Paasmars 2011 in Almelo

paasmars 2011-fixDe een zijn brood is de ander zijn dood
De Paasmars voor Ontwapening en Vrede valt dit jaar, op Tweede Paasdag 25 april, één
dag voordat we op 26 april herdenken dat het dan 25 jaar geleden is dat de ramp met de
kerncentrale in Tsjernobyl plaatsvond. Die kernramp was alweer bijna vergeten. Als dood
en verderf in voor ons tamelijk onbekende streken plaatsvinden, lijkt het niet echt tot ons
door te dringen en stappen we er weer betrekkelijk snel overheen.
Dat geldt ook voor de velen die door wapengeweld om het leven komen. Ook als het
Nederlandse wapens zijn. Dat weten we niet of willen we niet weten. Het lijkt alsof alleen
telt of we eraan kunnen verdienen en vervolgens beperken we ons graag tot de hightech
waarmee zowel kernenergie als wapenproductie omgeven zijn. Goed voor onze kenniseconomie
om dat soort industrieën in huis te hebben. Goed ook voor de werkgelegenheid.
Je moet toch ergens je brood mee verdienen.Inmiddels maken de kernramp in Fukushima en het geweld waarmee Arabische regiems
hun bevolking eronder willen houden, duidelijk dat dit sprookje toch niet helemaal op gaat.
Urenco levert verrijkt uranium aan Fukushima en veel Nederlandse bedrijven zijn
betrokken bij wapenleveranties aan regiems die hun eigen bevolking onderdrukken.
Onder de titel “De een zijn brood is de ander zijn dood” willen we dan ook een einde
maken aan dit sprookje. Hoe kun je jezelf wijsmaken dat de wapens die jij maakt niet
ingezet zullen worden en geen dood en verderf zullen zaaien? Hoe kun je jezelf als
uraniumverrijker milieuvriendelijk noemen als je weet dat enorme landoppervlaktes
onleefbaar worden door uraniummijnbouw, dat de mensheid nog tienduizenden jaren last
heeft van het kernafval en dat er onbeheersbare ongelukken mee kunnen gebeuren?
Tijdens de Paasmars zullen we in Almelo deze bedrijvigheid met dodelijke gevolgen
langslopen

De Paasmars zal om 15.00 uur eindigen bij de uraniumverrijkingsfabriek Urenco. Eén van
de grootste producenten van verrijkt (en verarmd) uranium en via de spionage van
Abdulkadir Khan de basis van de kernwapenprogramma’s van Pakistan, Noord-Korea en
ander landen. Daar zullen we ook stilstaan bij de slachtoffers van Tsjernobyl en die van
Fukushima. Gelijktijdig met het protest in Almelo zal ook in het nabijgelegen Duitse Gronau
geprotesteerd worden bij de daar gevestigde Urenco-fabriek. Ook als sluitstuk van een
landelijke Paasmars (Ostermarsch)

 

 2.  Evaluatie Paasmars

Wat domineert is dat er veel te weinig mensen waren: welgeteld 70. Veel minder dan de 400 bij de Paasmars van 11 jaar geleden, de 150 bij de Tsjernobylherdenking van 5 jaar geleden, de 500 die we bij de gemeente hadden aangemeld of de 15.000 in Gronau.

We hebben achteraf wel publiciteit gekregen in de TC Tubantia en RTV Oost, maar niet in de landelijke media. Ook voor die tijd hebben we geen enkele pers gehaald; alleen in de Almelose editie van de TC Tubantia, maar met een verkeerde aanvangstijd. Of dat veel heeft uitgehaald is maar de vraag. Tiny had bij het flyeren op 23 april al het idee dat niemand zou komen en William meldt dat alle leden van de SP in Hengelo een persoonlijke uitnodiging hebben ontvangen, maar dat er uiteindelijk maar 5 Hengelose SP-ers waren. We zijn dus zelfs niet in staat geweest de eigen achterban te mobiliseren. Over de acties van 23 april zal William nog aan het LPTK doorgeven dat het spel een volledige mislukking was. De kaart had veel beter toegesneden kunnen worden op nucleaire installaties in en rond Nederland. Jammer dat Erik de regiokaarten niet heeft kunnen maken. In Enschede hebben we het spel in de fietstassen van Annie laten zitten omdat we maar met ons vieren waren en we vooral hebben geflyerd. In Hengelo heeft de SP heel lang met de kraam, het spel en de flyers gestaan en in Almelo is hoegenaamd niets gebeurd op de 23ste.

Op 16 april hebben Jan P en Jan S zo’n 1.000 flyers verspreid onder de deelnemers van de demonstratie in Amsterdam en waren de reacties tamelijk positief, maar er is hooguit 1% van de flyer-ontvangers daadwerkelijk gekomen. We kregen daar ook niet de gelegenheid om voor de Paasmars en tegen Urenco op te roepen. Overigens was de opkomst op de Dam ook minder dan verwacht. Wat wel geholpen kan hebben is de petitie tegen Urenco die uiteindelijk 808 handtekeningen heeft opgeleverd en mensen naar de website heeft getrokken waar de Paasmars prominent op stond.

De lage opkomst heeft toch sterk te maken met een volstrekt gebrek aan vredes- en antikernenergiebeweging. Terwijl in Duitsland de Fukushima-wakes gewoon doorgaan hebben wij ze met hangen en wurgen 5 weken weten te organiseren met afnemende in plaats van toenemende belangstelling. Verder hebben landelijk veel mensen gekozen om die dag naar Borssele te gaan in plaats van naar Almelo en was het mooie weer misschien een reden om weg te blijven.

Kortom, we hebben onszelf niet echt op grote fouten kunnen betrappen. Het enige is dat we meer in het opbouwen van een regionaal netwerk zouden moeten investeren. En ondanks de lage opkomst kijken we met tevredenheid op de Paasmars terug.