GEDAAGD VOOR VREDE EN NUCLEAIRE VEILIGHEID: DUS GEEN NIEUWE KERNWAPENS IN NL!

Dit bericht hoort ook bij de agendapunt 7 maart 2015

GEDAAGD VOOR VREDE EN NUCLEAIRE VEILIGHEID:

DUS GEEN NIEUWE KERNWAPENS IN NL!

klok vijf voor vtwaalf

Op donderdag 26 februari zijn vanaf 9 uur zo’n vijftig mensen gedagvaard voor de Haagse Rechtbank (Prins Clauslaan 60) i.v.m. hun poging een petitie voor nucleaire veiligheid aan te bieden aan de machtigen der aarde die op uitnodiging van president Obama in maart 2014 in Den Haag bijeen waren.
Vanaf 08:30 uur is er een picket line op het bordes van het Paleis van Justitie.

Tijdens de Nuclear Security Summit werden op maandag 24 maart 2014 ruim vijftig burgers tot stoppen gedwongen, omsingeld en aangehouden. Zij maakten zich zorgen over de huidige nucleaire arsenalen en vooral over de plannen van staten die kernwapens hebben om nieuwe generaties kernwapens te produceren. Zij wilden de verzamelde machthebbers een brief (zie onder) met hun zorgen overhandigen.
Maar 13.000 agenten, 3.000 marechaussees, 4.000 militairen, twee F-16’s en de marine hadden bevel gekregen er voor te zorgen
– dat er ruim baan wordt gemaakt voor machthebbers met duizenden kernwapens in hun arsenalen en vaak onfrisse zaken op hun kerfstok,
– die de wereld zelfs met nieuwe generaties kernwapens willen opzadelen (onder andere op de vliegbasis Volkel in Brabant, voor meer info: http://noelhuis.antenna.nl/wp-content/uploads/2014/02/Factsheet-kernwapens.pdf) èn
– dat burgers die zich zorgen maken over de nucleaire veiligheid in de wereld tot het Malieveld worden verbannen en hun zorg vooral niet met de machthebbers mogen delen.

De jongsten die op 24-03-2014 werden opgepakt zijn twintigers, de oudsten zijn al ver in de tachtig. Afgelopen herfst regende het boetes. Velen achten de vrijheid van verzameling, van demonstratie, van petitie en van meningsuiting verregaand uitgehold en hebben bezwaar aangetekend tegen deze gang van zaken. Op 26 februari 2015 zijn rond de 50 deelnemers aan deze vredelievende actie gedaagd om zich bij de rechtbank in Den Haag te verantwoorden. Zij zullen natuurlijk op hun beurt ook de Nederlandse staat ter verantwoording te roepen.

De volgende organisaties & verbanden riepen op tot deze actie: Catholic Worker Amsterdam, Franciscaanse Vredeswacht, Haags Vredes Platform, Kerk en Vrede, Time to Turn, Vrouwen voor Vrede. Meer informatie: www.noelhuis.nl/actie-24-maart-nucleair-summit-haag/
of bel met José van Leeuwen 06-24706559, Henk Baars 06-41170229, Chris de Leeuw 075-6703183 of Frits ter Kuile 06-30295461

Bijlage: onze brief voor verzamelde machthebbers op de Nuclear Security Summit.

To: the rulers of the World gathered in The Hague for the Nuclear Security Summit
c/o the Host of the Summit, prime minister drs. M. Rutte
World Forum
Churchillplein 10
The Hague

Re: nuclear safety: no new nuclear weapons but nuclear disarmament

24 March 2014

Honorable Ladies and Gentlemen,
It is a hopeful pleasure to us that as rulers of the world you are concerned about nuclear safety. We share your concern for global nuclear safety. Perhaps you would agree with us that nuclear terrorism seems a mere speck compared to the log of thousands of nuclear weapons on hair-trigger alert in the worldwide arsenals? Many nations currently present at the NSS pledged in the Non Proliferation Treaty to create the conditions for a halt to the production of nuclear weapons, and to work for general and complete disarmament that liquidates, in particular, nuclear weapons and their delivery vehicles from national arsenals. But some of those same nations present at the NSS have advanced plans to produce and deploy a new generation of nuclear weapons! Let us mention in particular the Russian, French, English, and American governments and NATO countries like the Netherlands if they would accept these new nuclear weapons on their soil and demand their pilots to be ready to drop them on targets when ordered.
As you are gathered to discuss nuclear safety in the world, we want to urge you to abstain from a new generation of nuclear weapons. And please do remember your common commitment to nuclear disarmament under the aforementioned treaty and unite your capacities to create real, verifiable, worldwide and complete nuclear disarmament.
On behalf of those subject to your rule and the future generations on this planet, we thank you for your efforts for nuclear safety.
Catholic Worker Amsterdam
Franciscaanse Vredeswacht
Haags Vredes Platform
Kerk en Vrede
Time to Turn
Vrouwen voor Vrede

c/o Postbus 12622
1100 AP Amsterdamplaatje c Amerik kernw