“Energie een kernzaak voor Overijssel.”

Wanneer:
11 maart 2015 @ 19:30 – 21:30
2015-03-11T19:30:00+01:00
2015-03-11T21:30:00+01:00
Waar:
Petpaviljoen
Blekerstraat 103
7513 DT Enschede
Nederland

Stichting VEDAN organiseert een politieke debatavond

Op 11 maart organiseren wij, mede als herdenkingsdag aan de kernenergieramp op 11maart 2011 in Fukushima een debat met een aantal kandidaat statenleden van de provincie Overijssel over de energie politiek van Overijssel en over hun standpunten over het gebruik van kernenergie.
Aan het debat zullen deelnemen de kandidaat statenleden van de volgende partijen:
CDA (Henk Meulink); VVD (Arnold Enklaar); SP (William van den Heuvel); D66 (Ruben Kijk in de Vegte); Groen Links (Robert Jansen); PvdA (Ben Kokkeler). Alle partijen waren uitgenodigd.

We willen deze avond op een positieve wijze beginnen met de vraag wat de provincie kan doen aan de omschakeling op duurzame energie en de noodzaak hiervan.
We denken aan het gebruik van wind- en zonne-energie; stoppen met tijdelijke opslag van gasolieopslag in Twentse cavernes, schalievrije provincie en gemeenten; stimulering van groene energie.
Wat het gebruik van kernenergie betreft leeft heel Overijssel in een gevarenzone, onlangs is bekend geworden dat in een zone van 100 km rond een kernenergiecentrale jodiumpillen verstrekt dienen te worden. Met de twee centrales in Lingen ligt heel Overijssel in dit gevaren gebied.
Daarnaast hebben we in onze omgeving nog een tweetal Uraniumverrijkingsfabrieken van Urenco in Almelo en Gronau en een “tijdelijke” opslagplaats voor kernafval in Ahaus.
Thema’s zijn hierbij: Veiligheidsrisico’s en veiligheidsplannen; recente aanscherping van de jodiumverspreiding; verkoop Urenco en wenselijkheid sluiting Urenco; speculatie met de grondstof; eventuele ondergrondse opslag kernafval.
We zijn vooral benieuwd wat de politieke partijen zien akls de rol van de provincie over deze zaken.