Vredestuin-bijeenkomst “Twente: basis defensie-industrie?”

Wanneer:
12 oktober 2015 @ 19:30 – 21:30
2015-10-12T19:30:00+02:00
2015-10-12T21:30:00+02:00
Waar:
Vredestuin; Wintertuin de Wonne
Noorderhagen 25
7511 EK Enschede
Nederland

12 oktober

Vredestuin-bijeenkomst “Twente: basis defensie-industrie?”

Op maandagavond 12 oktober a.s. organiseert Enschede voor Vrede een informatie- en discussiebijeenkomst over de vraag of Twente basis van de defensie-industrie is. Op de grote internationale wapenbeurs eind februari in Abu Dhabi waren de Twentse defensiebedrijven Thales en Ten Cate prominent aanwezig om hun militaire communicatie-apparatuur en materialen aan de man te brengen. “Activiteiten rond luchtvaart, zoals nieuwe materialen, drones, veiligheidstechnieken, etc. zijn groeimarkten,” constateert de gemeente Enschede als ze de Commissie van Wijzen opdracht geeft om voor de herbestemming van het terrein van de vliegbasis Twenthe te onderzoeken “of voor deze activiteiten en voor andere aan de luchtvaart gerelateerde activiteiten het bezit van een start/landingsbaan van 2300 meter een belangrijk element is.”

Het advies van de Commissie van Wijzen is in lijn met deze opdracht en inmiddels is een Topteam aan het werk gezet om de voormalige vliegbasis om te vormen tot een locatie waar dit soort bedrijven zich graag willen vestigen. Blijft de voormalige militaire vliegbasis daarmee toch een militaire basis, zij het alleen niet meer voor een F16-squadron maar voor industrieën die zich op de ontwikkeling en productie van (onderdelen van) dergelijke vliegtuigen richten?
Mark Akkerman, die aan de Universiteit Twent is afgestudeerd en tijdens zijn studie actief was binnen Enschede voor Vrede, doet bij de organisatie “Stop Wapenhandel” (die intensief campagne voerde tegen de aanwezigheid van Nederlandse wapenbedrijven op de genoemde wapenbeurs in Abu Dhabi maar ook op andere wapenbeurzen) onderzoek naar de steun voor militaire industrie op lokaal en regionaal niveau en naar het streven van defensiebedrijven om hun activiteiten uit te breiden naar de binnenlandse veiligheidssector. Hij zal op 12 oktober een terugblik geven op de campagne tegen de wapenbeurs, de aanwezigheid van de Twentse defensiebedrijven op deze beurs en de plannen van onze lokale en provinciale overheid om juist deze industriële sector in Twente te stimuleren.
De bijeenkomst, waarvoor eenieder van harte is uitgenodigd – en ook weer om deze uitnodiging verder te verspreiden –  vindt plaats in de Wintertuin van de Wonne, Noorderhagen 25 in Enschede, en begint om 19.30 uur.
Deze bijeenkomst was aanvankelijk op maandagavond 9 maart jl. gepland, maar is toen door ziekte van de inleider niet doorgegaan en als eerste bijeenkomst opgenomen in de nieuwe reeks zgn. Vredestuin-bijeenkomsten die Enschede voor Vrede in het verlengde van het eerste halfjaar ook dit laatste kwartaal van 2015 elke tweede maandagavond van de maand zal organiseren.