Wake : VOOR VREDE, STOP DE OORLOG STOP DE GEWELDSPIRAAL

Wanneer:
5 december 2020 @ 12:00 – 13:00
2020-12-05T12:00:00+01:00
2020-12-05T13:00:00+01:00
Waar:
van Loenshof
van Loenshof 7511 HE

Met de WAKE  wilden we  weer beginnen op het van Loenshof in Enschede, maar helaas moeten we ons verontschuldigen, want Corona dwingt ons om extra  voorzichtig te zijn. Wel is er reden om te demonstreren: bijvoorbeeld het gebeuren in Frankrijk, waar sprake is van dodelijke slachtoffers. Blijf de website in de gaten houden. Mogelijk is er in december wel weer een wake.

 

 

nog een indruk van de wake? zie de wake van januari 2020 via link:

https://youtu.be/qwt6hOrsfo4

Nog steeds zijn er oorlogs- en gewelddreigingen in de wereld. Nu het conflict tussen Armenië en Azerbeidzjan De mensen in Nagorno-Karabach  zijn het slagveld/ dupe van het machtspel (landverovertje). Ook vers is waar de overheid van Israël mee bezig is: vredesverdragen met Arabische landen om gebiedsuitbreiding in Palestina mogelijk te maken. Vele woningen worden gebouwd in bezetgebied en huizen van Palestijnen worden afgebroken.

Het houdt verder niet op; Jemen, Iran< Irak<Libië< Hong Kong< Libanon, Syrië, Wit Rusland,  de zoektocht van Turkije naar gas  nabij Griekenland, enz..    Wel allemaal ver van ons, maar het zijn, net als wij, mensen die er onder lijden en kinderen die in angst opgroeien, zonder te weten wat vrede betekent. Landen in het westen zijn medeverantwoordelijk voor de ellende. De wapenhandel  in de westerse landen is bloeiend, al wordt het verhuld. Er wordt dus veel geld mee verdiend en de overheden laten het toe, of stimuleren het, Een voorbeel;d is wel de radarleverantie van Nederland aan Egypte.

Het INF-verdrag uit 1987 is beëindigd  dat de kernraketten met een reikwijdte van 500-5500 km verbood. Enkele dagen later ontplofte een nieuw type kernraket in het noorden van Rusland en enkele weken daarna testte Amerika een kernraket die onder het door Trump opgezegde INF-verdrag verboden was. De nieuwe kernwapenwedloop lijkt begonnen. Wel zijn Amerika en Rusland met elkaar in gesprek om het Verdrag nieuw leven in te blazen, maar er is nu bijna een resultaat (New Deal).

Enschede voor Vrede roept alle steden en gemeenten in Twente op het ICAN Cities Appeal te ondertekenen. Met het ondertekenen van deze oproep laten steden en gemeenten zien dat zij geen doelwit zijn en dat zij de verantwoordelijkheid nemen om hun inwoners te beschermen.

We vragen ons af waarom in Twente zo weinig gemeenteraden bereid zijn hun burgemeester te verzoeken zich te scharen achter de campagne voor een kernwapenvrije wereld en het verdrag “Burgemeester voor de Vrede”te ondertekenen.

Sinds een aantal jaren zien we een ware geweldspiraal van oorlog en terreur, van aanslagen en steeds hardere taal tegen bepaalde bevolkingsgroepen. De schrik slaat ons om het hart en we vragen ons af waar dit allemaal toe zal leiden. Blijft deze escalatie almaar doorgaan of komt er toch ooit een einde aan?

En daarom staan we weer zaterdag in de wake met onze spandoek.

Eigenlijk is het  vanzelfsprekender dat wij elke dag eraan worden herinnerd  aan wat de geschiedenis ons te vertellen heeft ten behoeve van de wereld(vrede). Leren wij wel van al die ervaringen, of vergeten wij snel en geven wij deze die niet door aan een ieder? Dat zijn de vragen die we ons dienen te stellen. Enschede voor Vrede probeert elke eerste zaterdag van de maand  ons aan die vragen te herinneren

STOP DE ORLOG
STOP DE GEWELDSPIRAAL EN STREEF NAAR VREDE

 Steeds weer worden we opgeschrikt door terreuraanslagen of oorlogshandelingen, ver weg en dichtbij, door anderen, maar ook door zogenaamd in onze naam door het Westen. We zien een ware geweld-spiraal van oorlog en terreur en van steeds hardere taal tegen bepaalde bevolkingsgroepen. De schrik slaat ons om het hart en we vragen ons af waar dit allemaal toe zal leiden. Blijft deze escalatie almaar doorgaan of komt er toch ooit een einde aan?

Sinds zaterdag 6 mei 2017 houdt Enschede voor Vrede elke eerste zaterdag van de maand op het Ei van Ko een wake tegen oorlog en geweld van 12.00 uur tot 13.00 uur.

Iedereen die de hierboven genoemde zorg deelt is welkom zich voor kortere of langere tijd bij de wake aan te sluiten

U bent van harte welkom
u bij deze wake aan te sluit