit de presentatie van een gedicht van Arthur Adam ten Cate, de stadsdichter die dit gedicht speciaal hiervoor geschreven heeft. Als man hoort hij, zegt hijzelf, tot de dadergroep en heeft in die geest het gedicht geschreven!

Daarna volgde een lezing van Dr Faiza Bukhsh over geweld tegen vrouwen in wereldperspectief, met name over geweld via ons beeldscherm en hoe wij al dan niet hiertegen beschermd worden door onze overheid en wat wij zelf kunnen doen aan bewustwording omtrent preventie tegen cybergeweld.

Afbeelding met kleding, persoon, meubels, schoeisel

Automatisch gegenereerde beschrijvingHet interactieve deel bestond uit een discussie met een panel, samengesteld uit hulpverleners van de stichting Kadera, noodopvang voor vrouwen en de stichting Ter Wille, ondersteuning van vrouwen die uit de prostitutie willen. Zij werden aangevuld door een ervaringsdeskundige en een lid van de gemeenteraad.

Mensen uit de zaal spraken volop mee.

In Enschede is door deze discussie meer verbinding ontstaan tussen organisaties en betrokken burgers. De middag werd mede mogelijk gemaakt door de inzet van vrijwilligers van de bibliotheek, inzet van Vrouwen voor Vrede Enschede, en ondersteuning van het Steunfonds Soroptimist Club Enschede.

De bibliotheek heeft als huiskleur oranje; de oranje lampen en stoelen pasten prachtig bij het thema!

Het gemeentehuis én een gebouw van de Hogeschool SAXION, stralen oranje deze dagen!

Het was een bijzondere middag, waarbij zich meteen al andere organisaties meldden om volgend jaar te helpen bij de organisatie. Mooi resultaat! Nu nog ook het geweld tegen vrouwen onder controle!

Hieronder zie je wat foto’s van deze middag. 

Kan een afbeelding zijn van 2 mensen
Afbeelding met kleding, tekst, presentatie, persoon

Automatisch gegenereerde beschrijving
Kan een afbeelding zijn van 8 mensen en tekst

Gebroken spiegel
Achter onze kramp en onze maskers
houden we ons vast totdat we loslaten
Kwetsbaar durven zijn
en durven kiezen – als we kunnen
voor nooit meer geweld

Ik ontken alles:
Dat het gebeurd is
Dat ik slachtoffer ben
Dat ik ongelukkig ben
Dat ik het niet aankan zo
Ik heb redenen om me te verbergen
Ik hou mijn gordijnen dicht
Gezicht gesloten, ogen open
Mond staalhard op standje glimlach
Want glimlachende vrouwen
krijgen minder vragen
Ik ontken alles:
Dat het gebeurd is
Dat ik dader ben
Dat ik ongelukkig ben
Dat ik het niet aankan zo
Ik heb redenen om me te verbergen
Ik hou mijn gordijnen dicht
Gezicht staalhard, ogen ijzig
Blik op standje hou je bek
Want onkwetsbare mannen

krijgen minder vragen

Gebroken spiegel
Achter onze kramp en onze maskers
houden we ons vast totdat we loslaten
Kwetsbaar durven zijn
en durven kiezen – als we kunnen
voor nooit meer geweld
ⓒ Arthur Adam ten Cate, 2023
I

Bijeenkomst Vrouwen voor Vrede

30 juni 2023 in de OASE

Vrijdag 30 juni jl. was er een prachtige, gezellige en leerzame avond over geweldloos communiceren op het gastvrije
terrein van de Oase bij Gronau, de oecumenische ‘Kerkentuin’ aan de Dinkel, die twintig jaar geleden ontstond in het
kader van het grensoverschrijdende Lagaproject.
Vrouwen voor Vrede Enschede vierde met de aanwezigen de langste dag met een gezamenlijke maaltijd: heel divers,


want door iedereen was iets lekkers meegenomen om te delen.
Er waren twintig mensen, zowel uit Duitsland als uit Nederland.
We hebben na het eten in de avondzon genoten van Marlies Tjallingii,

ook een vrouw van vrede, die vol verve in het

Geweldloos communiceren in de buitenlucht

Vrijdag 30 juni jl. was er een prachtige, gezellige en leerzame avond over geweldloos communiceren op het gastvrije terrein van de Oase bij Gronau, de oecumenische ‘Kerkentuin’ aan de Dinkel, die twintig jaar geleden ontstond in het kader van het grensoverschrijdende Lagaproject.

Vrouwen voor Vrede Enschede vierde met de aanwezigen de langste dag met een gezamenlijke maaltijd: heel divers, want door iedereen was iets lekkers meegenomen om te delen. 

Er waren twintig mensen, zowel uit Duitsland als uit Nederland.

We hebben na het eten in de avondzon genoten van Marlies Tjallingii, ook een vrouw van vrede, die vol verve in het Duits én in het Nederlands ons de fijne kneepjes leerde van geweldloos communiceren, aan de hand van casussen uit de groep. Ook vertelde ze over haar ervaringen bij de Quakers en ontmoetingen in Palestina en Israël. 

De avond was informatief, vrolijk, broederlijk en zusterlijk en vooral zinvol en gezellig. Een goede start van de zomer!
Gezamenlijk eten.jpg

Marlies over geweldloos communiceren.jpg

Marlies over geweldloos communiceren5.jpg

Marlies Tjallingii Oase.jpg

Vredesvlag.jpg


Duits én in het Nederlands ons de fijne kneepjes leerde van geweldloos communiceren, aan de hand van casussen uit


de groep. Ook vertelde ze over haar ervaringen bij de Quakers en ontmoetingen in Palestina en Israël.


De avond was informatief, vrolijk, broederlijk en zusterlijk en vooral zinvol en gezellig. Een goede start van de zomer

Orange the world 2022

Geweld tegen vrouwen en meisjes voorkomen en bestrijden

Voor het volledighe bericht: zie berichten op de website

Actiemogelijkheden
In september 2022 zullen toolkits op de campagnewebsite www.orangetheworld.nl verschijnen,
met diverse communicatiematerialen zoals logo’s, visuals, voorbeeldteksten, sociale media
banners en frames, en nog veel meer. Hierbij alvast een idee van de mogelijkheden.
Gebouw oranje uitlichten
In Nederland worden tussen 25 november en 10 december honderden
gebouwen en andere objecten door het hele land oranje uitgelicht, door
gemeenten, provincies, bedrijven en andere organisaties.

Hang de Orange the World vlag uit
Organisaties die geen mogelijkheden tot uitlichting hebben gebruiken veelal de Orange the World vlag. Inmiddels wapperen jaarlijks vele vlaggen op allerlei plekken in het hele land. Je kunt er dus ook voor kiezen om deze vlag uit te hangen. De vlag is hier te bestellen in diverse maten.
Laat een #medestander poster ontwerpen UN Women NL kan een poster op maat ontwerpen met een portretfoto van één of meerdere mensen. De poster wordt in hoge en lage resolutie geleverd en kan gedrukt en opgehangen worden, maar ook gebruikt worden voor sociale media.
Besteed aandacht op de website en sociale media
Tijdens de campagne is de hashtag #OrangetheWorldNL trending. Om
deelname van je organisatie breed aandacht te geven kunnen de sociale
mediakanalen en website gebruikt worden. Op de campagnewebsite komen voorbeeldteksten, banners en visuals te staan.
Draag de Orange Pin tijdens de campagne
De Orange Pin is het symbool van de Orange the World campagne. Tijdens de campagne kun je de pin dragen om te laten zien dat jij de strijd tegen seksuele intimidatie en geweld tegen vrouwen en meisjes steunt. Ook draag je daarmee bij aan projecten in Nederland en wereldwijd tegen geweld tegen vrouwen en meisjes.
Roep je omgeving op om de #Medestander Pledge te ondertekenen
De Pledge daagt iedereen uit na te denken over wat zij zelf kunnen doen om geweld tegen vrouwen en meisjes te voorkomen. Mensen die de Pledge ondertekenen kunnen op de vijf punten klikken, en krijgen dan meer uitleg en doorverwijzingen om verder te lezen. Ook krijgen zij de #medestander nieuwsbrief met allerlei praktische tips. Door het ondertekenen van de Pledge kunnen mensen aan het denken worden gezet, en kan er een gesprek loskomen over geweld tegen vrouwen, waarmee het taboe doorbroken wordt.
Deel de Orange Pin uit aan medewerkers
Een aantal organisaties heeft in de afgelopen jaren de Orange Pin uitgedeeld aan medewerkers om te dragen tijdens de campagneperiode. Sommigen rapporteerden terug dat dit ertoe leidde
dat medewerkers die geweld hebben meegemaakt daar voor het eerst over durfden te vertellen op hun werk. Eén van hen bleek bijvoorbeeld slachtoffer te zijn van stalking, en door deze actie
kon haar werkgever haar bescherming bieden en steunen bij het melden.
#

Oranje komt eraan!

En nu praten we niet over ‘Oranje’ voetbalteam, maar over de wereldwijde Campagne ‘Orange the World’.

Op 25 mei schreef UN Women e a aan Burgemeester, Wethouders en Gemeenteraad, of zij  willen mee doen met de wereldwijde Orange the World Campagne.

Van 25 november (Internationale Dag tegen Geweld tegen Vrouwen) tot 10 december (Internationale Dag van de Rechten van de mens) vinden jaarlijks “16 dagen van actie tegen geweld tegen vrouwen” plaats. In 2021 namen 230 gemeentes en ook alle provincies daaraan deel, door een gebouw, brug, fontein, standbeeld of ander object oranje uit te lichten, een Orange the World vlag uit te hangen en/of een evenement of actie te organiseren.

Ook Enschede doet daar aan mee.

Vrouwen voor Vrede Enschede zal samen met SIVE, Stichting Internationale Vrouwen Enschede,  ‘Vizier gericht op discriminatie en diversiteit’, en de Soroptimisten Club Dunya, samen actie voeren tegen Geweld tegen Vrouwen.

Het is dit jaar nog wat eenvoudig, maar hopelijk de aftrap voor een jaarlijks  terugkomende manifestatie.

Om te beginnen zullen de ramen van het stadhuis van 25 november tot 10 december oranje worden verlicht in het kader van de Orange the World Campagne.

Beste mensen,

Het  filmpje van de dag tegen geweld tegen vrouwen, staat nu op facebook. Kijk op: 

www.facebook.com/groups/vrouwenvoorvrede

25 nov. Een lid van Vrouwen voor Vrede gaat vóór bij het Coventry gebed (voor Vrede en Verzoening) en besteedt ook aandacht aan ‘Orange the World’ Campagne.

25 nov.  Met Vizier zal Vrouwen voor Vrede en SIVE en enkele mensen van de Soroptimisten Club Dunya aandacht vragen voor seksuele intimidatie en het meldpunt in Enschede.

Met sjablonen en [gifvrije] krijtspray zullen ze de stoep en straat te versieren op verschillende locaties in het centrum. Tijdens deze spuit actie in het centrum [start om 14.00 uur op de oude markt, bij het brandmonument] worden er opnames gemaakt en komt er een kort interview met iemand van Vrouwen voor Vrede, bestuur van SIVE en als de gemeente wil, kan ook de gemeente Enschede hier kort iets over vertellen. De video kan dan breed gedeeld worden.

Op 30 november om 13.30 uur, zal in de centrale bibliotheek in Enschede, het programma ‘’Inspirerende Ontmoetingen’’ plaatsvinden. Tijdens deze inspirerende ontmoeting vertelt een gastspreekster over wat haar drijfveren zijn en waarom zij is gekomen waar ze nu staat. Deze keer zal het onderwerp ook aansluiting maken met ‘’Orange the World’’. Voor deze bijeenkomst moet men zich aanmelden. Voor meer informatie en aanmelding gaat u naar de website van SIVE.

Ook zoeken we nog naar een manier om aandacht te genereren voor wat anderen, en vooral mannen en jongens kunnen doen om geweld tegen vrouwen te stoppen!

We vragen iedereen de De #Medestander Pledge te tekenen: (www.orangetheworld.nl)

1. Ik gebruik geen geweld tegen vrouwen en meisjes.

2. Ik neem vrouwen en meisjes die geweld melden serieus en steun hen bij het vinden van hulp.

3. Ik doe wat ik kan om te zorgen dat vrouwen en meisjes zich veilig kunnen voelen.

4. Ik draag bij aan het doorbreken van het taboe rond praten over geweld tegen vrouwen.

5. Ik spreek mensen in mijn omgeving aan op grensoverschrijdend gedrag.

Zo maken we in Enschede een start met aandacht voor:

De wereldwijde ‘Orange the World’ Campagne.

EEN VERHALENWEDSTRIJD MET ALS THEMA:
“Generatie vrede”

Zaterdag 10 september 2022 vond de uitslag en presentatie van de verhalenwedstrijd over vrede plaats in de Pijpenla van de Centrale Bibliotheek in Enschede. Deze verhalenwedstrijd was uitgeschreven door Vrouwen voor Vrede Enschede in samenwerking met Enschede voor Vrede, de Centrale Bibliotheek Enschede en het Huis voor Taal en Meedoen. Het was een mooi palet van verhalen over vrede. Het paste goed in de Week van Lezen en Schrijven, van 8 tot 14 september.

Er waren ca. 35 bezoekers, onder wie de schrijvers van de verhalen, die deze live mochten (laten) voorlezen. Tussendoor werd prachtig luit gespeeld door de Syrische muzikant Saher Al Aiek.

Helaas waren enkele schrijvers verhinderd, waaronder de winnares van de eerste plaats. Zij krijgt haar prijs thuisgestuurd, maar zal tijdens de Vredesweek waarschijnlijk haar verhaal alsnog voorlezen! We houden u uiteraard op de hoogte wanneer dat zal zijn.

De winnaars zijn:

1e prijs: Loes Raymakers met het verhaal ‘Grensoverschrijdend’

2e prijs: Yasmin Haidar met het verhaal ‘Generatie Vrede’

3e prijs: Jolanda Markus met het verhaal ‘Er was eens een meisje’

Wij danken onze deskundige jury Jan ter Haar, Alie ten Kate, Marijke Tetteroo (die de schrijvers toesprak namens de jury) en Agnes Bronsvoort voor hun kritische en opbouwende beoordelingen!

Alle verhalen zijn gebundeld en via email bij ons op te vragen. Stuur een mailtje naar: vrouwenvoorvredeenschede@gmail.com en u krijgt hem in uw mailbox!

Winnares Verhalenwedstrijd:

Loes Raymakers uit Amsterdam heeft gewonnen met het verhaal Grensoverschrijdend! Zaterdag 10 september 2022 werd de winnares van onze Verhalenwedstrijd bekend gemaakt. U kunt hier haar verhaal lezen:  (en daar de pdf invoegen: Grensoverschrijdend verhaal Loes Raymakers)(kopje) Wilt u alle verhalen lezen die zijn ingezonden voor de Verhalenwedstrijd? U kunt alle ingezonden verhalen lezen in onze Verhalenbundel Generatie Vrede (en daar de pdf invoegen: Verhalenbundel Generatie Vrede met juryrapport)En bovenaan onze pagina: (kopje) De Vredesweek van 2022 is begonnen met een Stiltekring in Enschede. (en daaronder dit verslag en de bijgevoegde foto)

 • Ook in Enschede hebben we als start voor de Vredesweek, meegedaan aan de Landelijke Stiltekringen voor VREDE. Op zaterdag 17 september van 12.00-13.00 uur stonden we in Enschede in een Stiltekring, om alle mensen die onder oorlog lijden, een boodschap van hoop en kracht te sturen. Vredesorganisatie PAX en plaatselijke Vrede organisaties hebben deze actie door heel Nederland gehouden en hebben zo een statement tegen de oorlog gemaakt. In stilte hebben wij solidariteit betuigd voor het leed waarmee miljoenen mensen in deze oorlog te maken hebben. Dit gezamenlijke initiatief legt de nadruk op geweldloos verzet, steun voor democratiseringsbewegingen, leven in vrede en vrijheid. Veel mensen hebben nota genomen van de actie, zij hebben hun steun betuigd voor een wereld waarin vrede de boventoon voert. Vrouwen voor Vrede Enschede en Enschede voor vrede

Verhalenwedstrijd (Archief)
Er is een gezegde: ‘De pijn stuurt de pen’. Maar ook: ‘Daarover vertellen geeft vrede aan de
verteller en vreugde aan de luisteraar’.
Door het organiseren van deze verhalenwedstrijd willen wij in onze stad Enschede de
schrijfervaringen met elkaar delen en naar de verhalen van elkaar luisteren. En natuurlijk
zijn ook verhalen van buiten Enschede welkom.
Zo doe je mee!
• Schrijf een pakkend verhaal in het Nederlands van maximaal 700 woorden. Korter
mag natuurlijk ook.
• Stuur uw verhaal vanaf 1 juni, maar vóór de sluitingsdatum 14 augustus 2022 naar:
vrouwenvoorvredeenschede@gmail.com o.v.v.: VERHALENWEDSTRIJD 2022.
• Vermeld in de e-mail ook uw naam, adres en telefoonnummer.
Een deskundige jury zal de inzendingen beoordelen. De prijsuitreiking is op 10 september
2022 van 14.30 – 16.30 uur in de Centrale Bibliotheek te Enschede.
Deze wedstijd is een samenwerking tussen: Centrale Bibliotheek Enschede, de Week van
Lezen en Schrijven, Enschede voor Vrede

Internationale Vrouwendag op 8 maart


Elk jaar organiseert SIVE, de Stichting Intercultureel Vrouwencentrum Enschede, een gevarieerd programma voor vrouwen op Internationale Vrouwendag, 8 maart.

Iedereen heeft wel gehoord van het The Voice-schandaal en misschien ook zelf ervaring met ongewenste seksuele intimidatie. In Enschede wordt daar al veel werk van gemaakt. Er hangen posters in de stad, er is extra beveiliging op straat én er is sinds kort een Meldpunt Seksuele Intimidatie, waar je ook anoniem terecht kunt.

Vrouwen voor Vrede Enschede vindt dat vrede begint bij onszelf en houdt daarom een informatiemiddag over dit thema op dinsdag 8 maart in de bibliotheek Enschede.

Van 14.30-15.45 uur geven zij een presentatie én gaan zij in gesprek met de aanwezigen en met vrouwen van het Meldpunt.

Behalve dat is er de hele dag van alles te doen in de bibliotheek.

Vanwege een maximumaantal deelnemers is het belangrijk je van tevoren aan te melden. Dat kan onderaan het programma op hun website, zie:
https://www.sive.nl/activiteiten/evenementen/internationale-vrouwendag/

Vrouwen voor Vrede Enschede

Kort verslag van de middag van 4 november 2021
Bijeenkomst van Afghaanse vrouwen en vrouwen van PV&DV en Vrouwen voor Vrede


Vanaf 13.00 uur komen de gasten binnen.
De organisatoren zijn dan al druk met het in orde brengen van de zaal en deze in Afghaanse sfeer brengen met foto’s, sjaals en kleding. Ook de vredesvlag en de banner: ‘ALS ER ERGENS OORLOG IS, IS ER NERGENS VREDE’, krijgen een plekje.
De gasten kunnen zich laven aan koffie en thee, met een plakje appelcake. Ook staan er andere dranken en nootjes klaar.
Janny Beekman doet haar uiterste best om de beamer aan de praat te krijgen, samen met de beheerder, dhr. Nienhuis. Helaas het lukt niet en ook de microfoon werkt niet mee.
Intussen is het 13.30 uur geworden en beginnen we met een voorstelrondje.
We zijn met 4 Afghaanse vrouwen en 13 Nederlandse. Die laatste groep bestaat uit mensen van PV&DV (Platform Vrouwen en Duurzame Vrede), Vrouwen voor Vrede Enschede, Werkgroep Weldadig en een afgevaardigde van Peace SOS.
De middag begon met het verschrikkelijke feit, dat onlangs 7 kinderen de dood vonden door honger. Hun ouders waren gedood bij een aanslag resp. gestorven aan kanker.
Afghanistan telt ongeveer 1.000.000 weduwen, na 43 jaren oorlog. Zij worden het eerste half jaar na de dood van hun mannen door de familie opgevangen. Daarna worden ze op straat gezet en moeten ze zichzelf met eventueel de kinderen redden.
Over Stichting Nahid
Janny Beekman, oprichtster van de stichting Nahid, vertelt over NAHID en de hulp aan de vrouwen.
Vanaf 2006 ondersteunt de stichting Nahid vrouwen (weduwen) en kinderen in Kabul die geen sociaal netwerk hebben. Er waren toen ook shelters voor vrouwen, die slachtoffer waren van huiselijk geweld, maar als die na b.v. een half jaar weer opgeknapt en met zelfvertrouwen terug naar huis gingen, begon de (mishandel) situatie, opnieuw. Dit was ‘dweilen met de kraan open’.
Daarom werd door de stichting Nahid de focus gelegd op weduwen en verstoten vrouwen met hun kinderen.
De eerste 6 jaren kon Nahid met subsidie van enkele organisaties vanuit Nederland een opvanghuis financieren met een volledig Afghaanse staf.
Zodra een vrouw werk had gevonden ging zij in een eigen woonruimte wonen en kon er weer een nieuwe vrouw al dan niet met kinderen in het huis komen. Zo heeft Nahid in de loop der jaren 30 vrouwen en 81 kinderen kunnen helpen.
Vanaf 2012 was het vanwege het wegvallen van de Nederlandse subsidie onmogelijk het huis te blijven exploiteren en hebben de toen aanwezige vrouwen een eigen woonruimte gevonden en kon Nahid van de donaties van particulieren de huur betalen en het hout voor de winter. Dat geld maakt Nahid maandelijks over naar de rekening in Kabul. Shukur, ‘onze man in Kabul’, kan dat geld iedere maand opnemen van de bank en het naar de vrouwen brengen. Zo hebben de vrouwen, die veelal analfabeet zijn, een gegarandeerd onderkomen en kunnen de kinderen naar school blijven gaan. Enkele van de kinderen studeren inmiddels of hebben een studie afgerond al dan niet in het buitenland. Helaas is er in Afghanistan geen werk voor hen. Er is alleen werk te vinden met de nodige kruiwagens en die zijn er alleen voor de rijke Afghanen.
Onder de Taliban
Voor de vrouwen zal het leven onder de Taliban moeilijk gaan worden, maar de twee mannen, die hun loon ontvingen van een buitenlandse organisatie (Nahid) lopen op het ogenblik echt veel gevaar. Omdat zij voor een buitenlandse organisatie werk(t)en, die niet door de Nederlandse overheid gesubsidieerd werd, komen zij niet voor plaatsing op de evacuatielijsten in aanmerking. Zij zijn in groot gevaar en houden zich schuil. Eén van hen is juist op deze dag flink afgetuigd door Talibanleden.
NAHID wil heel graag doorgaan met haar hulpverlening. En de stichting wil graag het gebouw verder afbouwen. Daarvoor is door donoren geld aan de stichting geschonken, zodat er werkplaatsen zouden kunnen komen op de eerste verdieping. Op de tweede verdieping die op het gebouw zou komen, zouden meer weduwen opgevangen kunnen worden om daarna zelfstandig verder te kunnen leven. Vanwege de situatie nu is het onmogelijk om de bouw af te maken.
NAHID zoekt nu meer donateurs om de vrouwen iets meer geld over te kunnen maken, omdat het dagelijks leven in Kabul heel veel duurder is geworden!

Intussen horen we van de mensen die nog kort voor de overdracht naar de Taliban, in Kabul waren, dat de toestand daar vooral voor vrouwen zorgelijk is; Er is op dit moment nog niet een duidelijke overheid met duidelijke regels, de chaos is groot en gevaarlijk. Vrouwen hebben weinig mogelijkheden.
Het gegeven dat de Taliban veel met het geweer rondlopen, is een teken van onmacht. Zij zijn bang.
De regering voor de overname was corrupt en ook de vrouwen die in de regering zaten waren niet veel beter. Echter, ook kwam ter sprake, dat de mannen totaal niet naar de vrouwen luisterden, de vrouwen hadden geen enkele macht.
De Taliban heeft nu de vrouwen die werken in de gezondheidszorg en in het onderwijs de opdracht gegeven weer aan het werk te gaan.
De Sharia zegt dat vrouwen belangrijk zijn. Vrouwen stenigen bij ontrouw, is geen Islam-regel.
De Sharia is 400 jaar oud en deze moet meer naar de geest, dan naar de letter gevolgd worden.
Ook veel mensen die geen Moslim zijn, willen wel de (Afghaanse) traditie hoog houden.
Conclusie van het gesprek: Afghanistan is door de VS weggegeven aan de Taliban.
Concrete hulp
De ex-minister heeft een plan, maar aangezien in het Afghaans verteld wordt, zijn er maar enkelen die het verstaan.
Intussen is het tijd voor Husna Jalal en haar moeder om te vertrekken naar de volgende afspraak. Janny moet hen brengen, maar ze maakt eerst nog duidelijk, wat er volgens haar in ieder geval zou moeten gebeuren:

 • Voldoende geld inzamelen, zodat de vrouwen en kinderen die onder Nahids zorgen waren eten en brandstof kunnen kopen.
 • Zorgen (waar dat in onze macht ligt) dat de kinderen naar school kunnen blijven gaan.
 • De mannen die voor Nahid gewerkt hebben, op de lijst voor evacuatie krijgen, zij lopen gevaar voor hun leven.
 • Het huis van Nahid behouden voor de vrouwen: Het wordt nu niet meer bewaakt en bewoond.
 • In het huis zou weer een werkplaats gevestigd kunnen worden, waar vrouwen hun geld kunnen verdienen, (mede door de naaimachines die de Ned. militairen geschonken hebben.) en als de 2e verdieping gebouwd wordt, zouden daar vrouwen en kinderen kunnen worden opgevangen.
 • Janny vraagt heel nadrukkelijk, ieder die ideeën hierover heeft, deze te delen via: nahidfoundation@gmail.com
  Ideeën uit deze middag
  Na een korte pauze met drinken en nootjes gaan de mensen die nog aanwezig zijn, bij elkaar zitten waar Qamar (bestuurslid van Nahid) vertelt over het idee dat Massouda Jalal had:
 • Vrouwen gaan samenwerken; zij gaan samen demonstreren, Nederlandse én buitenlandse vrouwen, voor goede zorg voor Afghanistan. Samenwerken met de Taliban, heeft geen zin. Hulp voor gezondheidszorg is hard noodzakelijk, maar dat moet buiten de Taliban om.
 • Behoud van het huis van Nahid, voor weduwen en verstoten vrouwen met hun kinderen.
 • Vrouwen mobiliseren zodat Nahid meer vrouwen en kinderen kan helpen.
  Er wordt nog kort gesproken over 1.000.000 vrouwen en kinderen, die zonder inkomen zitten. Als de man van het gezin dood of vertrokken is, moet de familie vrouw en kinderen nog een half jaar onderhouden. Daarna mag men de vrouw wegsturen, met of zonder haar kinderen.
  Deze vrouwen brengen hun leven op straat door en zij en haar kinderen lijden honger.
  De middag loopt ten einde, er wordt informeel volop met elkaar gepraat. Er kon deze middag niet heel veel besproken worden, o.a. omdat er van 3 talen gebruik gemaakt moest worden; Afghaans, Engels en Nederlands. Toch is voor de aanwezigen de problematiek van Afghanistan weer duidelijk voor het voetlicht getreden en gaan we bevlogen naar huis.
  Tiny Hannink, met hulp van Ted Strop en Anna Zanen.