Oecumenische Vredesviering

Wanneer:
25 september 2016 @ 10:00 – 11:00
2016-09-25T10:00:00+02:00
2016-09-25T11:00:00+02:00
Waar:
kerkgebouw Leger des Heils
Zenderenbrink 2
7544 DZ Enschede
Nederland

Voorgangers zijn ds. Ellen
Sonneveld van de Protestantse
Gemeente Enschede, ds. Carla
Borgers van de Doopsgezinde
Gemeenten in Twente en de heer
Hans Koffeman van het Leger des
Heils. De gezamenlijke collecte is
bestemd voor het scholierenpro-
ject “Wonen in het Heilige Land, in
respect voor elkaars verschillen”
van het Arab Educational Institute
in Bethlehem.

Georganiseerd door samenwer-
kende Enschedese kerken.