Speciale Syria’s Request Bulletin: Iraqi Request

button NastraniEIND JULI 2014

SR-bulletin 21SR-bulletin 21Met deze speciale aflevering vragen we vanuit het Syria’s Request Netwerk uw aandacht voor de tragedie die zich
rond Mosul maar ook in andere door ISIS beheerste gebieden voltrekt: de verdrijving van de christelijke
gemeenschap uit haar bakermat. Een christelijke gemeenschap die de komst van de islam, de Mongoolse invallen,
de genocide van bijna 100 jaar geleden steeds heeft weten te overleven, dreigt nu, na 2000 jaar, uiteindelijk uit het
Midden-Oosten te verdwijnen. Kerken en kloosters waarvan sommige tot de vierde eeuw na Christus teruggingen,
zijn geheel of gedeeltelijk verwoest; geestelijken verdreven en oude bibliotheken vernietigd. Gebeurtenissen die we
overigens een jaar geleden via het netwerk van Syria’s Request al hoorden vanuit de Syrische stad Raqqa, één van
de eerste steden die door ISIS werd ingenomen en waar ze een schrikbewind vestigden.
ZONDAGMIDDAG 3 AUGUSTUS, 15.00 UUR: STILLE TOCHT IN ENSCHEDE
De Syrisch-Orthodoxe Patriarch Moran Mor Ignatius Ephrem II heeft in zijn brief van 24 juli 2014 aan alle
kerkleiders van de wereld verzocht om a.s. zondag een speciale kerkdienst te houden en stil te staan bij hen die zijn
omgekomen, te bidden voor vrede in Irak en omgeving en een collecte te houden voor de hulp van ontheemde
families uit Mosul. De Syrisch Orthodoxe kerk in Nederland geeft hier graag gehoor aan en organiseert aanstaande
zondag 3 augustus om 15.00 uur een stille tocht bij het Ei van Ko (plein voor het stadhuis). Er zullen politici en
kerkleiders aanwezig zijn en ze zullen ook de aanwezigen toespreken. De stille tocht eindigt met een kerkdienst in
de Sint-Jacobus kerk aan de Oude Markt in Enschede en waarin wordt voorgegaan door bisschop Polycarpus.
Iedereen is van harte welkom. De organisatoren vragen echter om geen posters, vlaggen of spandoeken van welke
aard dan ook mee te nemen. De organisatie zal zorgen voor al deze uitingen.
BUTTONS “I AM NASRANI”
Button te bestellen bij ABM.
Een Stille Tocht is een eenmalig gebeuren. Het liefst zou je elke dag
aandacht willen vragen en medeleven willen betonen aan de mensen
die Mosul hebben moeten ontvluchten. In Irak zelf, maar ook in andere
steden en door bijvoorbeeld parlementariërs in Frankrijk, wordt
daartoe het teken gedragen dat door ISIS in Mosul op de huizen van de
christenen wordt gezet: een omcirkelde Arabische letter “N” van
Nasrani (Nazarener, het woord waarmee in de Koran christenen
worden aangeduid). In Irak en elders in de wereld lopen ook nietchristenen
met dit symbool rond om hun solidariteit te betuigen. Zoals
het verhaal gaat dat, toen ook de joden door de nazi’s gedwongen
werden een Davidster te dragen, de Deens koning Christiaan X deze
ook ging dragen. Niet omdat hij van joodse afkomst was, maar uit
solidariteit. De Denen volgden massaal en hun solidariteit leidde er toe
dat veel Deense joden de oorlog hebben overleefd. De Aramese
Beweging voor Mensenrechten vraagt een ieder, christen, moslim, of
wat dan ook, om dit ‘nasrani’-teken te dragen. Uit solidariteit met de
christenen in de door ISIS gecontroleerde gebieden in Irak en Syrië.
INFORMATIE EN POLITIEKE LOBBY
Zoals in de vorige aflevering van Syria’s Request Bulletin al stond aangekondigd, organiseerde ABM op vrijdagavond
27 juni jl. een bijeenkomst “ISIS in Irak” met de vanuit Irak naar Nederland gevluchte journalist Mattia al-
Shamany. Op maandag 30 juni heeft ABM samen met Jubilee Campaign tijdens een “ontvangst in bijzondere
procedure” de gebeurtenissen in Mosul en elders in door ISIS beheerste gebieden onder de aandacht van de Tweede
Kamer gebracht. Er zijn moties ingediend, Kamervragen gesteld en in het Europees Parlement is half juli nog een
debat gevoerd. Ook zijn deze week Kamervragen gesteld aan staatssecretaris Teeven of deze het Franse voorbeeld
niet zou willen volgen om juist deze uit Mosul verdreven christenen asiel te verlenen. Meer hierover via de website.

button Nastrani