Ontmoetingen in het licht van… EBRU

Wanneer:
26 mei 2016 @ 19:30 – 21:30
2016-05-26T19:30:00+02:00
2016-05-26T21:30:00+02:00
Waar:
de Wonne in de wintertuin
Noorderhagen 25
7511 EK Enschede
Nederland

de Stichting Ebru verzorgt deze laatste vredesontmoeting van dit seizoen in De Wonne

Stichting Ebru is een vrijwilligersorganisatie, die is ontstaan in 2005 uit de behoefte om sociale cohesie en saamhorigheid te bevorderen.

Tot 2015 heeft de stichting onder de naam Stichting Prisma velerlei activiteiten georganiseerd om ontwikkelingslanden financieel en humanitaire hulp te verlenen. Vanaf 2015 heeft de stichting haar doelen bijgewerkt om ook meer toegevoegde waarde voor de Nederlandse samenleving te leveren.

De stichting handelt volgens universele waarden, zoals respect, empathie, betrokkenheid, tolerantie, dialoog en verdraagzaamheid om de maatschappelijke binding te verwezenlijken. De stichting streeft ernaar deze maatschappelijke binding te creëren door als bruggen-bouwer te fungeren tussen verschillende culturen en tradities in Nederlan

De stichting heeft ten doel:

  • het bevorderen van maatschappelijke participatie, emancipatie, behulpzaamheid en burgerschapszin van de mensen in onze samenleving, door het organiseren van verschillende activiteiten en het ontwikkelen van projecten in de ruimste zin van het woord; op het gebied van onderwijs, maatschappelijke innovatie, opvoeding, welzijn, maatschappij, godsdienst, burgerschap, media, muziek, sport, kunst en cultuur;
  • het ontwikkelen van de nodige competenties van individuen en organisaties om zo goed mogelijk te participeren binnen de Nederlandse samenleving door het organiseren van bijeenkomsten, seminars, conferenties en excursies binnen aangaande onderwerpen en issues;
  • bij te dragen aan het ontstaan van een duurzaam harmonieuze samenleving, waarin het individu enerzijds ruimte en mogelijkheden krijgt en benut om zichzelf optimaal te ontwikkelen en anderzijds verantwoordelijkheid draagt en zich optimaal inzet voor een vitale, vreedzame en leefbare samenleving en het bevorderen van het vrijwilligersschap en het vrijwilligerswerk. Dot wordt bereikt door het onderhouden van contacten en het overleggen met andere organisaties en instanties binnen de context van de doelstellingen en het uitvoeren en/of stimuleren van onderzoek en ontwikkeling. Daarnaast wordt samenwerking gezocht met onderwijs- en onderzoeksinstellingen teneinde activiteiten, projecten, trainingen en methodieken te ontwikkelen om de doelstellingen te bereiken.
En voor wie graag een steentje bijdraagt aan meer verdraagzaamheid en vrede in de wereld, is op zondag 12 juni vanaf 20 uur weer een Stadsverlichting vredesmeditatie in de Wonne. Alle verzamelde liefde mag je dan uitzenden naar het universum.
Graag tot ziens in de Wonne,