de situatie in de Oekraïne, inleiding en debat

Wanneer:
29 november 2014 @ 14:00 – 17:00
2014-11-29T14:00:00+01:00
2014-11-29T17:00:00+01:00
Waar:
het Kargadoor
Oudegracht 36
3511 AP Utrecht
Nederland

Organisatie: het samenwerkingsverband ‘Oorlog is geen Oplossing .nl’

Kees van der Pijl (inleider): De crisis in Oekraïne is een uitvloeisel van  een economisch systeem dat in dat land (net als in de rest van de voormalige Sovjet Unie) iedere maatschappelijke basis ontbeert en daardoor alleen tot sociale ontwrichting leidt. Oekraïne is een kleptocratie van oligarchen zonder weerga, en heeft moeite om een staatsgezag te handhaven. Het Westen maakt gebruik van de onvrede over de plundering van het gemeenschapsbezit om de grenzen van zijn macht nog verder naar het oosten te verleggen, al zijn er duidelijke onderlinge wrijvingen tussen de EU onder Duitse leiding en de VS. Washington drukt sancties door die de EU zelf ook zwaar treffen en probeert via de NAVO zijn politiek van regime-wisseling in Moskou door te drukken.  De neofascistische elementen in de opstand hebben daarbij een nog niet eerder vertoonde speelruimte gekregen.  Rusland heeft echter in Oekraine (net als eerder in Georgie) een streep in het zand getrokken en antwoordt met gelijke munt, al bergt het mobiliseren van Russisch nationalisme (bij gelijktijdige economische achteruitgang) grote gevaren in zich.

Jan Bervoets (panellid): Ik ben tegen iedere vorm van interventie en iedere vorm van militaire oplossing van de Oekraëinse kwesti. Zowel Obama als Poetin zijn leiders van een imperialistische mogendheid. Geen van de partijen handelt in het belang van het volk of de arbeidersklasse. Alle heersende partijen gebruiken hun macht en geweld om voor eigen rekening de voormalige collectieve bedrijven te exploiteren. Geen van de partijen in de oorlog verdient steun; er zitten aan beide kanten fascisten in de leiding. Was dat niet het geval, dan zouden de staatsgrenzen van de Oekraïne mij volstrekt onverschillig zijn.

Jan Schaake (panellid): Pacifisme is “pace facere” is “vrede maken”. Het conflict rond Oekraïne laat vooral zien dat we sinds de Val van de Muur hebben verzaakt om tot een daadwerkelijke vrede (ontwapening, verzoening en samenwerking) tussen Oost en West te komen. Naar analogie van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal, die destijds ook al 32 jaar te laat kwam om het voortdurende Frans-Duitse conflict op te lossen, had toen en zou nu gewerkt moeten worden aan iets als de oprichting van een Euraziatische Energie Gemeenschap voor Olie en Gas tussen Oost en West.

Rik Min (panellid): De EU en de NAVO hebben zich de afgelopen jaren op een leugenachtige manier bezig gehouden met Oost-Europese landen zoals Oekraïne, maar ook met de Baltische staten, Hongarije, Roemenië en Bulgarije. Daarbij hebben ze regiem changes georkestreerd in vele andere landen rondom Rusland (en China) heen. Het gevolg is dat Rusland en China zich geo-strategisch maar ook economisch gezien, omsingeld voelen en geen krimp meer geven.