Syria’s Request Bulletins

logo Syria's Request

Netwerk Bulletins

EIND NOVEMBER 2014

VIERDE DRUK ‘WOORDEN VAN HOOP’

In het vorige Syria’s Request Bulletin berichtten we over het optreden van Yasmin Khalaf-Haidar bij de landelijke dag van Vrouwen voor Vrede. Dat optreden bleef niet zonder gevolgen, want uit het hele land kwamen bestellingen voor de gedichtenbundel ‘Woorden van Hoop’ binnen, zodat half november al besloten moest worden tot een vierde druk van het boekje, die inmiddels mogelijk is gemaakt door een financiële bijdrage van Soroptimist International Club Enschede. De groep van Vrouwen voor Vrede in Ridderkerk heeft er enkele tientallen besteld om als Kerstgeschenk te verspreiden. Misschien een idee om na te volgen? De vierde druk is in ieder geval vóór de Kerst gereed. Uw bestelling kunt u plaatsen via syriasrequest@gmail.com.

BIJEENKOMST MET FEBRUNIYE AKYOL, CO-BURGEMEESTER VAN MARDIN

De nu al bijna vier jaar durende gewapende strijd in Syrië heeft ook gevolgen voor de directe buurlanden. Miljoenen vluchtelingen die opgevangen moeten worden, maar ook spanningen tussen verschillende etnische en religieuze groepen die overslaan. Het afgelopen jaar heeft de Aramese Beweging voor Mensenrechten hierover al bijeenkomsten georgani-seerd met Arameeërs uit Libanon, Turkije en Irak. Op zaterdagavond 29 november a.s. organiseert ze een bijeenkomst met de Aramese co-burgemeester Februniye Akyol van Mardin, de informele hoofdstad van Tur Abdin, de regio in Zuidoost-Turkije die als bakermat geldt van het Aramese christendom met kloosters en kerken die teruggaan tot de vierde eeuw van onze jaartelling. Veel Aramese christenen zijn in
de loop van de afgelopen eeuw uit het gebied verdreven of gevlucht; het laatste kwart van de vorige eeuw vooral vanwege de oorlog tussen het Turkse leger en de Koerdische PKK waarbij de Arameeërs zich tussen hamer en aambeeld bevonden. Enkele duizenden Arameeërs uit deze regio zijn in deze periode in Twente terechtgekomen. De laatste jaren worden in de regio Mardin juist weer christelijke, Aramese vluchtelingen opgevangen uit het aanpalende Syrië. De Aramese Februniy Akyol zal op 29 november ingaan op het doorwerken van de oorlog in Syrië op Tur Abdin en Mardin, zoals de aanwezigheid van ISIS-cellen op Turks grondgebied en de sterk toegenomen spanningen tussen de Turkse regering en de PKK door de weigering van de Turkse regering Koerdische strijders uit Turkije hun volksgenoten bij Kobani te hulp te komen. Wat betekenen deze ontwikkelingen voor de kleine Aramese gemeenschap die in Tur Abdin en Mardin is achtergebleven? De avond begint om 19.00 uur en vindt plaats in het gebouw van Platform Aram, Vlierstraat 93 in Enschede. U bent van harte welkom.

ONZE EN DUS OOK UW HULP IS NOG STEEDS HARD NODIG! HELP ONS HELPEN!

Na bijna vier jaar oorlogsellende in Syrië is het humanitaire leed dat daar geleden wordt geen nieuws meer. Maar hoe langer het voortduurt hoe harder onze steun nodig is om groepen in Syrië andere Syriërs te helpen. Maak daarom, juist nu met de winter voor de deur, uw gift over op IBAN NL40INGB0007667732 t.n.v. SDO, Enschede.

MEDIO SEPTEMBER 2014

Het was een ware oorlogszomer: Oekraïne, Gaza en IS in Irak en Syrië. Goed dat er in september al een landelijke Vredesweek was gepland waar we in Enschede het motto “Nooit Meer Oorlog: Ontwapen!” voor hadden gekozen. Het is immers 100 jaar na het begin van de Eerste Wereld-oorlog terwijl de wapenproductie en -handel maar toe blijven nemen. Het landelijke thema luidt “Wapen je met Vrede”. Al deze thema’s hebben natuurlijk ook betrekking op het Midden-Oosten. Vorig jaar was de helft van het Vredesweekprogramma gewijd aan de oorlog in Syrië; dit jaar is het iets minder. Hieronder een selectie van de Syrië-gerelateerde activiteiten. Het volledige programma staat op www.enschedevoorvrede.nl Netwerk Vredesweek ‘14 MEDIO SEPTEMBER 2014

ZONDAGMIDDAG 21 SEPTEMBER: UNIVERSELE VIERING DAG VAN VREDE

In samenwerking met de Raad voor Levensbeschouwingen en Religies, de Raad van Kerken en de Wereld-vredesvlam organiseert Enschede voor Vrede van 15.30 tot 17.00 uur in de Jacobuskerk aan de Oude Markt een multiculturele viering om met vele anderen in de wereld stil te staan bij het thema: “Vrede. Je moet het maar durven”. Dat gebeurt door bezinning, zang, muziek en verbinding. Met inleidingen van Chris van der Ven (HOPE XXL), Yasmin Khalaf (uit Damascus, over vredesmuziek), Manfred Laumann (uit Ahaus, over Duits/Nederlandse verzoening) en kinderen van de Anna van Burenschool. Een gratis toegankelijke samenkomst voor alle mensen.

MAANDAGAVOND 22 SEPTEMBER: WAPENS NAAR HET MIDDEN-OOSTEN

In samenwerking met de Samenwerkende Democratische Organisaties organiseert Enschede voor Vrede vanaf 19.30 uur in de SDO-gebouw, Hoog en Droog 25 in Enschede een bijeenkomst met een presentatie van en discussie met Wendela de Vries van Campagne tegen Wapenhandel. Toen in het voorjaar van 2011 geweldloze protesten in diverse Arabische hoofdsteden bruut werden neergeslagen, groeide de onvrede in het Westen dat dit veelal gebeurde met wapens die “wij” aan deze legermachten hadden geleverd. “Geen wapens meer aan onderdrukkende regimes,” klonk het toen. Sindsdien is de wapenexport naar het Midden-Oosten alleen maar gegroeid. Niet alleen aan regeringslegers, maar ook aan andere groeperingen die elkaar bevechten met “onze” wapens.

DONDERDAGAVOND 25 SEPTEMBER: OORLOGSHERINNERINGEN UIT HET MO

In samenwerking met de Turks-Mediterrane Alawitische Vereniging (TAAB) organiseert Enschede voor Vrede vanaf 19.30 uur in het TAAB-gebouw, Groenhofstraat 45A in Hengelo een bijeenkomst met publiciste Meltem Halaceli. Bij de Eerste Wereldoorlog denken we vaak alleen maar aan de loopgraven en oorlogskerkhoven in Vlaanderen en Noord-Frankrijk. Dat er een oostelijk front was in Rusland weten we ook nog wel, maar dat er ook zwaar gevochten werd in het Midden-Oosten? Vrijwel alle huidige conflicten daar zijn terug te voeren op de Eerste Wereldoorlog die op het Osmaanse gebied werd uitgevochten. Groot-Brittannië en haar bondgenoten vochten met het Osmaanse leger dat uit verschillende segmenten van de bevolking bestond. Meltem vertelt het verhaal van haar grootvader, een Alawitische soldaat. IBAN-NUMMER SYRIA’S REQUEST: NL40INGB0007667732 De vorige aflevering van Syria’s Request Bulletin eindigden we met een oproep om geld over te blijven maken op voor de projecten van Syria’s Request Netwerk in Damascus, Hassaka en rond Homs. Helaas was in het daar afgedrukte IBAN-nummer een fout geslopen. Het correcte IBAN-nummer is NL40INGB0007667732.

 

EIND AUGUSTUS 2014

Een maand geleden stuurden we u een speciale aflevering van Syria’s Request Bulletin, namelijk “Iraqi Request”. Daarin vroegen we aandacht voor de Stille Tocht die op zondagmiddag 3 augustus gelopen zou worden naar aanleiding van de verdrijving van tienduizenden christenen uit de noord-Iraakse stad Mosul en voor het symbool van de rood-omcirkelde Arabische letter ‘N’ van Nasrani (Nazarener) dat in Mosul en elders door ISIS op de huizen van christenen wordt geschilderd om hen daarmee vogelvrij te verklaren. Wereldwijd is dat een teken van solidariteit geworden, zoals ook honderden Enschedeërs en mensen uit de rest van Nederland uit solidariteit deelnemen aan de Stille Tocht. Volgens de organisatie en de media waren er in totaal 5.000 deelnemers. De Stille Tocht heeft echter tot vervolgacties geleid en dat maakt de uitgave van een tweede “Iraqi Request”-editie van het Syria’s Request Bulletin noodzakelijk.

HONGERSTAKING VAN 15 TOT 21 AUGUSTUS 2014 OP HET STATIONSPLEIN
Vanaf vrijdagmiddag 15 augustus 12.00 uur tot donderdagmiddag 21 augustus vond op het stationsplein in Enschede een Hongerstaking plaats van 30 uit noord-Irak of omgeving afkomstige christenen om de Nederlandse regering maar ook de Verenigde Naties ertoe te beweging voluit te erkennen dat er, bijna 100 jaar na de Armeense genocide, in dezelfde streek en op de klein- en achterkleinkinderen van degenen die die genocide hadden overleefd, wederom een genocide plaatsvindt. Een genocide waar de internationale gemeenschap volgens het in 1948 overeengekomen Genocideverdrag, anders dan 100 jaar geleden, niet de ogen voor mag sluiten maar verplicht is in te grijpen. De organisaties achter deze hongerstaking, waaronder de Sint-Georges Hassaka Vereniging, één van de lidorganisaties van Syria’s Netwerk, bepleitten de instelling van een Safe Haven in de ten oosten van Mosul gelegen Vlakte van Ninevé. Deze oproep werd op straat en op internet door 12.000 mensen ondertekend. Niet alleen door christenen afkomstig uit het Midden-Oosten, maar ook door moslims en autochtone Nederlanders.

NATIONAAL PROTEST STOP DE VERVOLGING ZATERDAG 30 AUG DEN HAAG
Hoe succesvol ook, protestacties in Enschede halen de landelijke media nauwelijks, laat staan dat ze de landelijke politiek in beweging brengen. Daarom is het initiatief genomen om op zaterdag 30 augustus a.s., als de Tweede Kamer weer terugkeert van vakantie, in Den Haag te demonstreren. Behalve christenen afkomstig uit Syrië, Irak en Turkije zal hieraan ook deelgenomen worden door christenen afkomstig uit Egypte (die te lijden hebben gehad van fanatieke leden van de Moslimbroederschap) en Nigeria (Boko Haram). De demonstratie, die onder andere gesteund wordt door de Suryoye-Aramese Federatie Nederland (SAFN) en de Aramese Beweging voor Mensenrechten, begint om 15.00 uur op het Spuiplein in Den Haag en trekt vandaar naar het Binnenhof. Vanuit Twente heeft SAFN bussen geregeld die om 11.15 uur vertrekken vanaf de Mor Kuryakoskerk in Enschede en om 11.30 uur vanaf de Mariakerk in Hengelo. Aanmelden voor de busreis, die € 15 kost, kan via busreis2014dh@gmail.com. Meer informatie over de demonstratie is te vinden op
http://christendemonstratie30augustus.wordpress.com. Doe mee en kom naar Den Haag!

EN SYRIË DAN?
Hoezeer ook wij in woord en daad begaan zijn met de mensen in noord-Irak, we vergeten de mensen in Syrië niet. De ellende in dat land gaat ondertussen ook “gewoon” door. Dat was ook de hartenkreet van Trui Bolscher van de Stichting Humanitaire Hulp in Syrië in de Roskam van 22 augustus. Ook Syria’s Request blijft geld inzamelen voor haar drie projecten in Syrië.

 

BEGIN MAART 2014
Net als in het vorige bulletin brengen we ook in deze aflevering weer twee bijeenkomsten onder uw aandacht die de komende maand door organisaties binnen het Syria’s Request-netwerk worden georganiseerd.

BEDREIGDE CHRISTENEN IN TURKIJE, IRAK EN SYRIË: WAT KAN NEDERLAND DOEN?

Op vrijdagavond 7 maart 2014 organiseerde de Aramese Beweging voor Mensenrechten een bijeenkomst over de bedreigde christenen in Turkije, Irak en Syrië en de vraag wat Nederland daaraan kan doen. Thijstraat 20 te Oldenzaal.
Voor de vijfde keer brengt de Aramese Beweging voor Mensenrechten een jaarlijkse rapportage uit over de mensenrechtensituatie van Aramese christenen in het Midden-Oosten. Vanwege een grote hoeveelheid activiteiten begin 2013 over Syrië, heeft ABM deze traditie toen kort moeten onderbreken en vandaar dat de Mensenrechtenrapportage die op 7 maart 2014 gepresenteerd zal worden zowel het jaar 2013 als 2012 bevatten.
Uit deze Mensenrechtenrapportage blijkt dat in de loop van die periode Aramese christenen in met name Syrië van “gewoon” burgerslachtoffer in de daar woedende oorlog steeds meer specifiek doelwit is geworden in een steeds religieuzer wordende strijd. Ook in buurlanden Irak en Turkije loopt specifiek geweld tegen de daar levende Aramese christenen de laatste maanden erg op en nemen uitspraken van extreem-islamitische leiders tegen christenen toe.
Na de presentatie van de Mensenrechtenrapportage 2012-2013 door Aziz Beth Aho, voorzitter van de Aramese Beweging voor Mensenrechten, zal hierop gereageerd worden door VVD-Tweede Kamerlid Han ten Broeke waarna de inleiders met elkaar en met de zaal zullen discussiëren over de vraag wat Nederland kan doen om de bedreigde Aramese christenen in Turkije, Irak en Syrië te helpen.

ENSCHEDE IN DE WERELD / DE WERELD IN ENSCHEDE: KIEZEN VOOR VREDE, MENSENRECHTEN EN INTERNATIONALE SAMENWERKING
Op Prinsjesdag 17 september 2013 stuurde Enschede voor Vrede een brief naar alle Enschede politieke partij(afdeling)en met 18 suggesties voor een gemeentelijk vredesbeleid en het verzoek om op te nemen in het nog vast te stellen hun programma’s voor de gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart a.s. De suggesties lopen uiteen van vredeseducatie, buurtbemiddeling en vluchtelingenopvang tot stedenbanden, een mondiaal centrum en het lidmaatschap van Mayors for Peace.
Op maandagavond 17 maart a.s. organiseert Enschede voor Vrede samen met de Aramese Beweging voor Mensenrechten en de Samenwerkende Democratische Organisaties een politiek verkiezingsdebat met gemeente-raadskandidaten vanuit de diverse politieke partijen over de vraag wat deze punten voor een gemeentelijk vredesbeleid concreet in zouden kunnen en moeten houden. Deze avond begint om 19.30 uur en vindt plaats in het SDO-gebouw, Hoog en Droog 25 te Enschede.