Wandeling “Moeders voor Vrede”

van Volkspark naar Ontmoetingskerk

Wandeling ‘Moeders voor Vrede’ op zondagmiddag 6 mei
Elke moeder wil graag dat haar kind kan opgroeien in een vredige wereld, in een omgeving waar mensen vreedzaam met elkaar leven met respect voor ieders eigenheid.
Zeker in een onrustige tijd als tegenwoordig, is dat een grote wens van alle moeders. Wij hebben echter maar weinig invloed op het wereldgebeuren. We zien brandhaarden overal in de wereld en hebben het idee dat we maar weinig kunnen ondernemen om hier iets tegen te doen. Maar ook al hebben we geen invloed op het wereldgebeuren, in onze eigen omgeving kunnen we wel degelijk iets doen om bij te dragen aan een vreedzame omgeving.
Elk kind krijgt van huis uit mee wat goed en wat slecht is.
En dat hoeft niet heel duidelijk tegen het kind zelf gezegd te worden, ook wat het kind opvangt uit gesprekjes tussen de ouders of opmerkingen van ouders op berichten op de televisie of op krantenberichten komen bij kinderen binnen. En deze boodschappen vormen zijn of haar wereldbeeld. Als dit positieve boodschappen zijn die meehelpen aan verdraagzaamheid, zal het kind dat als normaal overnemen en dit zelf ook in praktijk gaan brengen. Door als ouders bewust bezig te zijn met de strekking van dergelijke, impliciete boodschappen die aan kinderen meegegeven worden, kunnen ouders zelf het wereldbeeld van hun kinderen vormen en op deze manier bijdragen aan een vreedzame samenleving.
Al vele jaren organiseert Stichting Alifa zogenaamde ontmoetingsgroepen in Enschede. Dit zijn groepen waar moeders wekelijks bij elkaar komen om elkaar te ontmoeten, om met elkaar te praten over opvoeding en de ontwikkeling van hun kinderen maar ook over allerlei andere zaken die ter tafel komen. De moeders die wekelijks naar de groepen komen hebben zeer uiteenlopende achtergronden: qua leeftijd, qua nationaliteit, qua religie, maar er is één onderdeel dat hen bindt: ze zijn allemaal moeder en willen allemaal het beste voor hun kinderen.
Ook de culturele achtergrond van de moeders is vaak onderwerp van gesprek. Men is zeer geïnteresseerd in elkaars gebruiken en de achtergronden hiervan. En van kennis komt begrip en respect. Dit zien we ook binnen de groepen. De moeders en vrijwilligers zijn oprecht in elkaar geïnteresseerd en staan open voor elkaars eigenheden. Er wordt rekening met elkaar gehouden en de moeders ondersteunen elkaar waar nodig. Er wordt op een positieve manier met elkaar omgegaan en we hopen dat deze oprechte interesse en het respectvol omgaan met elkaars verschillen ook binnen de opvoeding van de kinderen een positief resultaat zal hebben.
Daarom organiseren wij op zondagmiddag 6 mei een wandeling voor moeders en kinderen langs verschillende gebedshuizen in Enschede. Voor alle moeders en kinderen van de ontmoetingsgroepen van Stichting Alifa én voor moeders en kinderen van de verschillende gebedshuizen die het zinvol vinden om aan te sluiten. Om nog meer moeders en kinderen met elkaar in contact te brengen, om de deelnemers nog meer kennis te geven van elkaars achtergronden en om hierdoor nog meer begrip en verbinding te krijgen.
We starten om 13.00 uur bij het oorlogsmonument van Mari Andriessen in het Volkspark en lopen dan via de Syrisch Orthodoxe Kerk van St. Jacob van Sarugh, de Joodse Synagoge, de St. Jacobuskerk, de Selimiye Moskee naar de Ontmoetingskerk, alwaar wij tussen 17.00 en 17.30 uur de activiteit afsluiten door samen een eenvoudige maaltijd te nuttigen. Bij alle gebedshuizen krijgen we een korte introductie en ook voor de kinderen zal er steeds iets te doen zijn.
Alle moeders zijn hartelijk welkom om met hun (klein)kinderen in de basisschoolleeftijd mee te lopen. In verband met de verschillende locaties is het niet strikt noodzakelijk maar wel gewenst om u even aan te melden. Dat kan via kracht@pgenschede.nl. We zien u graag op zondagmiddag 6 mei!
De voorbereidingsgroep, bestaande uit Marion van Gils, Yasmin Haidar, Samir Khalaf, Guus Luchtenberg, Eddy Oude Wesselink, Jan Schaake en Ilona Shamoun