Netwerk bulletin eind januari 2015

€ 1.000 VAN VROUWEN VOOR VREDE RIDDERKERK VOOR SYRIA’S REQUEST

Naar aanleiding van de presentatie van Yasmin Khalaf op de Landelijke Dag van Vrouwen voor Vrede, waarover we in het vorige Bulletin berichtten, besloot de kerngroep van Vrouwen voor Vrede in Ridderkerk om € 1.000 aan Syria’s Request te schenken. Eind november namen Yasmin en haar man Fadi Khalaf in Ridderkerk de cheque in ontvangst. De foto hiernaast stond een week later met een kort artikeltje afgedrukt in het weekblad “De Combinatie – nieuws- en advertentieblad voor Groot Ridderkerk“
JAAR 2015 VAN START MET NETWERKBIJEENKOMST SYRIA’S REQUEST
Ruim twee jaar na de start van Syria’s Request als bijeenkomstendrieluik gevolgd door een hulpactie kwamen de vertegenwoordigers van de lidorganisaties op vrijdagavond 23 januari jl. weer bij elkaar. Er werd teruggeblikt op een jaar waarin Syria’s Request als een iets losser netwerk heeft gefunctioneerd en geen eigen fondswervings-activiteiten heeft georganiseerd. Desondanks is het afgelopen kalenderjaar, dankzij een aantal collectes in diverse kerken, de verkoop van de dichtbundel “Woorden van Hoop – toekomst voor Syrië” (die eind 2014 haar vierde druk beleefde) en de hierboven genoemde gift van Vrouwen voor Vree Ridderkerk, toch nog bijna € 3.500 binnengekomen dat binnenkort evenredig verdeeld zal worden over de drie door ons gesteunde projecten in Damascus, Hassaka en rond Homs. Ook werden plannen gemaakt om het komende jaar toch weer iets nauwer met elkaar samen te werken om informatie te verspreiden over de dramatische situatie in Syrië dat op dit moment letterlijk ondergesneeuwd is in de koudste winter sinds decennia, maar de afgelopen maanden in overdrachtelijke zin was ondergesneeuwd door het oprukken van ISIS in buurland Irak. Deze plannen zullen de komende tijd worden uitgewerkt en u zult er meer over lezen in het volgende Bulletin.
In dit, voor het eerst, dubbelzijdige nummer (we zijn in december niet verschenen) volgen nu nog een paar aankondigingen van relevante bijeenkomsten van de lidorganisaties en binnen het bredere netwerk.

VRIJDAG 30 JANUARI: ‘STOP WAPENHANDEL NAAR HET MIDDEN-OOSTEN’
De Aramese Beweging voor Mensenrechten (ABM), Enschede voor Vrede en de Samenwerkende Democratische Organisaties (SDO) organiseren op vrijdagavond 30 januari a.s. vanaf 20.00 uur in het gebouw van Platform Aram, Vlierstraat 93 te Enschede een informatie- en discussiebijeenkomst “Stop Wapenhandel naar het Midden-Oosten”. Spreekster is Wendela de Vries van de organisatie “Stop Wapehandel” die de campagne “Niet nog meer wapens naar het Midden-Oosten! Geen Nederlandse deelname wapenbeurs” is begonnen tegen de prominente deelname van de Nederlandse defensie-industrie onder aanvoering van minister Hennis van Defensie op de grote wapenbeurs komende maand in Abu Dhabi. Zie ook: www.stopwapenhandel.org waar u de petitie online kunt tekenen.
ZONDAG 1 FEBRUARI: ‘DE AANRAKING – DOOR MUZIEK EN WOORDEN’
De afgelopen jaren heeft Syria’s Request als Hulpactie en als Netwerk waar mogelijk samengewerkt met de rond dezelfde tijd in Enschede opgerichte Stichting Humanitaire Hulp Syrië. Deze stichting is vooral actief in het noordwesten van Syrië, in de buurt van Aleppo. Meermalen hebben we de afgelopen jaren met elkaar overlegd en ervaringen uitgewisseld hoe je de aandacht kan blijven vasthouden voor een humanitaire tragedie die zo lang duurt en zo uitzichtloos lijkt. In dit kader organiseert de Stichting Humanitaire Hulp Syrië op zondagmiddag 1 februari a.s. vanaf 12.00 uur in de Remonstrantse kerk, Woltersweg 11 te Hengelo, een bijeenkomst met woorden en muziek: De Aanraking. Filosofe Désanne van Brederode, bekend als columniste van het tv-programma Buitenhof en bestuurslid van het Syrisch Comité, zal een lezing houden onder de titel “Ben ik nog aanspreekbaar?”. Welke excuses gebruik je soms om niets voor een ander te hoeven doen, en hoe voorkom je dat je alleen iets doet omwille van je eigen gemoedsrust? Vragen die zonder een beetje humor onverteerbaar worden, maar die je jezelf toch steeds opnieuw moet stellen, als je niet alleen mens wilt blijven, maar nog veel liever medemens wilt worden. Voor en na haar inleiding zal Hanne Feldhaus–Tenhumberg een aantal muziekstukken ten gehore brengen, onder andere van Syrische componisten. De bijeenkomst is vrij toegankelijk, maar een gift voor het door de stichting gesteunde gezondheidscentrum wordt op prijs gesteld. Zie ook: www.humanitairehulpsyrie.nl
VRIJDAG 13 FEBRUARI: ‘TERUG VAN EEN MISSIE IN KIRKUK, IRAK’
Op vrijdagavond 13 februari organiseert de Aramese Beweging voor Mensenrechten vanaf 20.00 uur in het gebouw van Platform Aram, Vlierstraat 93 in Enschede een bijeenkomst met zr. Yosé Höhne-Sparborth, actief in diverse kerkelijke en vredesorganisaties. In 2002 ging zij als lid van een Europese delegatie naar Irak om kennis te maken met de mensen waar “wij” oorlog tegen zouden gaan voeren. In Irak ontmoette zij onder andere toen nog pater Yousif Thomas Mirkis. Sindsdien is ze meerdere malen in Irak geweest, zowel in Bagdad als Mosul, en heeft Yousif Thomas Mirkis een aantal bezoek aan Nederland gebracht. Afgelopen oktober was Mirkis, inmiddels aartsbisschop van Kirkuk, te gast bij ABM om te vertellen over de opvang van vluchtelingen uit Mosul en omgeving door de kerken in zijn bisdom. Yosé bood aan om dit zware kerkelijke werk te helpen
ondersteunen en is hem in november nagereisd naar Kirkuk. Twee maanden later is ze weer in Nederland terug-gekeerd en ABM vond haar bereid om te komen vertellen over haar ervaringen met de vluchtelingen uit Mosul en degenen die hen proberen te helpen. Hoe houden ze het vol? Hoe zijn ze uit Mosul vertrokken? Hoe denken zij over ISIS en de wijze waarop “wij” ISIS denken te moeten bestrijden? En hoe kunnen wij hen wel helpen?
ONZE EN DUS OOK UW HULP IS NOG STEEDS HARD NODIG! HELP ONS HELPEN!
Na bijna vier jaar oorlogsellende in Syrië is het humanitaire leed dat daar geleden wordt geen nieuws meer. Maar hoe langer